Personeel veiligheid en preventie. De grootste risico's en tips om schade te voorkomen of beperken,

Risico inzicht

Verzekeren?

Via de Rabobank

Zakelijke verzekeringen van Interpolis zijn verkrijgbaar via de Rabobank.

Een veilige en gezonde werkomgeving

De 1e medewerker aannemen is een grote stap voor de meeste ondernemers. Want als werkgever krijgt u er extra taken en verantwoordelijkheden bij. U moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. U krijgt te maken met personeelsmanagement, maar ook met verzuim. En u kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die uw medewerkers veroorzaken bij anderen.

In dit dossier leest u wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf als u medewerkers in dienst neemt. Met welke risico’s u rekening moet houden en hoe u deze risico’s beperkt. En hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.

E-book voor gezonde en tevreden medewerkers

Iedere werkgever krijgt ermee te maken: ziekteverzuim. In de meeste gevallen is een medewerker maar een paar dagen ziek en zijn de gevolgen te overzien. Maar wat is de impact op uw bedrijf als een medewerker langdurig ziek is? Wat wordt er dan van u verwacht? Hoe kunt u uw medewerker begeleiden in het re-integratieproces? Hoe kunt u het ziekteverzuim in uw bedrijf eigenlijk beperken?


Wij geven u bruikbare tips. In dit E-book leest u:

  • advies om uw risico’s te beperken
  • tips voor veilig werken op hoogte
  • tips voor een veilige en geordende werkomgeving
  • tips om een griepepidemie te voorkomen in uw bedrijf
  • hoe u de duur van verzuim kunt verkorten
ebook zakboek Verzuim

Meer inzicht in uw risico's

Pas als u weet welke risico’s u en uw medewerkers lopen, kunt u proberen ze te voorkomen of te beperken. Als u uw 1e medewerker aanneemt, verandert er veel voor u. Weet u welke risico’s u loopt als u personeel in dienst hebt? En wat u kunt doen om uw risico’s te beperken?

Bureau
Verzuim
Waar moet u rekening mee houden als een medewerker langdurig ziek is? Wat kunt u doen om het verzuim in uw bedrijf terug te dringen? Welke verzekeringen zijn er? U leest het in het dossier Verzuim.
Wijzende vinger
Aansprakelijkheid
U hebt een ruime zorgplicht voor uw medewerkers. En u moet ook zorgdragen voor goed werkgeverschap. Wat houdt dit precies in? Wij leggen het u uit.
Personen achter een schild
Veiligheid
Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Weet u waar u op moet letten? Hoe u uw risico’s beperkt? Wij helpen u op weg.

Voorkomen is beter dan genezen

Verzekeren is niet de enige manier om risico’s tegen te gaan, vinden wij. Veel liever helpen wij u te voorkomen dat het misgaat. Daarom geven wij u graag tips en handige preventiemaatregelen om uw risico’s als werkgever te beperken en te zorgen voor bedrijfscontinuïteit.

Duim
Gezonde veilige werkplek
Een strategie voor arbeidshygiëne helpt u om uw werkomgeving veilig en gezond te houden. Hoe u de 4 stappen van deze strategie aanpakt, leest u in dit whitepaper.
Icoon noodgeval
Voorbereid op noodgeval
Een ongeluk komt altijd onverwacht. Weten u en uw medewerkers wat er in een noodsituatie moet gebeuren? Bescherm uw personeel en uw bedrijf met goede voorbereiding.
Veiliger ondernemen
Advies Veilig werken
Veilig werken blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Wij helpen u bij het verbeteren van de veiligheid van de werkomgeving en het voorkomen van verzuim.

Werkgever in de praktijk

Verzuim, welke impact heeft dat eigenlijk op een werkgever? Wat doe je als het re-integratieproces niet soepel verloopt? Collega-ondernemers delen hun ervaringen in deze video’s. We delen ook graag onze kennis over de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) met u.
Kapper Corné
Voor Corné is zijn personeel zijn grootste kapitaal. Gebeurt er iets met zijn medewerkers, dan loopt hij direct omzet mis. Hij vertelt hoe verzuim bestrijdt.
Horecaondernemer Ramon
Ramon kreeg een conflict met zijn zieke medewerker tijdens de re-integratie. Ramon schakelde de hulp van Interpolis in.
Icoon e-reader
Wet BeZaVa in de praktijk
De WIA-instroom van flexwerknemers terugdringen. Wat betekent dat in de praktijk voor uw bedrijf?