Overlijden melden

Is uw dierbare overleden? 

Wij wensen u veel sterkte. In deze moeilijke tijd moet u al veel regelen. De Rabobank helpt u graag om de verzekeringen van de overledene bij Interpolis te beëindigen of te wijzigen. 
Geef het overlijden door aan de Rabobank. Dit kan telefonisch of online. Via rabobank.nl regelt u alle bankzaken van de overledene, waaronder het wijzigen van de verzekeringen.

Toelichting per verzekering

Overlijdensrisicoverzekering
Lees op de pagina 'Een dierbare is overleden' wat u van ons kunt verwachten.
 
Levensverzekering 
De Rabobank vertelt u wat dit betekent voor u als nabestaande. Is het risico van overlijden verzekerd? Dan zorgt de Rabobank dat Interpolis het verzekerd bedrag uitkeert.
 
Interpolis Alles in één Polis
De Rabobank regelt dat de particuliere schadeverzekeringen op de Alles in één Polis worden gewijzigd.
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De Rabobank adviseert u over wat er moet gebeuren met deze verzekering.
 
ZorgActief verzekering
Geef het overlijden door aan de gemeente waar de overledene als inwoner stond ingeschreven. Onze administratie voor deze verzekering is aan de gemeentelijke basisadministratie gekoppeld.