Wanneer is een schade-expert nodig?

Wij schakelen een schade-expert in bij grotere schades. Onze schade-expert komt bij u langs of neemt contact met u op. Hij bekijkt wat precies de schade is. Onze schade-expert is er ook om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

U hebt recht op contra-expertise 

Bent u het niet eens met onze schade-expert? Dan mag u zelf een expert inschakelen. We noemen dit een contra-expert. Deze regelt namens u de schade met ons. De kosten van de contra-expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wij vergoeden de kosten van uw eigen expert tot en met de kosten van de Interpolis expert. Rekent uw expert meer? Dan beoordelen wij of die extra kosten redelijk zijn. Extra kosten die niet redelijk zijn, blijven voor rekening van u als de verzekerde. Wilt u gebruik maken van contra-expertise? Bespreek dit dan met onze schade-expert. Download de brochure 'Wat doet een schade-expert?'. Bij punt 3 leest u hier meer over.