Wat is een pandhouder?

De pandhouder op een overlijdensrisicoverzekering is meestal de bank of hypotheekverstrekker.

  • Als de verzekering nodig is bij een lening of hypotheek, wil de bank of hypotheekverstrekker vaak dat de verzekering wordt verpand. De bank of hypotheekverstrekker wordt dan pandhouder.
  • De pandhouder heeft als 1e recht op de uitkering.
  • Bij een uitkering uit de verzekering gaat de pandhouder dus voor op de begunstigde(n).
  • Met de uitkering wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) terugbetaald. Bij een hypotheek bijvoorbeeld.
  • Is de uitkering uit de verzekering groter dan de schuld? Dan betalen we de rest aan de begunstigde(n).
  • Als je de verzekering wilt veranderen of stoppen, heb je toestemming nodig van de pandhouder.