Welke gegevens staan op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Je ziet de stand van zaken van je pensioen per 31 december. Je ziet wat je tot nu toe hebt opgebouwd in deze pensioenregeling. Krijg je al een uitkering? Dan zie je welke uitkering je krijgt.

In dit overzicht staat ook wat je eventuele partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt. Verandert je salaris of je pensioenregeling dit jaar? Dan vind je de gevolgen van deze aanpassingen op je volgende UPO. De meest actuele stand van zaken vind je op mijnpensioenoverzicht.nl.
Je vindt hier een totaaloverzicht van:
  • je pensioen bij ons
  • je pensioen bij andere pensioenuitvoerders
  • je AOW
Dit overzicht werken we ieder kwartaal bij.

Let op: krijg je al (voor een deel) pensioen? Dan zie je dit (deel) niet terug.