Inbrekers houden zich koest tijdens oud en nieuw

Op oud- en nieuwjaarsdag, normaal de dagen waarop het meest wordt ingebroken, is 176 keer toegeslagen. Dat is maar liefst 58% minder dan vorig jaar tijdens de jaarwisseling, blijkt uit nieuwe cijfers van de Interpolis InbraakBarometer. Ook is in 2020 voor het eerst minder dan 30.000 keer ingebroken, vooral doordat mensen thuisbleven tijdens de lockdowns. In de meeste regio’s daalde het aantal inbraken hard, behalve in Zeeland.

Dat het aantal inbraken zo laag was tijdens de jaarwisseling is opmerkelijk. Gezien de feestjes buiten de deur en drukte op straat wordt op deze dagen normaal een grote slag geslagen door het inbrekersgilde. Maar in 2020 bleef men vaker thuis en werd met 176 keer veel minder ingebroken. Tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 lag dit aantal nog op 415 en het jaar ervoor op 561. Tijdens de twee kerstdagen was al een daling te zien van 38% ten opzichte van vorig jaar.

2020 afgesloten met 22% minder inbraken dan 2019

De daling die te zien is bij het aantal inbraken tijdens oud en nieuw zien we ook terug in het totaal aantal inbraken per jaar.


Afbeelding: Aantal inbraken per jaar

Het jaarlijkse inbraakpatroon werd in 2020 met name gekenmerkt door lockdown-periode 

Dit is deels te verklaren door de coronacrisis en door het feit dat we meer thuis zijn dan anders. Vooral tijdens de eerste lockdown-periode nam het aantal inbraken flink af en zagen we een daling van maar liefst 37%. Tijdens de gedeeltelijke lockdown vanaf oktober daalden de inbraakcijfers ook, maar minder hard dan tijdens de eerste lockdown. Een mogelijke verklaring is dat minder mensen zich aan het thuiswerkadvies houden, blijkt uit data van Google. Na aankondiging van de harde lockdown zette de daling van het aantal inbraken sterker door. Elk jaar loopt het aantal inbraken op vanaf de zomer tot aan oudjaarsdag. Dit zien we ook terug in de cijfers van 2020, maar de stijging is kleiner dan in 2019. 

Afbeelding: Aantal woninginbraken per week 2019 en 2020

Verschillen per provincie

Het jaartotaal van 29.218 inbraken is 22% lager dan in 2019. Vooral in Limburg (-41%) en Groningen (-38%) daalde het aantal inbraken nu hard. Opvallend is dat in Zeeland het aantal inbraken in 2020 juist steeg met 2%. Interpolis, onderdeel van coöperatief verzekeraar Achmea, ziet daar het effect van een regionale inbraakgolf in de herfst.

Enschede en Ede zijn negatieve uitschieters

Bij de 25 grootste gemeenten vielen Ede en Enschede uit de toon. Daar werd meer ingebroken dan in 2019. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag sloegen inbrekers het vaakst toe. Terschelling was de enige gemeente zonder gemelde inbraken.

In 2021 mogelijk nog minder inbraken

In 2021 verwacht Interpolis mogelijk nóg minder inbraken dan in 2020. Zeker als coronamaatregelen nog een tijd aanhouden en thuiswerken een blijvend fenomeen zal zijn, ook als het niet verplicht wordt. In het meest gunstige scenario komen we uit op ongeveer 28.500 inbraken, voorspelt de InbraakBarometer.

Kans op inbraak verkleinen

Interpolis verwacht minder inbraken, maar bij 28.500 inbraken weten dieven wekelijks nog meer dan 500 keer toe te slaan. Er is een aantal manieren om inbrekers zoveel mogelijk te weren, zeker handig voor als men straks weer meer van huis gaat. Zo is het raadzaam om de lichten aan te laten als je niet thuis bent, buitenlampen met bewegingssensoren aan te brengen en te zorgen dat er geen opstapjes om het huis zijn waar inbrekers gebruik van kunnen maken. Verder is het handig om te checken hoe hoog het inbraakrisico in jouw wijk is via InbraakBarometer.nl. Dit is een zelflerend algoritme dat het inbraakrisico per buurt voorspelt op basis van data van de politie en andere cijfers over de buurt en de bewoners.