Wat zijn de risico’s bij de nieuwbouw van een bedrijfspand?

Naast het huren en kopen van een bestaand bedrijfspand heb je als ondernemer ook de optie om een nieuw pand te laten bouwen. Het vraagt een behoorlijke investering, maar als je dit als ondernemer kunt opbrengen, staat daar tegenover dat je een waardevaste investering doet voor de lange termijn. Bovendien heb je volledig de regie. Niet alleen op het gebruik van je nieuwbouwpand, maar ook op de risico’s.

Als je als ondernemer kiest voor nieuwbouw, dan kun je zelf keuzes maken over het gebruik en de inrichting van je bedrijfsruimte. Daarbij spelen ook zaken als duurzaamheid, veiligheid en het voldoen aan alle wettelijke eisen een grote rol. Interpolis risico-expert Marco Geboers: "Bij de nieuwbouw van een bedrijfspand kun je al veel risico's inperken bij de inrichting; denk aan isolatie, brandveiligheid en duurzaamheid. Dat zijn vaak ook factoren die meewegen bij de premieberekening van een te verzekeren bedrijfspand." 

Het type onderneming en de mogelijkheid om een dergelijke investering te kunnen doen is allesbepalend of een pand laten bouwen de juiste beslissing is. Geboers: "Houd ten alle tijde tijdens het bouwproces rekening met wat handig is voor jouw bedrijf. Kom je ergens niet uit? Win advies in bij experts en je verzekeraar."

Laat je huur- of koopcontract checken door een jurist. Een jurist bekijkt het contract voordat je het ondertekent, en beantwoordt de vragen die je erover hebt.

Bouw en vastgoedmarkt

Geboers benadrukt dat het een wispelturige tijd is als het gaat om het doen van investeringen in de bouw. Hij adviseert ondernemers die nadenken over de nieuwbouw van hun bedrijfspand om dit rapport over Bouw- en vastgoed te lezen. Het rapport geeft een goed inzicht over de veranderende markt en hoe je daar als ondernemer in meebeweegt.

Verzeker je nieuwbouwpand

Is je nieuwbouwpand gereed en ben je klaar om je bedrijf hierin te huisvesten? Dan zul je - net als bij de koop en huur van een bedrijfspand - te maken hebben met de volgende risico's en verzekeringen:

1. Een nieuwbouwpand verzeker je met een gebouwen­verzekering

Een inbraak, brand of storm kan grote gevolgen hebben voor je kantoor, winkelpand, werkplaats of magazijn. Met een gebouwenverzekering zorg je ervoor dat je verzekerd bent voor schade en snel weer aan de slag kunt met je bedrijf.

Interpolis risico-expert Marco Geboers vult nog aan met een belangrijk advies: "Groeit je bedrijf snel en ga je uitbreiden met meerdere bedrijfspanden? Wellicht dat niet elk pand dezelfde bestemming heeft. Zorg daarom dat je elk gebouw apart verzekert. Een kantoor vraagt om een andere verzekering dan een magazijn."

2. Verzeker je spullen met een inventaris­verzekering

Onder je inventaris verstaan we alle spullen die je nodig hebt om je beroep uit te oefenen of je bedrijf te runnen. Apparatuur, machines, bureaus en bureaustoelen, desktopcomputers en andere bedrijfsmiddelen die niet voor verkoop bedoeld zijn, worden met een inventarisverzekering verzekerd tegen schade door onder andere diefstal, inbraak, brand, hagel, storm en water.

3. Verzeker je voorraad met een voorraad­verzekering

Heb je een onderneming waarbij je te maken hebt met een voorraad? Dan kan een voorraadverzekering heel verstandig zijn. Alle voorraad is verzekerd voor de vervangingswaarde. Zo kun je zo snel mogelijk weer aan de slag als je te maken krijgt met schade.

4. Onvoorziene uitgaven verzeker je met een extra kosten­verzekering

Alle bovengenoemde risico's kunnen extra kosten met zich meebrengen. Hiervoor is er de extra kostenverzekering. Denk hierbij aan kosten van verhuizing na een brand, of als je tijdelijk machines moet huren. Extra kosten die je maakt om je bedrijfsvoering weer op de rit te krijgen zijn met deze aanvullende verzekering gedekt.

5. Gemiste inkomsten verzeker je met een bedrijfs­schade­verzekering

Loop je bij een schade ook het risico van daling van je omzet? Met de bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd voor inkomsten die je misloopt.

Bedrijfspand verzekeren: de 5 belangrijkste zakelijke verzekeringen uitgelegd!

Preventie is key

Je kunt risico's zoveel mogelijk voorkomen of er in ieder geval goed op voorbereid zijn door je te informeren en te laten adviseren. Risico-expert Geboers: "Aan elke bestemming van een pand kleven andere risico's: bij winkels is dat bijvoorbeeld inbraakrisico, bij horeca brandrisico en bij een werkplaats brand- of arbeidersrisico." Over veel voorkomende risico's zoals brand of inbraak en diefstal kun je je alvast inlezen zodat je daar rekening mee kunt houden bij de bouw van een bedrijfspand. 

Geboers adviseert bij de nieuwbouw van een bedrijfspand om in ieder geval de basis op orde te hebben. “Zorg in ieder geval dat er voor goed hang- en sluitwerk, videobeveiliging, brandbestendige/brandwerende elementen, genoeg rookmelders, een juiste en veilige elektra wordt gezorgd. De elektra in elk bedrijfspand is een belangrijk risico, dus is het waardevol om een elektrakeuring te doen en dit regelmatig te herhalen. Beschouw het als een APK-keuring van je elektra-installatie”, aldus Marco Geboers.

Veiligheid op het bedrijventerrein

Staat jouw pand op een bedrijventerrein? Daar is minder sociale controle dan wanneer een pand zich in het centrum van een dorp of stad bevindt. Geboers: "Laat je goed informeren over de beveiliging van het terrein en maak zo nodig gezamenlijke afspraken met andere ondernemers op het terrein. Iedereen heeft baat bij een veilige werkomgeving."

We vertellen je graag meer over risico's op bedrijventerreinen.