inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Privacy en cookie statement
Interpolis maakt onderdeel uit van Achmea BV. Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea zorgt er voor dat al haar onderdelen voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Interpolis werken wij natuurlijk ook volgens de eisen van de Wbp. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze Gedragscode zijn de regels van de Wbp uitgewerkt voor banken en verzekeraars.


We hebben de verwerking van persoonsgegevens door de onderdelen binnen Achmea aangemeld bij de 'Autoriteit Persoonsgegevens'. Klik op ‘Melden’, ‘Meldingenregister’ en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘Achmea’ in.

Het gebruik van uw persoonsgegevens
Vraagt u een verzekering aan? Dan vragen wij om uw gegevens. Deze gegevens gebruiken wij:

 • om uw verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren;
 • om fraude te voorkomen en bestrijden;
 • om statistisch onderzoek te doen;
 • om te kunnen voldoen aan de wet

Over de Stichting CIS
Wij voeren een verantwoord acceptatiebeleid. Daarom kunnen wij uw gegevens opvragen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Uw gegevens kunnen wij ook laten opnemen in dit systeem. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op www.stichtingcis.nl.

Om u te informeren
Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken om u te informeren over producten en diensten die voor u belangrijk zijn. Wilt u dat niet?

Stuur dan een brief naar:

Interpolis
Verkoopondersteuning Services
Spoorlaan 298
5017 JZ TILBURG


Of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Inzage in uw gegevens
Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, juist zijn? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een (geldig) rijbewijs of paspoort. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.


Postadres:

Interpolis Verkoopondersteuning Services

Spoorlaan 298

5017 JZ TILBURG


Of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Uw persoonsgegevens goed beveiligd Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens moeten kunnen bekijken voor uw verzekering, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen getroffen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd.


Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens verwerken we met extra zorg. Dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden bijzondere regels. Hebben wij uw medische gegevens nodig?

 • Dan is onze medisch adviseur verantwoordelijk om deze gegevens goed te verwerken.
 • Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur.
 • Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Hebt u een strafblad?

Vraagt u een verzekering of dienst aan waarvoor wij het risico moeten beoordelen? Dan kunnen wij vragen of u een strafblad hebt. Als dit langer dan acht jaar geleden was, hoeft u dit niet aan ons te melden.


Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de manier waarop wij en Achmea omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.


Of stuur een brief aan:

T.a.v. De Privacymanager Risk & Compliance

Postbus 866

3700 AW Zeist


Over cookies

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. Met de gegevens die wij verkrijgen uit de cookies analyseren wij onze website. En we kijken waar wij de gebruikersvriendelijk­heid kunnen verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Wij kunnen bijhouden welke pagina's van onze site u bekijkt. Daarmee kunnen we rekening houden als wij u informatie sturen over onze producten en diensten.


Cookies van derden
We kunnen ook cookies plaatsen op websites van anderen. Bijvoorbeeld met internetadvertenties. Bezoekt u die websites? Dan kunnen we u hiermee gerichte aanbiedingen doen. Dat kan voor producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Om de resultaten van cookies van derden te bepalen en analyseren werken we samen met partijen die gespecialiseerd zijn in advertentietechnologieën.

Overzicht cookies
We maakten een overzicht van cookies. Dit overzicht gaat over cookies die we op onze eigen website hebben staan en cookies die gegevens bij een andere website kunnen plaatsen. In dit overzicht kunt u lezen:

 • welke partij cookies (gegevens) plaatst;
 • wat we met de gegevens doen die we uit de cookies verkrijgen;
 • hoe lang we gegevens bewaren;
 • wat het voor u en de werking van de website betekent als u cookies weigert.

Bekijk het cookie-overzicht.

Verwijderen van cookies
Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van onze website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u cookies van derden centraal verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst worden.


Wijzigingen
We kunnen de tekst van dit privacy- en cookiestatement aanpassen. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan af en toe eens deze tekst te lezen als u onze website bezoekt (versie maart 2016).