Telefoonverslaving onder jongeren zorgt steeds vaker voor gevaarlijke verkeerssituaties

Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat jongeren die FOMO ervaren, vaker betrokken zijn bij gevaarlijke verkeerssituaties en verkeersongevallen dan jongeren die dit gevoel niet hebben. Een belangrijke rol speelt de mobiele telefoon, die door jongeren met FOMO vaker in het verkeer gebruikt wordt. Om het bewustzijn onder jongeren te vergroten lanceert Interpolis een nieuwe campagne: 'Mis Niks'.

Het gebruik van de mobiele telefoon zorgt voor onverantwoord gedrag in het verkeer en voor gevaarlijke verkeerssituaties. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 40 procent van de jongeren die FOMO* ervaren, dit de afgelopen 2 jaar zien toenemen. Interpolis waarschuwt voor de toename van gevaarlijke situaties in het verkeer door FOMO, en start de campagne 'Mis Niks'.

* FOMO staat voor 'Fear Of Missing Out' wat 'angst om iets te missen' betekent.

Een groeiend probleem

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren die zeggen FOMO te ervaren, geeft aan dat ze dit gevoel graag minder willen hebben. Van de jongeren die door het gebruik van hun mobiele telefoon betrokken waren bij een verkeersongeval of gevaarlijke verkeerssituatie, geeft de helft aan spijt te hebben van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Opvallend is dat jongeren vaker hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer dan volwassenen (Barometer Interpolis 2021).

Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea: 'Het is zorgwekkend om te zien dat zoveel jongeren vanwege afleiding door hun mobiele telefoon betrokken raken bij een gevaarlijke verkeerssituatie. We weten uit onze langer lopende barometer dat steeds meer jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. Hoe meer jongeren daaraan gewend zijn, hoe groter de kans dat ze dit ook op latere leeftijd blijven doen. Daardoor wordt het probleem alleen maar groter, en het verkeer steeds minder veilig. De fietsers van vandaag zijn de automobilisten van morgen.'

Om het gewoontegedrag te doorbreken en daar nieuwe gewoontes tegenover te zetten, ontwikkelde Interpolis verschillende apps. De AutoModus app helpt automobilisten om zonder afleiding van A naar B te komen. Voor fietsers is er de PhoNo app om mobielvrij te fietsen. De apps bieden ook een mogelijkheid om te sparen voor een bijdrage aan veiliger verkeer (AutoModus) of aan een schonere zee (PhoNo).

Het probleem wordt alleen maar groter, en het verkeer steeds minder veilig. De fietsers van vandaag zijn de automobilisten van morgen
Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis

Jongeren onderschatten risico's

Ondanks de zorgwekkende cijfers over gevaarlijke verkeerssituaties, denkt nog steeds een derde van de jongeren dat de kans dat zij bij een verkeersongeval betrokken raken door gebruik van de mobiele telefoon zeer klein is. 2 op de 5 vindt daarnaast dat er onvoldoende voorlichting gegeven wordt over hoe zij de mobiele telefoon op een veilige en verantwoorde manier in het verkeer kunnen gebruiken. Om het bewustzijn onder jongeren te vergroten start Interpolis met een nieuwe campagne 'Mis Niks'.

Vergouw: 'Als we jongeren willen stimuleren om de mobiele telefoon op een verantwoorde manier te gebruiken in het verkeer, dan moeten we inspelen op hun eigen belevingswereld. Wij willen jonge mensen laten zien dat 1 appje in het verkeer ervoor kan zorgen dat je allerlei mijlpalen mist. Als Interpolis blijven we ons hiermee inzetten om onze doelstelling van nul verkeersslachtoffers in 2050 te realiseren.'