Wat gebeurt er als de rente verandert? Wat is het renterisico?

Onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen
Is de marktrente op uw pensioendatum hoog? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kunt u minder pensioen kopen. De marktrente op uw pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is uw pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico. 

 

We beperken het renterisico door te beleggen in langlopende obligaties
We beleggen in onze lifecycles als uw pensioendatum dichterbij komt steeds meer in obligaties met een lange looptijd. De waarde van deze obligaties verandert sterk als de rente verandert. Daardoor kan uw pensioenkapitaal hoger of lager worden. Maar dat zorgt juist voor meer zekerheid over het pensioen dat u kunt kopen. Dat werkt als volgt:

 

Wat als de rente daalt?

  • Dan kunt u minder pensioen kopen van uw pensioenkapitaal.
  • Maar de waarde van langlopende obligaties stijgt.
  • En daardoor stijgt uw pensioenkapitaal.

Wat als de rente stijgt?

  • Dan kunt u meer pensioen kopen van uw pensioenkapitaal.
  • Maar de waarde van langlopende obligaties daalt.
  • En daardoor daalt uw pensioenkapitaal.
Uw pensioen is gevoelig voor renteveranderingen, maar we verkleinen die gevoeligheid door te beleggen in langlopende obligaties.

 

Een obligatie kan een staatobligatie of een bedrijfsobligatie zijn
Staatsobligaties zijn leningen van landen. Bedrijfsobligaties zijn leningen van bedrijven. Bij obligaties geldt: hoe hoger de kans dat de lener de lening terugbetaalt, hoe lager de rentevergoeding.