Wat is het verschil tussen het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en een rekeningoverzicht?

Als je een premieovereenkomst hebt, leg je premie in en hiermee bouw je kapitaal op. Je krijgt hiervan ieder jaar een rekeningoverzicht van alle bij- en afschrijvingen in een jaar. Het UPO is een overzicht van de stand van zaken van een pensioenregeling per 31 december.


Bij een rekeningoverzicht kunnen we nog aanpassingen met terugwerkende kracht doen. Daarom kan het opgebouwde kapitaal op het UPO verschillen van het saldo op het rekeningoverzicht.


Heb je een uitkeringsovereenkomst, dan krijg je geen rekeningoverzicht.