Wijziging voorwaarden Alles in één Polis

Alle wijzigingen op deze pagina gelden voor Alles in één Polissen met verlengingsdatum vanaf 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. De wijzigingen gaan in op verlengingsdatum.

Verkeer

gewijzigde verzekeringen: auto, motor, camper en brommobiel

Ruitschade - auto, motor, camper en brommobiel
 • Voor-, zij- en achterruiten zijn verzekerd onder de definitie schade aan ruiten. Ruitschade heeft geen gevolgen voor uw schadevrije jaren.
  Andere ruiten zoals glazen daken zijn nog wel verzekerd, maar vanaf nu niet meer onder de definitie schade aan ruiten. Dit betekent dat schade aan uw glazen dak mogelijk gevolgen heeft voor uw schadevrije jaren.
 • Een breuk, barst en een sterretje in uw ruit zijn verzekerd. Andere beschadigingen verzekeren wij vanaf nu niet meer. Zoals krassen op uw ruit.
Deze wijziging geldt voor de dekking beperkt casco en volledig casco van uw:
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Dekking Winterstop - motor
Het omvallen van uw motor is vanaf nu verzekerd op de aanvullende dekking Winterstop. Ook schade door een plotselinge oorzaak van buitenaf is verzekerd op deze aanvullende dekking. Bijvoorbeeld als er iets op uw motor valt terwijl deze gestald staat.

Deze wijziging geldt voor de aanvullende dekking winterstop van uw:
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden

Wonen

gewijzigde verzekeringen: inboedel, woonhuis en buitendedeur

Eigen risico - inboedel 

Wanneer hebt u geen eigen risico?
Als u schade hebt door onderstaande gebeurtenissen, dan hebt u geen eigen risico:

 • brand, elektriciteit en ontploffing
 • storm en neerslag
 • inbraak en diefstal
 • vandalisme en relletjes
 • water, stoom, gas en olie
 • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
 • stroomuitval
 • scherven
 • zinken van uw woonboot

Wanneer hebt u een eigen risico van € 100,-?
Hebt u schade aan uw spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hierboven staat? Bijvoorbeeld doordat u iets laat vallen. Dan geldt er vanaf nu een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Hebt u een huurwoning of appartement? En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw woning betalen? Of gaat het om schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan geldt bij schade aan uw woning door een plotselinge gebeurtenis die niet in het rijtje hierboven staat, ook een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 10 en 20 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Eigen risico van € 100,- per gebeurtenis - BuitenDeDeur
Bij elke schade hebt u vanaf nu een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. 

Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • BuitenDeDeur verzekering
  voorwaarden BuitenDeDeur, artikel 18 (BDD-RV-51-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade aan rolluiken - woonhuis en inboedel

Schade aan uw rolluiken is vanaf nu alleen verzekerd op de woonhuisverzekering. En niet op de inboedelverzekering. 


Hebt u een huurwoning of appartement? En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw rolluiken betalen? Of hebt u zelf de rolluiken gekocht? Dan is schade aan uw rolluiken wel verzekerd op uw inboedelverzekering.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 6 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade aan antennes en zonweringen - woonhuis en inboedel

Schade aan uw antennes en zonweringen is vanaf nu alleen verzekerd op de inboedelverzekering. En niet op de woonhuisverzekering. 


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 5 (WOO-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Sloten en sleutels vervangen - inboedel

Bij verlies van uw sleutels zijn vanaf nu de kosten om uw sleutels en sloten te vervangen niet verzekerd. Worden uw sleutels gestolen? Dan zijn de kosten wel verzekerd tot maximaal € 350,-.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 9 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Spullen in particulier gebruikte gedeeltes van uw garage of bijgebouw - inboedel
Particuliere inboedel in de woning en in het particulier gebruikte deel van de garages en bijgebouwen is verzekerd. Met het particulier gebruikte deel bedoelen wij het deel van een ruimte dat duidelijk particulier gebruikt wordt en er staan alleen particuliere spullen. Dit deel hoeft niet met muren of deuren gescheiden te zijn van het zakelijk gebruikte deel. 
 
Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 8 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Verzekerd bedrag sieraden, horloges, edelmetaal, edelstenen en munten - inboedel
Liggen uw sieraden, horloges, edelmetaal, edelstenen en munten in een afgesloten goedgekeurde kluis? Dan betalen we vanaf nu bij diefstal maximaal € 200.000,- per object of verzameling.

Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 23 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Verzekerd bedrag gereedschap - inboedel
Bij diefstal van uw gereedschappen betalen we vanaf nu maximaal € 35.000,-.

Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 23 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Opruimingskosten bij asbest - inboedel en woonhuis

Dit is een verduidelijking van de dekking:
Bij een verzekerde schade aan uw asbestdak of asbest in de gevelbekleding, betalen wij alleen de opruimingskosten van het beschadigde deel.


Hebt u een huurwoning of appartement? En hebt u schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan geldt bij schade aan deze verbeteringen, dat wij alleen de opruimingskosten van het beschadigde deel betalen.


Dit geldt voor de dekking van uw:

 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 24 (INB-RV-50-181)
 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 14 (WOO-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade aan uw dak of gevel met asbest - inboedel en woonhuis

Dit is een verduidelijking van de dekking:
Bij schade aan uw dak of gevel met asbest betalen wij een gedeelte van het beschadigde asbest. De gedeeltelijke vergoeding voor asbesthoudende daken en gevels bouwen wij de komende jaren af.

 • in 2018 vergoeden wij 25% van de waarde van het beschadigde deel
 • in 2019 vergoeden wij 20% van de waarde van het beschadigde deel
 • in 2020 vergoeden wij 15% van de waarde van het beschadigde deel
 • in 2021 vergoeden wij 10% van de waarde van het beschadigde deel
 • in 2022 vergoeden wij 5% van de waarde van het beschadigde deel

Welke percentage wij betalen hangt af van het jaar waarin de schade was. Wij schrijven af op de waarde van nieuwe dakbedekking en gevelbekleding van dezelfde soort zonder asbest.


Hebt u een huurwoning of appartement? En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw dak of gevel met asbest betalen? Dan is dit verzekerd op uw inboedelverzekering volgens bovenstaande regeling.


Dit geldt voor de dekking van uw:
 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 25 en 26 (WOO-RV-50-181)
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 36 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Afvoer van bomen, planten of struiken - inboedel en woonhuis

Als het afvoeren van bomen, planten en struiken noodzakelijk is om uw schade te herstellen, dan betalen wij vanaf nu maximaal € 1.000,- aan afvoerkosten.


Hebt u een huurwoning of appartement? En hebt u schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan betalen wij ook maximaal € 1.000,- aan afvoerkosten als het afvoeren van bomen, planten en struiken noodzakelijk is om uw schade te herstellen.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 14 (WOO-RV-50-181)
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 24 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Verduistering van uw spullen - inboedel en woonhuis

Verduistering van uw spullen is vanaf nu niet verzekerd. Verduistering betekent dat u uw spullen uitleent en niet meer terugkrijgt. 


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 25 (INB-RV-50-181)
 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 16 (WOO-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Vals geld - inboedel
U bent vanaf nu niet verzekerd als u benadeeld wordt met vals geld.

Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 25 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Niet zichtbare schade aan zonnepanelen - inboedel en woonhuis

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen is vanaf nu niet verzekerd. Niet zichtbare schade is meestal alleen met meetapparatuur of andere technische hulpmiddelen waar te nemen. Zoals haarscheurtjes.


Hebt u een huurwoning of appartement? En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw zonnepanelen betalen? Of hebt u de zonnepanelen zelf gekocht? Dan is dit verzekerd op uw inboedelverzekering. Ook voor de inboedelverzekering geldt dat niet zichtbare schade niet verzekerd is.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 16 (WOO-RV-50-181)
 • inboedelverzekering
  voorwaarden Inboedel, artikel 25 (INB-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade aan uw tuin door bomen - woonhuis

Schade aan uw tuin door bomen of gesnoeide takken is vanaf nu niet verzekerd.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 9 (WOO-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade aan glas van hobbykassen - woonhuis

Schade door storm aan het glas van uw kassen of broeikassen is vanaf nu niet verzekerd.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • woonhuisverzekering
  voorwaarden Woonhuis, artikel 19 (WOO-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Zakelijk gebruik - woonhuis

Dit is een verduidelijking van de dekking:

Gebruikt u uw woning (gedeeltelijk) zakelijk, dan is schade aan uw woning alleen verzekerd bij kleinschalig zakelijk gebruik.


Wat is kleinschalig zakelijk gebruik?

 • Er is een inschrijvingsplicht bij de Kamer van Koophandel.
 • Er is geen personeel aan het werk in het verzekerde gebouw.
 • De ruimte waarin zakelijke activiteiten plaatsvinden is niet groter dan 60m2.
 • De waarde van de bedrijfsinventaris, handelsgoederen en voorraden samen zijn maximaal € 25.000,-.
Voldoet uw zakelijk gebruik niet aan deze voorwaarden? Dan is schade aan het gebouw niet verzekerd. Twijfelt u of dit voor u van toepassing is? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

>Bekijk alle nieuwe voorwaarden

Aansprakelijkheid

gewijzigde verzekering: aansprakelijkheid

Borg bij schade in het buitenland - aansprakelijkheid

De dekking voor borg die de overheid vraagt bij schade in het buitenland is € 50.000,-. Wij hadden door een typefout € 500.000,- in de voorwaarden staan. Wij passen dit nu aan naar € 50.000,-.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
  voorwaarden Aansprakelijkheid, artikel 12 (AVP-RV-50-181)
  voorwaarden Aansprakelijkheid en Jacht, artikel 15 (AVP-RV-51-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade door uw verhuurde woning aan een bedrijf - aansprakelijkheid

Als u uw woning verhuurt aan een bedrijf en er ontstaat schade door uw woning aan de spullen van dat bedrijf, dan is die schade vanaf nu niet verzekerd. Twijfelt u of dit voor u van toepassing is? Neem dan contact op met uw Rabobank.


Deze wijziging geldt voor de dekking van uw:

 • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
  voorwaarden Aansprakelijkheid, artikel 10 (AVP-RV-50-181)
  voorwaarden Aansprakelijkheid en Jacht, artikel 12 (AVP-RV-51-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden

Boot

gewijzigde verzekering: pleziervaartuig

Borg bij schade in het buitenland - pleziervaartuig

De dekking voor borg die de overheid vraagt bij schade in het buitenland is € 50.000,-. Wij hadden door een typefout € 500.000,- in de voorwaarden staan. Wij passen dit nu aan naar € 50.000,-.


Deze wijziging geldt voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) van uw:

 • bootverzekering
  voorwaarden Pleziervaartuig WA, artikel 10 (VRT-RV-50-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Schade door osmose - pleziervaartuig

Schade door osmose aan uw polyester boot is vanaf nu alleen verzekerd als deze schade is ontstaan binnen 5 jaar nadat de boot voor het eerst in het water kwam. 


Deze wijziging geldt voor de dekking volledig casco van uw:

 • bootverzekering
  voorwaarden Pleziervaartuig WA + Volledig Casco, artikel 41 (VRT-RV-52-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden
Sportuitrusting - pleziervaartuig

Alleen de spullen om uw zeil- of surfsport uit te oefenen zijn vanaf nu verzekerd onder de scheepsuitrusting. Andere sportuitrustingen niet.


Deze wijziging geldt voor de dekking beperkt casco en volledig casco van uw:

 • bootverzekering
  voorwaarden Pleziervaartuig WA + Beperkt Casco, artikel 40 (VRT-RV-51-181)
  voorwaarden Pleziervaartuig WA + Volledig Casco, artikel 40 (VRT-RV-52-181)
> Bekijk alle nieuwe voorwaarden