Voor welke verzekeringen krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Je krijgt een (UPO) voor verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Dit zijn pensioenuitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid die uw werkgever regelde. Een (aanvullende) lijfrenteverzekering valt bijvoorbeeld niet onder de Pensioenwet. Daarom krijg je hiervan geen UPO.