Kan de schade nog gerepareerd worden?

Dan betalen wij de reparatiekosten. Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde? Dan betalen wij u de dagwaarde. De dagwaarde is het bedrag dat de spullen vlak voor de schade waard waren. Mogelijk geldt er een eigen risico van € 100,-.

Kan de schade niet gerepareerd worden?

Dan betalen wij de nieuwwaarde of dagwaarde.
De nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt om de beschadigde spullen nieuw te kopen. De dagwaarde is het bedrag dat de spullen vlak voor de schade waard waren.

Wanneer krijgt u de nieuwwaarde?
Als uw spullen vlak voor de schade meer waard waren dan 40% van de nieuwwaarde.

Wanneer krijgt u de dagwaarde?
Als uw spullen vlak voor de schade minder waard waren dan 40% van de nieuwwaarde. 

Voorbeeld
De schade aan uw TV kan niet gerepareerd worden. Het bedrag om dezelfde TV nieuw te kopen is € 1.000,-. 
Is de TV net voor de schade meer waard dan € 400,-? Dan hebt u recht op € 1.000,-. Is de TV net voor de schade € 300,- waard? Dan hebt u recht op € 300,-.

Bij schade aan sommige spullen krijgt u altijd de dagwaarde of reparatiekosten
Bijvoorbeeld bij schade aan uw brom- of snorfiets of schade aan uw inboedel die u niet meer gebruikt.

Hoe bepalen wij de dagwaarde van uw spullen?

Wij bepalen de dagwaarde met afschrijvingspercentages. We gaan hierbij uit van een bepaalde levensduur van spullen. De levensduur is de tijd dat de spullen bij normaal gebruik meegaan.

Voorbeeld
Een laptop wordt gemiddeld 1 keer in de 4 jaar vervangen, omdat de laptop het niet meer doet of verouderd is. Als afschrijvingspercentage gebruiken we voor een MacBook 16,6% per jaar. Voor een ander merk laptop met een aankoopprijs minder dan € 1.200,- is het afschrijvingspercentage 25% per jaar. Is de laptop duurder dan € 1.200,-, dan is het afschrijvingspercentage 16,6%. 

Afschrijvingslijst om de dagwaarde te bepalen
Bij het bepalen van de dagwaarde schrijven we af op de huidige nieuwwaarde. De nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt om de beschadigde spullen nieuw te kopen. In de afschrijvingslijst staat het aantal jaren waarin we afschrijven en het bijbehorende afschrijvingspercentage. Soms zijn er verschillen per merk. Ook kan het zijn dat u erg zuinig bent geweest op uw spullen, waardoor ze minder afschrijven. Omgekeerd kan het ook zijn dat wij vinden dat uw spullen meer versleten zijn dan gemiddeld. Dan schrijven wij meer af.

Bekijk de afschrijvingslijst

Wat moet u aantonen bij schade?

De nieuwwaarde van de beschadigde spullen en hoe oud deze waren. Kunt u dit niet aantonen? Dan kunnen we de schade niet goed vaststellen waardoor wij u niet of minder betalen.