Onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen

Is de marktrente op je pensioendatum hoog? Dan kun je van je pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kun je minder pensioen kopen. De marktrente op je pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is je pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico.