Wil je jouw collectiviteit van je zorgverzekering wijzigen?

Als je verandert van baan is dat volgens de Zorgverzekeringswet geen reden om de zorgverzekering bij Interpolis te stoppen. Je houdt dan je verzekering bij ons tot tenminste 1 januari. De collectiviteit vervalt. De premie blijft alleen gelijk als je Rabobank klant bent of gelegitimeerd bent bij de Rabobank. Anders wordt de premie hoger. Heeft jouw nieuwe werkgever ook een collectiviteit bij ons? Dan kun je overstappen van collectiviteit.

Het is belangrijk wanneer je hiervoor een verzoek indient:
  • Voor de datum van het nieuwe dienstverband
    Als het nieuwe dienstverband op de 1e ingaat dan is de datum waarop je kunt overstappen hetzelfde als de datum van het nieuwe dienstverband. Als je dienstverband op een andere datum in gaat dan is de overstapdatum de 1e van de maand volgend op de datum van het nieuwe dienstverband.

  • Na datum nieuw dienstverband, maar binnen de termijn van 30 dagen
    Je kunt binnen 30 dagen na de start in je nieuwe dienstverband de keuze maken om over te stappen per de 1e van de maand volgend op datum van je verzoek.

  • Na de termijn van 30 dagen
    Doe je jouw verzoek meer dan 30 dagen na de start van je dienstverband? Dan kun je pas per 1 januari van het volgende jaar overstappen. Intussen wordt de collectieve polis omgezet in een individuele polis (zonder collectiviteitskorting).