Wat gebeurt er als de rente verandert? Wat is het renterisico?

Onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen
Is de marktrente op je pensioendatum hoog? Dan kun je van je pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kun je minder pensioen kopen. De marktrente op je pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is je pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico. 

We beperken het renterisico door te beleggen in langlopende obligaties
We beleggen in onze lifecycles als je pensioendatum dichterbij komt steeds meer in obligaties met een lange looptijd. De waarde van deze obligaties verandert sterk als de rente verandert. Daardoor kan je pensioenkapitaal hoger of lager worden. Maar dat zorgt juist voor meer zekerheid over het pensioen dat je kunt kopen. Dat werkt als volgt: 

Wat als de rente daalt?

  • Dan kun je minder pensioen kopen van je pensioenkapitaal.
  • Maar de waarde van langlopende obligaties stijgt.
  • En daardoor stijgt je pensioenkapitaal.


Wat als de rente stijgt?

  • Dan kun je meer pensioen kopen van je pensioenkapitaal.
  • Maar de waarde van langlopende obligaties daalt.
  • En daardoor daalt je pensioenkapitaal.
Je pensioen is gevoelig voor renteveranderingen, maar we verkleinen die gevoeligheid door te beleggen in langlopende obligaties.
 

Een obligatie kan een staatobligatie of een bedrijfsobligatie zijn
Staatsobligaties zijn leningen van landen. Bedrijfsobligaties zijn leningen van bedrijven. Bij obligaties geldt: hoe hoger de kans dat de lener de lening terugbetaalt, hoe lager de rentevergoeding.