Hoe verloopt het proces van schadeherstel?

U hebt een schade aan uw woonhuis of inboedel gemeld. Deze schade moet worden hersteld. Interpolis werkt met een landelijk netwerk van herstelbedrijven. Maar hoe verloopt dat proces precies? Wie doet wat? In onderstaande folders vertellen we u stap voor stap wat we doen om uw schade te herstellen.

Herstel brand- en waterschade
In deze folder leest u wat we doen om brand- of waterschade aan uw inboedel of woning te reinigen, inclusief het eventueel vervoeren of tijdelijk opslaan van uw inboedel.

Herstel glasschade
In deze folder leest u wat we doen bij ruitschade. Bijvoorbeeld na een inbraak of een ander ongelukje.

Herstel autoschade: total loss
In deze folder leest u wat we doen als uw auto na schade total loss wordt verklaard.