Scheiden en je Alles in één Polis.

Pas als het nodig is, het adres aan van de woonverzekeringen en van je persoonsgegevens. Controleer ook of de juiste gezinssamenstelling op de verzekeringen staat. Heb je kinderen? Overleg dan met elkaar bij welke ouder de kinderen worden meeverzekerd voor de aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, ongevallen- en reisverzekering. Kinderen hoeven maar bij 1 ouder meeverzekerd te zijn. Het is mogelijk om de verzekeringnemer (polishouder) van de bestaande polis te wijzigen naar de ex-partner.

Scheiden en je autoverzekering.

Heb je 1 of 2 auto’s? En op wiens naam staat de verzekering? Dit zijn belangrijke zaken om te checken. De persoon die kentekenhouder is, is verzekeringsplichtig en moet dus de auto verzekeren. Staat de auto van je ex-partner op je polis. Zorg dan dat je ex-partner deze auto eerst zelf verzekerd heeft, voordat de verzekering op jouw polis beëindigd wordt. De opgebouwde schadevrije jaren gaan automatisch naar de verzekeringnemer (polishouder). De verzekeringnemer mag de schadevrije jaren of een deel van de schadevrije jaren aan zijn of haar ex-partner geven. De verzekeringnemer moet hiervoor een afstandsverklaring tekenen. Neem voor een afstandsverklaring contact op met Rabobank.

Scheiden en je levensverzekering.

Een levensverzekering valt onder het huwelijksvermogensrecht. Waren jullie getrouwd of hadden jullie een geregistreerd partnerschap? Dan moet de levensverzekering meestal verdeeld worden. Bespreek met de notaris, mediator of advocaat wat er met de levensverzekering moet gebeuren. Geef de uitkomst (via je adviseur) door aan Interpolis. Beide partners moeten hiervoor tekenen.
Controleer ook goed de begunstiging, bijvoorbeeld om de alimentatie bij overlijden te borgen.

Scheiden en je zorgverzekering.

Als je allebei een eigen zorgverzekering hebt, dan houd je gewoon je eigen verzekering. Gaat 1 van jullie verhuizen of verhuizen jullie allebei? Dan wordt de adreswijziging die je bij de gemeente doorgeeft ook automatisch doorgegeven aan je zorgverzekeraar. Staan jullie samen op 1 polis dan moet de hoofdverzekerde doorgeven dat jullie uit elkaar gaan. De hoofdverzekerde is degene op wiens naam de verzekering is afgesloten. Als de ex-partner tijdens de looptijd van de verzekering niet akkoord gaat met een eigen zorgverzekering, dan kan de hoofdverzekerde pas aan het einde van het kalenderjaar de zorgverzekering van de ex-partner eraf laten halen.
Heeft 1 van jullie een zorgverzekering met collectiviteitskorting? Dan kan de ander daar vaak ook gebruik van maken totdat je uit elkaar gaat of gaat scheiden. Geef de scheiding in dit geval aan ons door. Controleer of de aanvullende verzekering nog bij jouw nieuwe situatie past.
Heb je samen kinderen? Verzeker de kinderen bij 1 van jullie mee. Het is handig om deze bij te schrijven bij degene met het hoogste aanvullende pakket. Kinderen betalen tot 18 jaar geen premie.

Zo zit het met je woonverzekeringen rondom verhuizing.

Tijdens je verhuizing is je inboedel op het oude en nieuwe adres binnen Nederland verzekerd. Vanaf het moment dat je de sleutel van jouw nieuwe woning krijgt tot het moment dat je helemaal verhuist naar de nieuwe woning. Rondom je verzekeringen zijn er een aantal zaken waarop je moet letten.