inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat gebeurt er als de rente verandert? Wat is het renterisico?

Onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen
Is de marktrente op uw pensioendatum hoog? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kunt u minder pensioen kopen. De marktrente op uw pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is uw pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico. 

 

We beperken het renterisico door te beleggen in langlopende obligaties
We beleggen in onze lifecycles als uw pensioendatum dichterbij komt steeds meer in obligaties met een lange looptijd. De waarde van deze obligaties verandert sterk als de rente verandert. Daardoor kan uw pensioenkapitaal hoger of lager worden. Maar dat zorgt juist voor meer zekerheid over het pensioen dat u kunt kopen. Dat werkt als volgt:

 

Als de rente daalt: 

  • kunt u minder pensioen kopen van uw pensioenkapitaal;
  • de waarde van obligaties wordt hoger, dus uw pensioenkapitaal stijgt mee.
Gevolg: u kunt ongeveer hetzelfde pensioen aan kopen als de rente daalt.

Als de rente stijgt: 
  • kunt u meer pensioen kopen van uw pensioenkapitaal;
  • de waarde van obligaties wordt lager, dus uw pensioenkapitaal daalt mee.
Gevolg: u kunt ongeveer hetzelfde pensioen aankopen als de rente stijgt.

 

Een obligatie kan een staatobligatie of een bedrijfsobligatie zijn
Staatsobligaties zijn leningen van landen. Bedrijfsobligaties zijn leningen van bedrijven. Bij obligaties geldt: hoe hoger de kans dat de lener de lening terugbetaalt, hoe lager de rentevergoeding.