Waarvoor en hoe kan ik de Interpolis alarmcentrale inschakelen?

Schakel onze alarmcentrale in voor alle zaken waar u in het buitenland extra hulp bij nodig heeft. Denk aan calamiteiten zoals ernstige ziekte of overlijden van reisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad. Onze alarmcentrale zorgt er dan voor dat het vervoer naar Nederland geregeld wordt. Schakel de Interpolis alarmcentrale ook altijd in als u langer moet blijven dan oorspronkelijk gepland. Bijvoorbeeld vanwege een natuurramp, staking, doordat uw auto uitvalt of omdat u door ziekte niet in staat bent de terug te reizen. Samen met u bekijken we dan wat de mogelijkheden zijn. 
Hebt u pech met de auto en bent u verzekerd voor Pechhulp? Neem dan ook contact op met onze alarmcentrale.

Voor minder ernstige gevallen zoals verlies, diefstal of vermissing van bagage, hoeft u geen contact met de Interpolis alarmcentrale op te nemen. Doe wel meteen aangifte bij de politie in de plaats waar u verblijft. Als u terug bent in Nederland neemt u contact op met Interpolis, zodat we de schade kunnen afhandelen.

U kunt contact opnemen met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross via:
  • binnenland: 013 462 04 62
  • buitenland: +31 13 462 04 62    
  •