Werkstress

  Hoe merk ik of mijn medewerker last heeft van werkstress?

  Werkstress is een optelsom van factoren en uit zich bij iedere medewerker anders. Er zijn vaak wel signalen te herkennen. Nemen de motivatie en betrokkenheid van een medewerker af? Meldt een medewerker zich vaker ziek, is hij sneller geïrriteerd en heeft hij meer moeite om te relativeren? En worden zijn prestaties duidelijk minder? Ga dan het gesprek met deze medewerker aan, want dit zijn allemaal tekenen van psychische klachten door werkstress.

  Welk risico loop ik?

  Werkstress kan leiden tot een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte, die medewerkers meestal lange tijd uit de roulatie houdt. Dat heeft een flinke impact op uw bedrijfscontinuïteit. Er komt heel wat op u af, zowel financieel als bedrijfsmatig. U betaalt het loon door, maar krijgt daar geen productie voor terug. U wilt misschien vervanging regelen, zodat uw productiviteit op peil blijft. En de Wet verbetering poortwachter (Wvp) verplicht u stappen te ondernemen om het herstel van uw medewerker te bevorderen. Ook dat betekent veel extra inspanningen.

  Verzekeren kan anders

  Verzekeren is niet de enige oplossing voor uw risico's; liever helpen wij u om schade te voorkomen. Want dan helpen wij u pas echt, vinden wij. Daarom geven wij u graag tips om uw risico op werkstress bij uw medewerkers te beperken. Bovendien ontwikkelden we preventiediensten speciaal voor ondernemers. Zodat u in bedrijf blijft.

  Hoe beperk ik de risico's?

  1. Neem mensen aan die het werk aankunnen
  2. Hard werken is goed, maar het werk moet wel behapbaar blijven. Houd daar rekening mee in uw aannamebeleid. Neem geen mbo’er aan voor een functie van een hbo’er. Bij een medewerker die continu op zijn tenen moet lopen om het gewenste niveau te halen, ligt een burn-out op de loer.

  3. Investeer in een goede sfeer in uw bedrijf
  4. Verziekte verhoudingen, pesten op het werk, managers die zich horkerig gedragen: het is een recept voor oplopend verzuim. Goed leiderschap is essentieel voor een gezond bedrijf. Zorg ervoor dat u en uw management de juiste vaardigheden bezitten  om medewerkers aan te sturen. Een gewaardeerde baas verlangt inzet van zijn mensen, maar heeft ook hart en aandacht voor ze.

  5. Zorg voor betrokkenheid
  6. Een paar tips:
   - Zorg dat uw medewerkers zich gewaardeerd voelen.

   - Sta stil bij behaalde successen.

   - Geef verdiende complimenten.

   - Laat uw medewerkers meedenken.

  7. Zorg dat u weet wat er speelt binnen uw team
  8. Voer regelmatig open gesprekken met uw medewerkers:

   - Deel verwachtingen.

   - Bespreek de werkdruk die ze ervaren.

   - Vraag hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

   - Bespreek ambities.

   - Wees een klankbord voor uw medewerkers.

  Welke oplossingen zijn er?

  Met de preventiedienst Coaching werknemers ondersteunt een professionele coach uw medewerker om zijn doel te realiseren op het gebied van functioneren, persoonlijke ontwikkeling en prestaties of de loopbaan. 

  Daarnaast vindt u in onze preventiewinkel verschillende oplossingen om langdurig verzuim van uw medewerkers te voorkomen of te beperken.  

  Verzekeren
  Met VerzuimOplossingen hebt u een financieel vangnet voor de loondoorbetalingsplicht die u de eerste 2 jaar aan uw zieke medewerkers hebt. Met WerkAttent verzekert u zich daarnaast van effectieve preventiemaatregelen en intensieve re-integratiebegeleiding van uw zieke medewerkers. 

  Meer informatie over ziekteverzuim

  Als een medewerker langdurig ziek is, komt er heel wat op u af. In het dossier verzuim leest u wat de gevolgen van ziekteverzuim zijn voor u en uw bedrijf. Hoe u verzuim voorkomt en beperkt. En welke oplossingen er zijn als u dit risico niet zelf kunt of wilt dragen.