Aantal ziekmeldingen eind 2021 het hoogst in 3 jaar

Het aantal ziektemeldingen in Nederland is sinds half oktober 2021 het hoogst in 3 jaar. Uit onderzoek van Interpolis, uitgevoerd door Motivaction, komt ook naar voren dat een kwart van de ondervraagde werknemers zich zorgen maakt over zijn fysieke en mentale gezondheid. 20% geeft aan dat zij ontevreden zijn over hoe de werkgever invulling geeft aan het thuiswerken. Hoewel onder werkgevers ook zorgen zijn over de uitval van werknemers, nemen zij nog weinig extra maatregelen om verzuim te voorkomen.

Het totaal aantal verzuimmeldingen in december 2021 is 54% meer dan het gemiddelde aantal meldingen in december in de afgelopen 3 jaar.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat 24% van de ondervraagde werknemers minder goed in hun vel zit door de afstand met collega’s die zij ervaren door het vele thuiswerken. Daarbij geeft 20% aan dat zij ontevreden zijn over hoe de werkgever invulling geeft aan het thuiswerken. Een kwart vindt dat er te weinig aandacht is voor de mentale en fysieke gezondheid.

Meer uitval verwacht in 2022

Een kwart van de werknemers binnen het mkb maakt zich zorgen over de eigen gezondheid, 27% over hun lichamelijke gezondheid en 24% over mentale gezondheid. Naast zorgen over de eigen gezondheid verwacht 25% dat een collega het komende jaar langdurig uitvalt. ‘Dat mensen zich druk maken over uitval komt overeen met het grote aantal verzuimmeldingen en de toegenomen verzuimduur die wij in onze data terugzien. De pandemie laat indirect duidelijk haar sporen na op de gezondheid van werkend Nederland. Het is geen goed signaal dat een groot gedeelte nu al aangeeft uitval te verwachten in het komende jaar. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het verstandig dat werkgevers hier op voorsorteren. Anders lopen de tekorten aan personeel nog meer op’, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

Structureel nieuwe kijk op arbeidsvoorwaarden nodig 

René Voets begrijpt dat werkgevers het moeilijk vinden om te bepalen welke maatregelen zij moeten nemen om verzuim te voorkomen en pleit voor een structurele aanpak. ‘De situatie verandert continu en vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Toch moeten we met elkaar nadenken over structurele aanpassingen in de manier hoe wij met elkaar samenwerken. Het thuiswerken zal ook in de toekomst een blijvend iets zijn en ook de krapte op de arbeidsmarkt zal niet snel afnemen. Daarom pleiten wij ervoor dat werkgever en werknemer met elkaar om de tafel gaan zitten om samen een invulling te geven aan de arbeidsvoorwaarden voor de toekomst. Het hebben van gezond en gemotiveerd personeel is in een periode met personeelstekorten erg belangrijk.’
Waarom houdt Interpolis zich hiermee bezig?

Interpolis helpt ondernemers focussen op wat echt belangrijk is. Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Samen met ondernemers en experts werken we aan oplossingen en diensten waarmee je goed kunt zorgen voor jezelf en de mensen in jouw bedrijf.