23% MKB vreest voor langdurige uitval van medewerkers door psychische klachten

MKB’ers vrezen dat medewerkers zich de eerste maanden van 2021 langdurig zullen ziek melden. Dat blijkt uit onderzoek van Interpolis onder 503 MKB’ers. Een derde van de bedrijfsverantwoordelijken in het MKB is bang dat medewerkers zich vaker ziek melden dan voor de uitbraak van het coronavirus. 49% van de MKB’ers heeft meer aandacht voor de gezondheid en 25% investeert meer in het welzijn van de medewerkers.

Bijna de helft van de MKB-werkgevers zag het afgelopen jaar veranderingen in verzuim

De ondernemers zien dat vooral het aantal kortdurend verzuim door stress, privéproblemen of conflicten toenemen. De MKB’ers verwachten dat in 2021 het langdurig verzuim zal toenemen. 40% van de ondernemers maakt zich dan ook zorgen over de (mentale) gezondheid van hun medewerkers.

Impact corona op verzuim zichtbaar, gevolgen langdurig verzuim onderschat

27% van de MKB’ers heeft sinds de coronacrisis voor het eerst te maken gekregen met ziekteverzuim in het bedrijf. Driekwart van de MKB’ers zegt zich bewust te zijn van de financiële gevolgen van verzuim binnen het bedrijf. Toch lijkt het erop dat de gevolgen van langdurige uitval van medewerkers door psychische klachten wordt onderschat. De gemiddelde tijd die iemand die uitvalt door psychische klachten niet kan werken wordt geschat op 136 dagen, terwijl dit in werkelijkheid 242 dagen blijken te zijn. Dit betekent dat de (gemiddelde) kosten ook hoger zijn dan geschat.

86%van de MKB-bedrijven neemt maatregelen om de kans op langdurig verzuim te verkleinen

De vrees voor langdurig verzuim onder medewerkers heeft er bij 49% van de MKB-werkgevers voor gezorgd dat er meer aandacht is voor de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast investeert 25% meer in het welzijn van de medewerkers.

‘Het is positief dat MKB-bedrijven meer aandacht hebben voor het welzijn van hun medewerkers’ zegt René Voets, Directeur Bedrijven bij Interpolis. ‘Wij weten dat de impact van langdurig verzuim op een MKB-bedrijf enorm kan zijn en proberen ondernemers daarom bewust te maken van de risico’s en de maatregelen die ze kunnen treffen. Zo kunnen werkgevers met onze verzuimkostentool de verzuimkosten van hun bedrijf berekenen, op basis van de gegevens uit de onderneming en uit de branche.’

Maatregelen die MKB-werkgevers hebben getroffen om het risico op langdurig verzuim onder medewerkers te verkleinen

38% van de MKB-bedrijven heeft een ziekteverzuimverzekering om impact te verkleinen

Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering is niet altijd onderdeel van de genomen maatregelen tegen verzuim. Uit data van IPSOS blijkt dat het aantal ziekteverzuimverzekeringen in 2020 niet hoger is dan in 2019. 15% van de MKB-bedrijven geeft aan nog van plan te zijn een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.