Overlijden melden

Is uw dierbare overleden? 

Wij wensen u veel sterkte. In deze moeilijke tijd moet u veel regelen. Uw Rabobank helpt u graag om de verzekeringen te wijzigen of beëindigen. Geef het overlijden telefonisch of online aan hen door.  

Hebt u een andere tussenpersoon? Neem dan contact met hen op. Hebt u geen tussenpersoon? Dan kunt u contact opnemen op via ons contactformulier.

 

Overlijden melden bij Rabobank én bij andere bedrijven

Wilt u het overlijden in 1 keer bij meerdere bedrijven melden? Dat kan via het bedrijven netwerk Closure. Zo regelt u in 1 keer het stoppen of wijzigen van alle abonnementen, contracten en accounts. Bijvoorbeeld van bankzaken, verzekeringen, energie, telefonie en social media. Regel het daarom snel en zonder kosten via Closure

 

Hebt u een overlijdensrisicoverzekering?

Lees meer over wat u zelf kunt doen en wat u van ons mag verwachten

 

Hebt u een zorgverzekering?

Het overlijden meldt u bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De gemeente geeft dit vervolgens aan ons door. Wijzigingen die hiervan het gevolg zijn, zoals wijziging verzekeringnemer, wijziging postadres, wijziging rekeningnummer geeft u wel aan ons door via de Interpolis Zorglijn.