inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Uw privacy en Achmea

Interpolis is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Interpolis werken wij natuurlijk ook volgens de eisen van de Wbp. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze Gedragscode zijn de regels van de Wbp uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Voorbeelden van andere regels zijn:

 • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële instellingen
 • de Telecommunicatiewet
 • de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om:

 • uw aanvraag te verwerken;
 • overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren;
 • wetenschappelijk-, statistisch- en/of marktonderzoek te doen;
 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u op internet gebruiken;
 • te voldoen aan de wet;
 • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van de Achmea Groep;
 • te delen met onderdelen (entiteiten) binnen de Achmea Groep;
 • te delen met zakelijke partners als dat nodig is. Zoals bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven of expertise bureaus.

 

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst
Bij het aangaan van een verzekering of dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook vragen we gegevens die nodig zijn om de verzekering met u te sluiten u te kunnen adviseren en gegevens die nodig zijn om het risico in te kunnen schatten. Bijvoorbeeld het kenteken van uw auto voor een autoverzekering. De hoeveelheid aan (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.

 

Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS
 Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op www.stichtingcis.nl.

 

Wij leggen contactmomenten vast
Veel contacten tussen u en Interpolis kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wij nemen telefoongesprekken op
Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en te coachen om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld bij telefonische transactie-opdrachten gesprekken op. Als het nodig is, kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren zodat we onze informatievoorziening beter kunnen inrichten. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 30 dagen gewist.

 

Wij verwerken openbare data en data van marktonderzoeksbureaus
Voor het aangaan van de overeenkomst en de kwaliteit van onze data gebruiken we ook openbare data. Denkt u daarbij aan data van het Kadaster of de RDW. Daarnaast gebruiken wij data van marktonderzoeksbureaus. Deze data gebruiken wij onder meer voor marktanalyses. En om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen.

 

Wij gebruiken cookies op onze website
www.interpolis.nl
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies.
Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst waar u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De data die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen. 

 

Cookies van derden
We kunnen ook cookies plaatsen op websites van anderen. Bijvoorbeeld met internetadvertenties. Bezoekt u die websites? Dan kunnen we u hiermee gerichte aanbiedingen doen. Dat kan voor producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Om de resultaten van cookies van derden te bepalen en analyseren werken we samen met partijen die gespecialiseerd zijn in advertentietechnologieën.

 

Overzicht cookies
We maakten een overzicht van cookies. Dit overzicht gaat over cookies die we op onze eigen website hebben staan en cookies die gegevens bij een andere website kunnen plaatsen. In dit overzicht kunt u lezen:

 • welke partij cookies (gegevens) plaatst;
 • wat we met de gegevens doen die we uit de cookies verkrijgen;
 • hoe lang we gegevens bewaren;
 • wat het voor u en de werking van de website betekent als u cookies weigert.

Bekijk het cookie-overzicht

 

Verwijderen van cookies
Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

 

Op www.youronlinechoices.com kunt u cookies van derden centraal verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst worden.

 

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?
We hebben de verwerking van persoonsgegevens door de onderdelen binnen Achmea aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik op 'Melden', 'Meldingenregister' en vul bij 'Zoeken naar verwerkingen' de naam 'Achmea' in. Daar leest u welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doeleinden.

Wat zijn uw rechten?

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren?
Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, juist zijn? Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een (geldig) rijbewijs of paspoort. U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Ons adres is:
Interpolis
Verkoopondersteuning Services
Spoorlaan 298
5017 JZ TILBURG
Of neem contact met ons op via ons contactformulier.


Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken om u te informeren over producten en diensten die voor u belangrijk zijn. Wilt u dat niet?


Ons adres is:
Interpolis
Verkoopondersteuning Services
Spoorlaan 298
5017 JZ TILBURG
Of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens moeten kunnen bekijken voor uw verzekering, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen getroffen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd.


Contact met Interpolis via WhatsApp
Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Maar WhatsApp is geen eigendom van Interpolis. Wij hebben dus geen invloed op de beveiliging en het privacybeleid van WhatsApp. U hebt de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. Daarmee bent u ook akkoord met hun privacybeleid. Ons Privacy Statement is van toepassing tussen u en Interpolis, niet op de informatie die u met ons deelt via WhatsApp.


Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig
Bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken we met extra zorg.

 

Medische gegevens
Hebben wij uw medische gegevens nodig? Dan is onze medisch adviseur verantwoordelijk om deze gegevens goed te verwerken. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. Deze medewerkers hebben dan dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

 

Strafrechtelijke gegevens
Vraagt u een verzekering of dienst aan waarvoor wij het door ons te verzekeren risico moeten beoordelen? Dan kunnen wij vragen of u een strafrechtelijk verleden hebt. Als dit langer dan 8 jaar geleden was, hoeft u dit niet aan ons te melden.


Lees meer over het melden van kwetsbaarheden

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over de manier waarop wij en Achmea omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea.
Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.


Of stuur een brief aan:
Achmea B.V. 
t.a.v. de privacymanager
Risk & Compliance 
Postbus 866
3700 AW Zeist

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 25 november 2016.