HackShield: game voor veilig online gedrag.

HackShield is een cybersecurity game die veilig online gedrag onder kinderen stimuleert.

Wat is HackShield?

HackShield is een game die kinderen op een speelse manier leert hoe zij zich kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit. Wij hebben een partnership met HackShield, omdat Interpolis de autonome kracht en zelfredzaamheid van alle Nederlanders wil vergroten. Samen met een groeiend netwerk van partners werken wij aan oplossingen die aan deze ambitie bijdragen.

Het aantal slachtoffers van cybercrime loopt elk jaar op.

Elk jaar worden miljoenen Nederlanders slachtoffer van cybercrime. De verwachting is dat dit aantal de aankomende jaren verder oploopt door digitalisering. Bijna de helft van de kinderen én hun ouders weten niet of zij cybercriminaliteit herkennen, zo blijkt uit ons onderzoek. Ook weten zij niet of ze ertegen beschermd zijn en wat ze moeten doen als ze slachtoffer worden.

Hoe meer je weet over cybercrime, hoe weerbaarder je bent.

Een deel van het leven van kinderen speelt zich online af. Het is daarom belangrijk om online weerbaar te zijn. De cybersecurity game van HackShield helpt kinderen om informatie te verzamelen over cybercriminaliteit. Spelenderwijs leren zij zich te beschermen tegen online criminele activiteiten. Daarbij worden ze opgeleid tot ware cyber hero’s. Ze worden aangemoedigd om hun kennis over te dragen aan (groot)ouders, familie en andere mensen in hun omgeving. Op deze manier zorgen de kinderen er direct voor dat niet alleen zij, maar ook hun omgeving, zich weet te wapenen tegen cybercrime!
Interpolis ondersteunt maatschappelijke initiatieven.

Wij doen dit vanuit het doel om de veiligheid of gezondheid in Nederland te vergroten. Het bevorderen van de verkeersveiligheid is hier een voorbeeld van.

 

Heb je een initiatief dat hierbij past?

En is er ondersteuning nodig? Stuur ons dan een e-mail. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van ons.