Lifecycle Gemiddeld

  InlegGericht Pensioen lifecycle Gemiddeld

  Een gemiddeld pensioen en gemiddeld risico
  De lifecycle gemiddeld is niet gericht op het hoogst mogelijke pensioen. Daarom belegt u ook niet met het hoogste risico. Bepaalt u geen risicoprofiel? Dan belegt u volgens deze lifecycle.


  Uit welke fondsen bestaat de lifecycle gemiddeld? 
  Deze lifecycle belegt vanaf 20 jaar vóór de pensioendatum steeds meer in obligaties. Maar u blijft ook in aandelen, vastgoed en grondstoffen beleggen.

  Aandelen zijn een klein stuk van een bedrijf
  Koopt u een aandeel? Dan wordt u eigenaar van een deel van een onderneming. De waarde van uw aandelen hangt af van de resultaten van het bedrijf. Wij beleggen niet direct in aandelen, maar via een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds belegt in een pakket van verschillende aandelen om het risico te spreiden.

  Vastgoed is hetzelfde als onroerend goed
  Het gaat om beleggingen in grond, winkels, woningen en gebouwen. Wij beleggen daar niet direct in, maar wel indirect via een vastgoedfonds. 

  Grondstoffen zijn basismaterialen zoals olie, ruwe metalen, katoen en koffie. 
  Wij beleggen alleen indirect in grondstoffen. De opbrengst hangt af van de waardeontwikkeling van deze grondstoffen.

  InlegGericht Pensioen - LifeCycle Gemiddeld