Waarom staan de gegevens van mijn partner niet op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het UPO.


Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U krijgt dan ook een UPO voor het partnerpensioen. Dit kan op een ander moment in het jaar zijn.

Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen in de pensioenregeling? En voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt de partnergegevens aan uw werkgever waar u het pensioen opbouwt doorgeven. De werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Wij passen uw UPO en onze administratie dan aan.