Ieder zijn woonruimte

Ieder zijn eigen woonruimte

Bij het trouwen of samenwonen hebben jullie waarschijnlijk veel verzekeringen samengevoegd of opnieuw samen afgesloten. Gaan jullie weer apart wonen, dan moet ieder weer eigen verzekeringen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheidsverzekering, woonverzekeringen en eventueel een reisverzekering. Afhankelijk van de situatie kunnen deze verzekeringen weer op 1 naam gezet worden. Of jullie vragen allebei nieuwe verzekeringen aan.

Pensioen na scheiding

Jouw pensioen na een scheiding

Uit elkaar gaan of scheiden heeft ook gevolgen voor je pensioen. Als je in loondienst werkt, bouw je vaak een ouderdomspensioen op via je werkgever. Bij overlijden hebben jullie nabestaanden in veel gevallen recht op een nabestaandenuitkering. Naast pensioenopbouw via een werkgever hebben jullie misschien ook zelf gespaard. Het is verstandig om goed naar de nieuwe situatie te kijken.