Lifecycle Gemiddeld

InlegGericht Pensioen lifecycle Gemiddeld

Een gemiddeld pensioen en gemiddeld risico
De lifecycle gemiddeld is niet gericht op het hoogst mogelijke pensioen. Daarom beleg je ook niet met het hoogste risico. Bepaal je geen risicoprofiel? Dan beleg je volgens deze lifecycle.


Uit welke fondsen bestaat de lifecycle gemiddeld? 
Deze lifecycle belegt vanaf 20 jaar vóór de pensioendatum steeds meer in obligaties. Maar je blijft ook in aandelen, vastgoed en grondstoffen beleggen.

Aandelen zijn een klein stuk van een bedrijf
Koop je een aandeel? Dan word je eigenaar van een deel van een onderneming. De waarde van je aandelen hangt af van de resultaten van het bedrijf. Wij beleggen niet direct in aandelen, maar via een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds belegt in een pakket van verschillende aandelen om het risico te spreiden.

Vastgoed is hetzelfde als onroerend goed
Het gaat om beleggingen in grond, winkels, woningen en gebouwen. Wij beleggen daar niet direct in, maar wel indirect via een vastgoedfonds. 

Grondstoffen zijn basismaterialen zoals olie, ruwe metalen, katoen en koffie. 
Wij beleggen alleen indirect in grondstoffen. De opbrengst hangt af van de waardeontwikkeling van deze grondstoffen.

InlegGericht Pensioen - LifeCycle Gemiddeld