Wij gaan uit elkaar. Wat betekent dit voor mijn levensverzekering?

Gaat u uit elkaar? Dan heeft dit niet alleen emotionele gevolgen. Er moet ook veel geregeld worden. En het is belangrijk dat u allebei goed verzekerd blijft. Als u uit elkaar gaat kan dit gevolgen hebben voor al uw verzekeringen.


Belangrijk om te doen

  • Maak een overzicht van de verzekeringen die u allebei heeft.
  • Bepaal wie van u welke verzekering blijft houden of overneemt en per welke datum
  • Neem dit overzicht op in het echtscheidingsconvenant. Dit regelt u met en bij een notaris. Loopt de scheiding via de rechtbank? Vraag de rechter dan om de verzekering mee te nemen bij de verdeling. En vraag om de verdeling op te nemen in de beschikking.
  • Heeft u een levensverzekering waarin u waarde opbouwt? Dan is het belangrijk dat u de waarde van de levensverzekering verdeelt. En dit vastlegt in het echtscheidingsconvenant.
  • Controleer of de verzekeringen moeten worden aangepast aan de nieuwe gezinssamenstelling. Klopt bijvoorbeeld de begunstiging van de uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering nog?     

Belangrijk om te weten

    Interpolis kan om aanvullende informatie vragen (zoals een echtscheidingsconvenant/ beschikking van de rechtbank)

  • In sommige gevallen heeft Interpolis de handtekening nodig van de ex-partner        

  • Woont u samen (ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap) en bent u allebei verzekeringnemer van een verzekering? En wilt u de verzekering veranderen? Dan heeft Interpolis van u allebei een handtekening nodig. Is 1 van u de verzekeringnemer? Dan heeft Interpolis geen handtekening nodig van de samenwonende partner. Ook vraagt Interpolis in dat geval geen aanvullende informatie op.

  • Kinderen mogen verzekerd worden bij de ouder waar het kind is ingeschreven. Maar het mag ook bij de ouder waar het kind niet is ingeschreven. De ouder moet wel in Nederland wonen.