Hoe ontvang ik mijn polis?

Interpolis Zorg polissen versturen we digitaal via de Berichteninbox van Rabobank Internetbankieren

Het bericht vindt u ook in de Rabobank Internetbankieren App. Minderjarige verzekeringnemers ontvangen de polis altijd op papier. Ontvangt u de polis op papier terwijl u deze digitaal verwachtte? Neem dan contact op met uw Rabobank.


Hoe weet ik dat ik een bericht heb ontvangen?

U kunt een melding instellen zodat u direct op de hoogte bent als u een bericht ontvangt in de Berichteninbox. De verzekeringnemer ontvangt de polissen van alle gezinsleden in 1 bericht, met aparte PDF’s met de bestandsnaam “Zorgpolis - Jaartal - Geboortedatum”.