Kan ik mijn kapitaalverzekering afkopen?

Ja, u kunt uw Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW), Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) of Kapitaalverzekering Brede Herwaardering (BHW) afkopen. U moet de voordelen en nadelen op korte en lange termijn goed tegen elkaar afwegen.


Wat zijn de voordelen en de nadelen van afkopen?

Voordelen kunnen zijn:

  • lagere maandlasten. Omdat de eigen woning schuld lager wordt, betaalt u minder rente. En u betaalt geen premie meer voor de KEW, SEW, BEW of kapitaalverzekering BHW.
  • lagere rente. Als u een spaarhypotheek hebt met een opslag, kan het zijn dat de opslag vervalt. De rente wordt hierdoor lager.
Nadelen kunnen zijn:
  • mislopen van renteaftrek. Uw hypotheek moet omgezet worden. Op uw nieuwe lening moet u misschien aflossen. Over het afgeloste deel krijgt u geen renteaftrek meer.
  • risico op een restschuld. De rente die u krijgt op uw KEW, SEW of kapitaalverzekering BHW is vaak hoger dan het rendement op een gewone spaarrekening. Bij een beleggingshypotheek zitten de kosten vaak aan het begin van de looptijd. U bouwt pas later waarde op.
  • extra kosten die u moet betalen. Zoals taxatiekosten, boeterente bij het eerder aflossen van de lening en advieskosten.
Wij kunnen niet beoordelen of het voor u verstandig is om af te kopen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.