Lifecycle Dynamisch

  InlegGericht Pensioen lifecycle Dynamisch

  Als u een zo hoog mogelijk pensioen wilt én het hoogste risico wilt nemen
  De lifecycle dynamisch houdt er rekening mee dat u uw pensioenkapitaal ook na uw pensioendatum (deels) wilt beleggen. U kiest dan op de pensioendatum voor een variabele pensioenuitkering. De lifecycle dynamisch bouwt minder beleggingsrisico af dan de lifecycle ambitieus. U loopt meer renterisico doordat u minder belegt in langlopende obligaties. Dat betekent dat uw pensioenuitkering meer afhankelijk is van ontwikkelingen in de marktrente. 

  Uit welke fondsen bestaat de lifecycle dynamisch? En hoe wordt het risico steeds minder?
  Deze lifecycle belegt vanaf 15 jaar voor uw pensioen steeds meer in obligaties. Maar u belegt tot uw pensioen meer in aandelen en andere risicovolle beleggingen dan in de andere lifecycles. 

  De lifecycle dynamisch is afgestemd op doorbeleggen na pensioendatum
  De lifecycle dynamisch is beter afgestemd op het doorbeleggen van het pensioenkapitaal na pensioendatum dan de andere life cycles. Dit komt door:
  • het meer beleggen in aandelen en andere risicovolle beleggingen;
  • het minder afbouwen van het renterisico. 
  Renterisico: onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen
  Is de marktrente op uw pensioendatum hoog? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kunt u minder pensioen kopen. De marktrente op uw pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is uw pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico. 
  InlegGericht Pensioen - LifeCycle Dynamisch