Wat doen wij als we jouw pensioen niet goed vaststelden?

Interpolis voert je pensioen met de grootste zorgvuldigheid uit. Maar soms gaat het mis. Omdat wij een fout maken of omdat wij onjuiste informatie van anderen krijgen. Wij vinden dat heel vervelend. We passen je pensioen dan aan. We gaan altijd uit van de regels in je pensioenreglement. Hierna lees je daar meer over.

 • Als je nog geen pensioen krijgt:
  Stelden wij je pensioen te laag of te hoog vast? Dan passen we het aan. In het pensioenreglement lees je op welk pensioen je recht hebt.
 • Als je al pensioen van ons krijgt:
  Stelden wij je pensioenuitkering te laag vast? Dan verhogen wij je pensioen. Het bedrag dat je te weinig van ons kreeg, maken we aan je over. Wij maken dan afspraken met je over de betaling van het bedrag dat je van ons krijgt. Heb je te weinig pensioen ontvangen omdat wij een fout maakten? Dan krijg je naast het bedrag ook een rentevergoeding.
 • Hebben wij je pensioenuitkering te hoog vastgesteld?
  Dan nemen we persoonlijk contact met je op. We verlagen de toekomstige pensioenuitkeringen naar het juiste bedrag. We kunnen ook besluiten dat je het te veel ontvangen geld aan ons terug moet betalen. We houden hierbij rekening met de feiten en omstandigheden en met je persoonlijke situatie. Wij bespreken dit met je. Soms kunnen we het bedrag verrekenen met toekomstige uitkeringen. Dan krijg je een bepaalde periode een lager pensioen. Of je betaalt het in 1 keer aan ons terug.
 • Als wij een onjuist pensioenkapitaal hebben overgedragen:
  Is je pensioenkapitaal overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder? Als blijkt dat dit pensioenkapitaal te laag is vastgesteld, dan doen wij een nabetaling. Dit doen wij niet als het bedrag kleiner is dan € 10,-. Is het pensioenkapitaal te hoog vastgesteld? Dan overleggen we met de andere pensioenuitvoerder waar je pensioen heeft ingekocht. Wij informeren je over een eventuele terugbetaling.

Ben je het niet eens met onze beslissing? Of wil je een klacht indienen? Dan kun je dat aan ons doorgeven op pensioenonline.klachten@achmea.nl. We zoeken graag met je naar een oplossing.