Brand door elektra: zo beperk je de risico’s

Een bedrijfsbrand wil je natuurlijk voorkomen. Maar veel ondernemers vinden het lastig om hun brandrisico’s goed in te schatten. We zetten daarom de belangrijkste veroorzakers van brand bij bedrijven op een rij. In dit artikel: brand door elektra.

Ongeveer 1 op de 4 bedrijfsbranden ontstaat door een defect in de elektra

Elektrische installaties vormen het hart van je bedrijf: bij uitval ligt het werk stil. Steeds meer apparatuur worden op de elektrische installaties aangesloten. Wordt de elektra in je bedrijf overbelast of niet goed onderhouden? Dan kan zich plaatselijk veel warmte ontwikkelen. Met brand in je bedrijf als mogelijk gevolg. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Gelukkig kun je zelf veel doen om de kans op brand door elektra te verkleinen.

De meeste elektrabranden ontstaan door onvoldoende onderhoud of ondeskundigheid

Uit onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken met elektriciteit ontstaan door achterstallig onderhoud, installatiefouten of ondeskundigheid van medewerkers. De belangrijkste oorzaken van brand door elektra zijn:
 • Onveilig werken aan elektrische installaties die onder spanning staan.
 • Niet naleven van bedrijfsinstructies of elektrotechnische normen.
 • Tijdelijke reparaties.
 • Ondeskundig uitgevoerde uitbreidingen (installatiefouten).
 • Slecht of onvoldoende onderhoud.
 • Onvoldoende uitvoering van controleprocedures.
 • Onvoldoende toezicht op elektrische installaties door deskundigen.

Laat daarom regelmatig een elektrakeuring uitvoeren

Door regelmatig een SCIOS Scope 10-keuring te laten uitvoeren beperk je het risico op het ontstaan van brand in je bedrijfsgebouw.

Zo creëer jij een veilige werkplek.

Als ondernemer vind jij het belangrijk dat jouw werkplek veilig is. Voor jezelf, maar ook voor je werknemers. Als je deze tips toepast, kom je al een heel eind!
 • Test de aardlekschakelaar twee keer per jaar.
 • Plaats een rookmelder in de buurt van de elektrische installatie.
 • Laat een overspanningsbeveiliging plaatsen.
 • Sluit elektrakasten goed af tegen stof en ongedierte.
 • Gebruik elektrakasten niet voor opslag van spullen.
 • Check minimaal elk halfjaar of de EHBO-koffer nog volledig uitgerust is. Is dit niet het geval? Vul deze dan aan.
Een hand die een stekker in een stopcontact drukt

Top 5 van meest voorkomende gebreken

Jouw bedrijf is uniek. Maar op het gebied van elektra, zijn er zaken die bij veel verschillende bedrijven voorkomen en die een risico op brand vormen. We maakten een top 5 van de meest voorkomende gebreken. Door deze aan te pakken, verklein je de kans op brand door elektra.
 1. Kapotte onderdelen
  Elk bedrijf krijgt ermee te maken: elektrische onderdelen die (gedeeltelijk) kapot gaan. Bijvoorbeeld een loshangende wandcontactdoos of een gesmolten schakelknop. Hoewel deze onderdelen vaak nog lijken te werken, vormen ze een groot risico. Laat kapotte onderdelen zo snel mogelijk repareren of vervangen.

 2. Gebruik van verlengsnoeren en kabelhaspels
  Als er ergens stroom nodig is, dan is het verleidelijk om een verlengkabel te gebruiken. Voor je het weet, ligt er een kluwen aan stekkerdozen en snoeren. Doordat deze dicht op elkaar liggen, worden ze warm en kunnen ze smelten. Dit geldt ook voor niet-uitgerolde kabelhaspels. Heb je elektriciteit nodig op een plek? Laat een deskundig installateur dan extra wandcontactdozen aanleggen en kies niet voor een ‘tijdelijke’ oplossing.

 3. Vervuiling van besturingskasten en opslag in technische ruimtes
  Bij sommige bedrijven staan besturingskasten van machines altijd open of zijn deze niet goed afgedicht. Stof en vuil kunnen zich daardoor ophopen. De warmte van de elektrische installatie kan dan, in combinatie met stof en vuil, het begin zijn van brand. Houd besturings- en meterkasten daarom dicht en schoon. Ook worden technische ruimtes vaak gebruikt als extra opslagplaats. Breekt er in zo’n ruimte brand uit? Dan is het extra lastig om bij de brandhaard te komen. Sla daarom geen materialen op in technische ruimtes.

 4. Onvoldoende oplettendheid bij gebruik van automatische zekeringen
  Zekeringen gebruik je om brand bij kortsluiting te voorkomen. Bij een smeltzekering brandt de smeltdraad door bij een te hoge hoeveelheid stroom. Daarna moet deze zekering worden vervangen. Tegenwoordig gebruiken steeds meer bedrijven automatische zekeringen. Deze kunnen na een stroomonderbreking meteen weer worden ingeschakeld. Maar vergeet niet dat een zekering niet voor niets springt! Gebeurt dit meerdere keren achter elkaar, dan is er waarschijnlijk ergens kortsluiting of overbelasting ontstaan. Ga daarom altijd na waarom een zekering is gesprongen en los het onderliggende probleem op.

 5. Geen aarding van elektrische apparaten
  Een goede aarding van bedrijfsapparatuur is belangrijk. Dit geldt voor alle elektrische apparaten in je bedrijf: van houtzaagmachine tot printer. Goede aarding voorkomt dat apparaten onder spanning komen te staan en zorgt ervoor dat overspanning op een juiste wijze wordt afgeschakeld. Zo voorkom je dat een medewerker een elektrische schok krijgt of – erger nog – wordt geëlektrocuteerd. Laat een bevoegde deskundige daarom nagaan of de apparaten in je bedrijf goed geaard zijn.

Zorgvuldige dagelijkse omgang met elektrische apparatuur verkleint de kans op brand

Bovenstaande tips helpen je bij het verkleinen van het risico op bedrijfsbrand door een defect in de elektra. Ook de manier waarop je medewerkers dagelijks omgaan met elektrische apparatuur, is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:
 • Gebruik goede opladers voor bijvoorbeeld het opladen van smartphones en tablets. Laat de apparaten ook niet aan opladers liggen als de batterij weer vol is.
 • Schakel gebruikte apparatuur uit en laat deze niet op stand-by staan. Hierdoor trekken de apparaten minder stof aan, wat de kans op kortsluiting en brand verkleint.
 • Zorg voor voldoende ventilatie en een schone werkomgeving. Geef stof en vuil geen kans om zich op te hopen.

Bedrijfspand verzekeren: alle preventietips die je wil weten!