Welk bedrag krijgen mijn nabestaanden wanneer ik overlijd?

Interpolis keert het verzekerd bedrag in 1 keer uit als u tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. U kunt de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering afsluiten in 2 vormen. De gekozen vorm bepaalt de hoogte van de uitkering.


Gelijkblijvende uitkering
U verzekert een bedrag dat de gehele looptijd van de verzekering gelijk blijft. Deze vorm past bij het verzekeren van kosten die ongeveer gelijk blijven in de verzekerde periode. Denk aan een aflossingsvrije hypotheek of huurlasten.


Dalende uitkering

U verzekert een bedrag dat elke maand daalt. Overlijdt u aan het begin van de looptijd van de verzekering? Dan is de uitkering hoger dan wanneer u later in de looptijd overlijdt. Deze vorm past als de behoefte aan geld voor uw nabestaanden tijdens de looptijd van de verzekering lager wordt. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek jaarlijks afgelost wordt. Of omdat de kinderen het huis uit zijn.