Scheiden of uit elkaar gaan

Scheiden of uit elkaar gaan

Wat betekent dit voor jullie verzekeringen?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, dan is dat geen fijne gebeurtenis. Er komt veel op u af en jullie moeten veel zaken regelen. Wie blijft in het huis wonen, moet het huis verkocht worden, hoe regelen jullie alles met de kinderen en wie houdt welke spullen? Verzekeringen zijn dan misschien niet het eerste waar u aan denkt. Toch is het belangrijk om dit goed te regelen. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Ieder zijn woonruimte

Ieder zijn eigen woonruimte

Bij het trouwen of samenwonen hebben jullie waarschijnlijk veel verzekeringen samengevoegd of opnieuw samen afgesloten. Gaan jullie weer apart wonen, dan moet ieder weer eigen verzekeringen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheidsverzekering, woonverzekeringen en eventueel een reisverzekering. Afhankelijk van de situatie kunnen deze verzekeringen weer op 1 naam gezet worden. Of jullie vragen allebei nieuwe verzekeringen aan.

Pensioen na scheiding

Uw pensioen na een scheiding

Uit elkaar gaan of scheiden heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Als u in loondienst werkt, bouwt u vaak een ouderdomspensioen op via uw werkgever. Bij overlijden hebben jullie nabestaanden in veel gevallen recht op een nabestaandenuitkering. Naast pensioenopbouw via een werkgever hebben jullie misschien ook zelf gespaard. Het is verstandig om goed naar de nieuwe situatie te kijken.