Zijn de bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bruto bedragen?

Alle bedragen op het UPO zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat je hier nog premies en belasting over betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van je persoonlijke situatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van:
  • je pensioen bij ons
  • je pensioen bij andere pensioenuitvoerders
  • je AOW

Enige uitzondering hierop is het UPO voor een nettopensioenregeling. Een nettopensioenregeling is een specifieke regeling voor pensioenopbouw voor het deel van het inkomen boven de €103.317,- (2017). Verdien of verdiende je minder dan dit? Dan heb je geen nettopensioenregeling.