Waarom veranderde mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het UPO is vernieuwd. Wij onderzochten en verbeterden de begrijpelijkheid in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het UPO stelden we op zoals afgesproken met het alle pensioenuitvoerders. Het geeft de stand van zaken aan op 31 december. Wij laten op het UPO je opgebouwde pensioen zien.
Je ziet op mijnpensioenoverzicht.nl. een totaaloverzicht van:
  • je pensioen bij ons
  • je pensioen bij andere pensioenuitvoerders
  • je AOW
Dit overzicht werken we ieder kwartaal bij.

Let op: Krijgt je al (voor een deel) pensioen? Dan zie je dit (deel) niet terug.