inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Schade door het slechte weer

Hebt u schade door het slechte weer? 

Wij doen ons uiterste best om u goed en zo snel mogelijk te helpen.
 1. Probeer uw schade te beperken
  Maak uw vloeren en muren zo snel mogelijk droog. Voer een noodreparatie uit, bijvoorbeeld als uw dak lekt. U bent verplicht de schade te beperken voor uw verzekering.
 2. Bewaar uw zaken zoveel mogelijk 
  Hebt u iets gedaan om de schade te beperken? Leg dit vast. Bewaar uw aankoopbonnen. Houd het aantal gewerkte uren, het aantal wassen dat u hebt moeten draaien en uw opruimtijd bij.
 3. Verzamel zoveel mogelijk informatie over uw schade.
  Als wij een duidelijk beeld hebben van uw schade, kunnen wij u sneller helpen.
 • Wat is er precies beschadigd?
 • Maak duidelijke foto’s van uw schade. Heeft u uw schade al gemeld en moet foto's sturen? Stuur dan een e-mail naar schadeafhandeling@interpolis.nl. Vergeet niet uw polisnummer en schadenummer te vermelden
 • Hoe groot zijn de beschadigde oppervlakken?
 • Van welke materialen zijn de oppervlakken gemaakt?
 • Wat moet er gebeuren om de schade te herstellen?

Heeft uw schademelding spoed?

Er is sprake van spoed als u direct hulp nodig hebt omdat u niet meer veilig kunt wonen of werken. Bijvoorbeeld:

 • u kunt door een grote schade niet thuis slapen;
 • bij extreme wateroverlast;
 • bij rook-, roet- en brandschade;
 • als u uw bedrijfsactiviteiten niet kunt uitvoeren.

Heeft uw schademelding geen spoed?

Meld uw schade dan online.
Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Uw zakelijke schade kunt u helaas nog niet online melden.


Bij stormschade ziet u direct online of u verzekerd bent voor de schade

Daarna bepaalt u hoe de schade afgehandeld wordt.

Schade door storm

Voor schade door storm bent u verzekerd. Onder storm verstaan wij een windsnelheid van minimaal 14 meter per seconde. Dit is vanaf windkracht 7. Voor een stormschade aan uw woonhuis geldt een eigen risico van € 200,-.

Schade aan uw schutting
Het kan gebeuren dat uw schutting, andere erfafscheiding of uw dak hierdoor schade oploopt. Deze schade is in de meeste gevallen verzekerd. Bij drukte mag u de schade aan uw schutting ook later melden. Leg de schade wel goed vast. We hebben de volgende informatie nodig:  

 • Van welk materiaal is de schutting?

 • Hoeveel palen of schermen zijn beschadigd? 
 • Wordt de schutting gedeeld met de buren? Deelt u de schutting met de buren, dan betalen wij de helft en claimen de buren hun deel bij hun verzekeraar.

Schade aan dakpannen
Hebt u maar aan enkele dakpannen (maximaal 10) schade? Schakel dan uw eigen reparateur in. Vaak valt deze schade onder het eigen risico van € 200,-. Gaat het om schade aan meer dakpannen? Neem dan contact met ons op. Zodat wij een bedrijf voor u kunnen inschakelen.


Een omgewaaide boom
Ook schade die ontstaat doordat er door de storm iets tegen uw woning waait is verzekerd. Als de boom niet op uw woning of op uw bijgebouw ligt, dan is het afvoeren van de boom niet verzekerd. Ligt de boom op de woning? Dan kunnen wij het afvoeren voor u regelen. U kunt ook de brandweer benaderen voor het afvoeren van de boom. Kunt u niet meer wonen in de woning? Neem dan meteen contact met ons op.


Schade aan ruiten van uw woning
Neem contact met ons op zodat wij een glashersteller voor u kunnen inschakelen. U kunt ook zelf contact opnemen met het herstelbedrijf bij u in de buurt. Kijk bij de aangesloten herstelbedrijven met wie u contact kunt opnemen. 


Schade aan spullen in uw tuin
Zet deze spullen zoveel mogelijk vast of binnen. Bij drukte mag u de schade aan uw tuinspullen ook later melden. Leg de schade wel goed vast. We hebben de volgende informatie nodig:  

 • Wat is de aanschafprijs van de spullen?
 • Wat is de aanschafdatum?
 • Wat is het merk en eventueel het type?

Schade aan uw auto
Met de dekkingen WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco (all-risk) op uw Interpolis Autoverzekering bent u voor stormschade verzekerd. Met alleen een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) dekking bent u niet verzekerd voor stormschade.

Meldt u bij ons een stormschade? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw no-claimkorting. U betaalt dus geen hogere premie en het aantal schadevrije jaren blijft gelijk.  


Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat door slecht onderhoud of schade door windsnelheden lager dan windkracht 7.

Schade door regen, hagel of sneeuw

Neerslag kan op verschillende manieren uw woning binnenkomen. Bijvoorbeeld door een dak wat onverwacht is versleten. Het versleten dak is dan niet verzekerd, maar alle gevolgschade wel. Ook schade doordat er extreem veel regen is gevallen doordat de afvoer het niet meer aan kan is verzekerd. Water kan dan via de doucheafvoer, toiletten of gootsteen de woning binnen komen.

Onder neerslag verstaan we ook hagel die schade toebrengt of het gewicht van sneeuw dat ervoor zorgt dat het dak inzakt.

Wat is dan niet verzekerd?
In de meeste gevallen is waterschade aan de waterkerende laag en water dat door muren naar binnen komt niet verzekerd. De waterkerende laag bestaat uit het dak, de muren en de kozijnen. Daarvan wordt verwacht dat ze tegen water kunnen. Ook neerslag schade door openstaande deuren of ramen is niet verzekerd.