Verzuimduur stijgt met 10% ten opzichte van voor de pandemie

Jaarlijks stijgt rond september het aantal ziekmeldingen aan de start van het griepseizoen. In 2021 is er sprake van een opvallende trend in het aantal ziekmeldingen. In de periode september-oktober zien we een stijging van 60 procent in het aantal ziekmeldingen. Ook zien we een toename in langdurig verzuim. De gemiddelde verzuimduur steeg met 10 % ten opzichte van 2019. Vooral de toename van de verzuimduur duidt op een structureel probleem. Het lijkt erop dat werknemers tijdens de lockdown langdurige klachten hebben ontwikkeld. Die klachten lijken zich nu te vertalen naar langdurige ziekmeldingen.

Toename in ziekteverzuim

‘Tot voor de pandemie laat het ziekteverzuim een seizoenspatroon zien. Er zijn dan piekmomenten in de winter en lage aantallen ziekmeldingen in de zomermaanden. Tijdens de pandemie was er sprake van een atypisch patroon. Toen zagen we oplopende verzuimcijfers rond de lockdowns. De huidige toename in september-oktober van het aantal ziekmeldingen past dus binnen de reguliere seizoenstrend. Daarbij is snelle stijging deels wellicht te wijten aan de verminderde weerstand van werknemers. Medewerkers hebben minder antistoffen in hun lichaam na maanden van verminderd contact en thuiswerken’, zegt René Voets, directeur Bedrijven.

Toenemende verzuimduur wijst op groter probleem

De verzuimduur is het aantal kalenderdagen tussen de eerste dag van de ziekmelding tot de hersteldatum. De stijging in de gemiddelde verzuimduur duidt op een onderliggend probleem dat ontstaan is tijdens de pandemie. Vergeleken met voor de pandemie (2019) is er een stijging van de verzuimduur te zien van 10%. Als we de septembermaanden over een langere periode vergelijken, 2018 en 2021, zien we zelfs een verschil van 18% in verzuimduur.

‘Een mogelijke boosdoener is dat medewerkers tijdens de pandemie langer doorwerken met al bestaande klachten door het vele thuiswerken. Zij hebben sneller het idee dat ze zich niet ziek hoeven te melden, maar vanuit huis aan de slag kunnen. De klachten kunnen hierdoor verergeren wat uitloopt in langdurige uitval. Dan praat je bijvoorbeeld over werknemers die thuis in een slechte houding werken waardoor zij over een langere tijd rugklachten ontwikkelen. Ook zien we tijdens de pandemie een toename van het aantal psychische klachten zoals depressie, angst en burn-outs. Voor veel mensen is de pandemie een stressvolle periode. De gevolgen zijn nog steeds zichtbaar en worden niet opgelost met 2 dagen uitzieken in bed.’

Blijf aandacht houden voor de gezondheid van medewerkers

Veel ondernemers willen momenteel doorpakken om de financiële tekorten die tijdens de pandemie zijn ontstaan te compenseren. Daarbij is het belangrijk om de gezondheid van werknemers niet uit het oog te verliezen. Een deel van de ondernemers is hier bewust mee bezig en heeft de gezondheid van personeel al hoog op de agenda staan. Toch heeft nog steeds maar 1 op de 3 mkb-organisaties een beleid voor duurzame inzetbaarheid. Wel neemt 46% van de mkb’ers initiatieven om burn-outs te voorkomen. Dit blijkt uit de maandelijkse Interpolis Bedrijvenmonitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. 

‘De sterk groeiende economie en de huidige krapte op de arbeidsmarkt maken het steeds belangrijker voor ondernemers om voldoende aandacht te besteden aan de mentale en fysieke gezondheid  van medewerkers. Ga met werknemers in gesprek. Investeer in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. Het leidt tot meer werkplezier, minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Op de langere termijn profiteer je als ondernemer het meest van voldoende en gezond personeel waardoor je organisatie ook op de lange termijn kan groeien.’
Waarom houdt Interpolis zich hiermee bezig?
Interpolis helpt ondernemers focussen op wat echt belangrijk is. Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Samen met ondernemers en experts werken we aan oplossingen en diensten waarmee je goed kunt zorgen voor jezelf en de mensen in jouw bedrijf.