Wijziging voorwaarden Alles in één Polis

Algemene voorwaarden

Alle wijzigingen op de algemene voorwaarden
Meteen stoppen van de verzekering
Wij mogen uw verzekering meteen stoppen als u fraude pleegt. Dit was al zo. Vanaf nu mogen we uw verzekering ook meteen stoppen als u een medewerker van ons bedreigt. Daarnaast leggen we dit gedrag voor aan andere particuliere schadeverzekeraars van Achmea. Zij kunnen hierdoor ook besluiten verzekeringen van u te stoppen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 5

Schade door solar- of magnetische storm
Vanaf nu is schade door een solar- of magnetische storm niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade hierdoor aan het elektriciteitsnetwerk waardoor apparaten kapot gaan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 7

Gebruik van gegevens
We omschrijven nu duidelijker welke gegevens wij gebruiken. Dat zijn de gegevens die u zelf geeft en gegevens die wij ophalen uit externe bronnen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 21
Voorwaarden AV-02-201

Autoverzekering

WA
Kenteken op naam van verzekerde
Het kenteken van de verzekerde auto moet op naam staan van u, uw partner waarmee u samenwoont of een thuiswonend kind. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. Is dit niet het geval? Pas dan uw verzekering aan.

Voorwaarden, artikel 2

Rijontzegging melden
Krijgt de regelmatige bestuurder een rijontzegging opgelegd? Dan moet u dit vanaf nu binnen 14 dagen nadat de rijontzegging is opgelegd aan ons doorgeven. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 4

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 14

Schade door opzet
Schade die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 14
Voorwaarden PAV-RV-56-201
Beperkt Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 40 en 57

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een auto met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 43

Aantonen aanschafwaarde auto
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 49

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage in de auto? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-.

Voorwaarden, artikel 53
Voorwaarden PAV-RV-57-201
Volledig Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 40 en 57

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een auto met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 43

Aantonen aanschafwaarde auto
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 49

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage in de auto? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-.

Voorwaarden, artikel 53
Voorwaarden PAV-RV-58-201
Inzittendenverzekering
Kosten van experts
Dit is een nieuw artikel. Twijfelt u over de vaststelling van de hoogte van de schade? Dan kunt u zelf een expert inschakelen die dat voor u beoordeelt. Wij betalen de kosten van deze expert voor de vaststelling van de schade, voor zover die redelijk zijn.

Voorwaarden, artikel 9

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden ACV-RV-51-201
Voertuighulp Nederland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 11

Voorwaarden ASV-RV-50-201
Voertuighulp Buitenland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden ASV-RV-51-201

Oldtimerverzekering

WA
Kenteken op naam van verzekerde
Het kenteken van de verzekerde oldtimer moet op naam staan van u, uw partner waarmee u samenwoont of een thuiswonend kind. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. Is dit niet het geval? Pas dan uw verzekering aan.

Voorwaarden, artikel 2

Rijontzegging melden
Krijgt de regelmatige bestuurder een rijontzegging opgelegd? Dan moet u dit vanaf nu binnen 14 dagen nadat de rijontzegging is opgelegd aan ons doorgeven. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 4

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 14

Schade door opzet
Schade die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 14

Voorwaarden KLA-RV-52-201
Beperkt Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 30 en 43

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een oldtimer met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 31

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage in de oldtimer? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-.

Voorwaarden, artikel 38

Voorwaarden KLA-RV-50-201
Volledig Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 30 en 43

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een oldtimer met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 31

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage in de oldtimer? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-.

Voorwaarden, artikel 38

Voorwaarden KLA-RV-51-201
Inzittendenverzekering
Kosten van experts
Dit is een nieuw artikel. Twijfelt u over de vaststelling van de hoogte van de schade? Dan kunt u zelf een expert inschakelen die dat voor u beoordeelt. Wij betalen de kosten van deze expert voor de vaststelling van de schade, voor zover die redelijk zijn.

Voorwaarden, artikel 9

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13

Voorwaarden ACV-RV-51-201
Voertuighulp Nederland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 11

Voorwaarden ASV-RV-50-201
Voertuighulp Buitenland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13

Voorwaarden ASV-RV-51-201

Kampeerautoverzekering

WA
Kenteken op naam van verzekerde
Het kenteken van de verzekerde kampeerauto moet op naam staan van u, uw partner waarmee u samenwoont of een thuiswonend kind. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. Is dit niet het geval? Pas dan uw verzekering aan. 

Voorwaarden, artikel 2

Rijontzegging melden
Krijgt de regelmatige bestuurder een rijontzegging opgelegd? Dan moet u dit vanaf nu binnen 14 dagen nadat de rijontzegging is opgelegd aan ons doorgeven. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 4

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 14

Schade door opzet
Schade die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 14
Voorwaarden KAV-RV-58-201
Beperkt Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 39 en 55

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een kampeerauto met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 41

Aantonen aanschafwaarde kampeerauto
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 47

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage in de kampeerauto? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-.

Voorwaarden, artikel 51
Voorwaarden KAV-RV-56-201
Volledig Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 39 en 55

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een kampeerauto met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 41

Aantonen aanschafwaarde kampeerauto
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 47

Voorwaarden KAV-RV-57-201
Inzittendenverzekering
Kosten van experts
Dit is een nieuw artikel. Twijfelt u over de vaststelling van de hoogte van de schade? Dan kunt u zelf een expert inschakelen die dat voor u beoordeelt. Wij betalen de kosten van deze expert voor de vaststelling van de schade, voor zover die redelijk zijn.

Voorwaarden, artikel 9

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden ACV-RV-51-201
Voertuighulp Nederland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 11

Voorwaarden ASV-RV-50-201
Voertuighulp buitenland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13

Voorwaarden ASV-RV-51-201

Motorverzekering

WA
Kenteken op naam van verzekerde
Het kenteken van de verzekerde motor moet op naam staan van u, uw partner waarmee u samenwoont of een thuiswonend kind. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. Is dit niet het geval? Pas dan uw verzekering aan. 

Voorwaarden, artikel 2

Rijontzegging melden
Krijgt de regelmatige bestuurder een rijontzegging opgelegd? Dan moet u dit vanaf nu binnen 14 dagen nadat de rijontzegging is opgelegd aan ons doorgeven. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 4

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 14

Schade door opzet
Schade die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 14

Voorwaarden MTR-RV-56-201
Beperkt Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 40 en 55

Aantonen aanschafwaarde motor
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 47

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage, helm of motorkleding? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-. De maximale vergoeding voor helm of motorkleding blijft € 1.000,-.

Voorwaarden, artikel 51

Voorwaarden MTR-RV-57-201
Volledig Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 40 en 55

Aantonen aanschafwaarde motor
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 47

Schade aan bagage
Heeft u schade aan bagage, helm of motorkleding? Vanaf nu omschrijven we duidelijker welk bedrag u dan krijgt. Ontstaat de schade binnen 1 jaar na aankoop van de bagage? Dan ontvangt u de aanschafwaarde, mits deze kan worden aangetoond met het aankoopbewijs. Is de bagage ouder dan 1 jaar of kunt u de aanschafwaarde niet aantonen? Dan ontvangt u de dagwaarde. 
De maximale vergoeding bij schade aan bagage blijft € 250,-. De maximale vergoeding voor helm of motorkleding blijft € 1.000,-.

Voorwaarden, artikel 51

Voorwaarden MTR-RV-58-201
Opzittendenverzekering
Schade aan personen
Ontstaat er schade aan een opzittende door een ongeval? En kan de opzittende niet of minder werken door het ongeval? Vanaf nu kennen we geen maximum percentage meer dat we betalen van wat diegene niet meer kan verdienen of had kunnen verdienen. Eerder was dit maximaal 30%. De maximale uitkering van € 75.000,- bij schade aan personen blijft.

Voorwaarden, artikel 8

Kosten van experts
Dit is een nieuw artikel. Twijfelt u over de vaststelling van de hoogte van de schade? Dan kunt u zelf een expert inschakelen die dat voor u beoordeelt. Wij betalen de kosten van deze expert voor de vaststelling van de schade, voor zover die redelijk zijn.

Voorwaarden, artikel 9

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden ACV-RV-52-201
Voertuighulp Nederland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 11

Voorwaarden ASV-RV-50-201
Voertuighulp buitenland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13

Voorwaarden ASV-RV-51-201

Fietsverzekering

Alle wijzigingen op de Fietsverzekering
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 10 en 26

Geen eigen risico bij een total loss schade
Bij schade aan de fiets geldt een eigen risico van € 25,-. Behalve bij diefstal van de fiets. Dit was al zo. Vanaf nu geldt het eigen risico ook niet als de fiets door een schade total loss raakt. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 12

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13

Afschrijvingstabel
Is uw fiets ouder dan 3 jaar en raakt deze door een schade total loss of wordt deze gestolen? Dan krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. Dit was al zo. Vanaf nu vindt u een afschrijvingstabel in de voorwaarden voor de bepaling van de dagwaarde. Zo is direct duidelijk wat u krijgt. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 20
Voorwaarden FTS-RV-50-201

Bromfietsverzekering

WA
Kenteken op naam van verzekerde
Het kenteken van de verzekerde bromfiets moet op naam staan van u, uw partner waarmee u samenwoont of een thuiswonend kind. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. Is dit niet het geval? Pas dan uw verzekering aan. 

Voorwaarden, artikel 2

Rijontzegging melden
Krijgt de regelmatige bestuurder een rijontzegging opgelegd? Dan moet u dit vanaf nu binnen 14 dagen nadat de rijontzegging is opgelegd aan ons doorgeven. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 4

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 14

Schade door opzet
Schade die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 14

Voorwaarden BRF-RV-54-201
Beperkt Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 30 en 45

Aantonen aanschafwaarde bromfiets
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 37

Geen dekking meer voor schade aan bagage
Schade aan bagage was verzekerd tot maximaal € 250,-. Vanaf nu is schade aan bagage niet meer verzekerd. We verwijderden het artikel over bagage uit de voorwaarden. 
Een helm hoort niet tot de bagage, deze blijft verzekerd. 
Wilt u toch dekking voor uw bagage die u onderweg in Nederland bij u heeft? Sluit hier dan een BuitenDeDeur verzekering voor af.

Voorwaarden BRF-RV-53-201
Volledig Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 30 en 45

Aantonen aanschafwaarde bromfiets
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde. De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 37

Geen dekking meer voor schade aan bagage
Schade aan bagage was verzekerd tot maximaal € 250,-. Vanaf nu is schade aan bagage niet meer verzekerd. We verwijderden het artikel over bagage uit de voorwaarden. 
Een helm hoort niet tot de bagage, deze blijft verzekerd. 
Wilt u toch dekking voor uw bagage die u onderweg in Nederland bij u heeft? Sluit hier dan een BuitenDeDeur verzekering voor af.

Voorwaarden BRF-RV-52-201
Voertuighulp Nederland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 11
Voorwaarden ASV-RV-50-201
Voertuighulp Buitenland
Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden ASV-RV-51-201

Aanhangwagenverzekering

Volledig Casco
Kenteken op naam van verzekerde
Het kenteken van de verzekerde aanhangwagen moet op naam staan van u, uw partner waarmee u samenwoont of een thuiswonend kind. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. Is dit niet het geval? Pas dan uw verzekering aan. 

Voorwaarden, artikel 2

Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 8 en 21

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 9

Aantonen aanschafwaarde aanhangwagen
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde.
De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden AAW-RV-50-201

Caravanverzekering

Beperkt Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 8 en 23

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 9

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een caravan met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 9

Aantonen aanschafwaarde caravan
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde.
De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 14
Voorwaarden CRV-RV-52-201
Volledig Casco
Voorwaarden experts
Experts die de hoogte van de schade vaststellen, hoeven vanaf nu niet ingeschreven te staan bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). We hebben deze eis uit de voorwaarden verwijderd. 

Voorwaarden, artikel 8 en 23

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 9

Carwrapping
Kleurverschil dat ontstaat na reparatie van een caravan met carwrapping is vanaf nu niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 9

Aantonen aanschafwaarde caravan
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde.
De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota. De nota is van een merkdealer of een BOVAG-bedrijf. Heeft u geen originele aanschafnota? Dan kunt u de aanschafwaarde aantonen aan de hand van een bankafschrift. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 14
Voorwaarden CRV-RV-53-201

Inboedelverzekering

Uitgebreid verlengd op of na 1 november 2020
Diefstalgevoelige inboedel
De lijst met diefstalgevoelige inboedel is aangepast. Motorrijtuigen zonder kenteken en navigatieapparatuur vallen niet meer onder diefstalgevoelige inboedel. Vanaf nu zien we dit als normale inboedel.

Voorwaarden, artikel 2

Schade door overstroming
Schade doordat dijken, kaden of sluizen overstromen of bezwijken is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu is ook schade doordat dijken, kaden of sluizen worden opengezet (bijvoorbeeld op last van de overheid) niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 4.2

Recreatief verhuur van de woning
Verhuurt u uw woning recreatief? Dan is uw inboedel verzekerd als u uw woning maximaal 300 dagen per kalenderjaar verhuurt. Dit was al zo. Er geldt vanaf nu geen maximum aantal te verzekeren inboedels van woningen die u recreatief verhuurt. Eerder was de regel dat u maximaal 2 inboedels van woningen mocht verzekeren die u recreatief verhuurt. 
Heeft u aparte Alles in één Polissen met meerdere inboedels van woningen die u recreatief verhuurt? Mogelijk kunt u deze polissen samenvoegen. 

Voorwaarden, artikel 4.4


Voorwaarden INB-RV-51-201
Uitgebreid verlengd op of na 8 juni 2021
Diefstalgevoelige inboedel
De lijst met diefstalgevoelige inboedel is aangepast. Motorrijtuigen zonder kenteken en navigatieapparatuur vallen niet meer onder diefstalgevoelige inboedel. Vanaf nu zien we dit als normale inboedel.

Voorwaarden, artikel 2

Schade door overstroming
Schade door water dat onvoorzien uw woning is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire rivieren, meren of kanalen is vanaf nu verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor overstromingen. Niet verzekerd is schade doordat dijken, kaden of sluizen worden opengezet, bijvoorbeeld op last van de overheid. Eerder was u alleen verzekerd voor overstroming van veel regen.

Voorwaarden, artikel 4.2

Recreatief verhuur van de woning
Verhuurt u uw woning recreatief? Dan is uw inboedel verzekerd als u uw woning maximaal 300 dagen per kalenderjaar verhuurt. Dit was al zo. Er geldt vanaf nu geen maximum aantal te verzekeren inboedels van woningen die u recreatief verhuurt. Eerder was de regel dat u maximaal 2 inboedels van woningen mocht verzekeren die u recreatief verhuurt. 
Heeft u aparte Alles in één Polissen met meerdere inboedels van woningen die u recreatief verhuurt? Mogelijk kunt u deze polissen samenvoegen. 

Voorwaarden, artikel 4.4
Voorwaarden INB-RV-51-211
All-Risk verlengd op of na 1 november 2020
Diefstalgevoelige inboedel
De lijst met diefstalgevoelige inboedel is aangepast. Motorrijtuigen zonder kenteken en navigatieapparatuur vallen niet meer onder diefstalgevoelige inboedel. Vanaf nu zien we dit als normale inboedel.

Voorwaarden, artikel 2

Schade door overstroming
Schade doordat dijken, kaden of sluizen overstromen of bezwijken is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu is ook schade doordat dijken, kaden of sluizen worden opengezet (bijvoorbeeld op last van de overheid) niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 4.2

Recreatief verhuur van de woning
Verhuurt u uw woning recreatief? Dan is uw inboedel verzekerd als u uw woning maximaal 300 dagen per kalenderjaar verhuurt. Dit was al zo. Er geldt vanaf nu geen maximum aantal te verzekeren inboedels van woningen die u recreatief verhuurt. Eerder was de regel dat u maximaal 2 inboedels van woningen mocht verzekeren die u recreatief verhuurt. 
Heeft u aparte Alles in één Polissen met meerdere inboedels van woningen die u recreatief verhuurt? Mogelijk kunt u deze polissen samenvoegen. 

Voorwaarden, artikel 4.5
Voorwaarden INB-RV-50-201
All-Risk verlengd op of na 8 juni 2021
Diefstalgevoelige inboedel
De lijst met diefstalgevoelige inboedel is aangepast. Motorrijtuigen zonder kenteken en navigatieapparatuur vallen niet meer onder diefstalgevoelige inboedel. Vanaf nu zien we dit als normale inboedel.

Voorwaarden, artikel 2

Schade door overstroming
Schade door water dat onvoorzien uw woning is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire rivieren, meren of kanalen is vanaf nu verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor overstromingen. Niet verzekerd is schade doordat dijken, kaden of sluizen worden opengezet, bijvoorbeeld op last van de overheid. Eerder was u alleen verzekerd voor overstroming van veel regen.

Voorwaarden, artikel 4.2

Recreatief verhuur van de woning
Verhuurt u uw woning recreatief? Dan is uw inboedel verzekerd als u uw woning maximaal 300 dagen per kalenderjaar verhuurt. Dit was al zo. Er geldt vanaf nu geen maximum aantal te verzekeren inboedels van woningen die u recreatief verhuurt. Eerder was de regel dat u maximaal 2 inboedels van woningen mocht verzekeren die u recreatief verhuurt. 
Heeft u aparte Alles in één Polissen met meerdere inboedels van woningen die u recreatief verhuurt? Mogelijk kunt u deze polissen samenvoegen. 

Voorwaarden, artikel 4.5
Voorwaarden INB-RV-50-211

Woonhuisverzekering

Alle wijzigingen op de Woonhuisverzekering verlengd op of na 1 november 2020
Schade aan windmolens
Windmolens die in uw tuin staan, zijn verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu geldt dat deze alleen verzekerd zijn als de maximale rotordiameter 2 meter is. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 2

Schade door overstroming
Schade doordat dijken, kaden of sluizen overstromen of bezwijken is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu is ook schade doordat dijken, kaden of sluizen worden opengezet (bijvoorbeeld op last van de overheid) niet verzekerd. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 3.2

Schade door vandalisme
Schade door vandalisme aan de buitenkant van de woning of bijgebouwen is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven dit nu duidelijker in de voorwaarden. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 3.2

Recreatief verhuur van de woning
Verhuurt u uw woning recreatief? Dan is uw woning verzekerd als u uw woning maximaal 300 dagen per kalenderjaar verhuurt. Dit was al zo. Er geldt vanaf nu geen maximum aantal te verzekeren woningen die u recreatief verhuurt. Eerder was de regel dat u maximaal 2 woningen mocht verzekeren die u recreatief verhuurt. 
Heeft u aparte Alles in één Polissen met meerdere woningen die u recreatief verhuurt? Mogelijk kunt u deze polissen samenvoegen. 

Voorwaarden, artikel 3.5
Voorwaarden WOO-RV-50-201
Alle wijzigingen op de Woonhuisverzekering verlengd op of na 8 juni 2021
Schade aan windmolens
Windmolens die in uw tuin staan, zijn verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu geldt dat deze alleen verzekerd zijn als de maximale rotordiameter 2 meter is. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 2

Schade door overstroming
Schade door water dat onvoorzien uw woning is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire rivieren, meren of kanalen is vanaf nu verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor overstromingen. Niet verzekerd is schade doordat dijken, kaden of sluizen worden opengezet, bijvoorbeeld op last van de overheid. Eerder was u alleen verzekerd voor overstroming van veel regen.

Voorwaarden, artikel 3.2

Schade door vandalisme
Schade door vandalisme aan de buitenkant van de woning of bijgebouwen is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven dit nu duidelijker in de voorwaarden. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 3.2

Recreatief verhuur van de woning
Verhuurt u uw woning recreatief? Dan is uw woning verzekerd als u uw woning maximaal 300 dagen per kalenderjaar verhuurt. Dit was al zo. Er geldt vanaf nu geen maximum aantal te verzekeren woningen die u recreatief verhuurt. Eerder was de regel dat u maximaal 2 woningen mocht verzekeren die u recreatief verhuurt. 
Heeft u aparte Alles in één Polissen met meerdere woningen die u recreatief verhuurt? Mogelijk kunt u deze polissen samenvoegen. 

Voorwaarden, artikel 3.5
Voorwaarden WOO-RV-50-211

BuitenDeDeur

Alle wijzigingen op de BuitenDeDeur
Spullen van een bedrijf
De persoonlijke bezittingen van een verzekerde waar hij eigenaar van is, zijn verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven nu duidelijker dat spullen waarvan een bedrijf eigenaar is, niet verzekerd zijn. Bijvoorbeeld de laptop van de werkgever. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 6
Voorwaarden BDD-RV-51-201

Ongevallenverzekering

Alle wijzigingen op de Ongevallenverzekering (verlengd op of na 1 november 2020)

Definitie van ongeval
We omschrijven vanaf nu duidelijker wanneer een ongeval verzekerd is. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 7

Verzekerd bedrag
We omschrijven vanaf nu duidelijker welk bedrag verzekerd is als u blijvend invalide raakt na een ongeval. De dekking verandert hierdoor niet.

Voorwaarden, artikel 9

Bepalen schadebedrag
We omschrijven vanaf nu duidelijker hoe we het bedrag bepalen dat u krijgt als u blijvend invalide raakt na een ongeval. De dekking verandert hierdoor niet.

Voorwaarden, artikel 10


Voorwaarden ONP-RV-51-201
Alle wijzigingen op de Ongevallenverzekering (verlengd op of na 1 februari 2021)

Definitie van ongeval
We omschrijven vanaf nu duidelijker wanneer een ongeval verzekerd is. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 8

Verzekerd bedrag
We omschrijven vanaf nu duidelijker welk bedrag verzekerd is als u blijvend invalide raakt na een ongeval. De dekking verandert hierdoor niet.

Voorwaarden, artikel 13

Bepalen schadebedrag
We omschrijven vanaf nu duidelijker hoe we het bedrag bepalen dat u krijgt als u blijvend invalide raakt na een ongeval. De dekking verandert hierdoor niet.

Voorwaarden, artikel 14

Tand Ongeval (geldt alleen als uw polis verlengd is op of na 1 februari 2021)
Vanaf nu betalen wij de kosten die u moet maken door schade aan het gebit als gevolg van een ongeval. Het gaat om de kosten van de behandeling door de tandarts, tandartsspecialist of orthodontist. Wij betalen maximaal € 10.000,-.

Voorwaarden, artikel 19

Medische kosten (geldt alleen als uw polis verlengd is op of na 1 februari 2021)
Vanaf nu betalen wij de kosten die u moet maken voor medische behandelingen als gevolg van een ongeval. Bijvoorbeeld de kosten voor fysiotherapie. Wij betalen maximaal € 1.000,-.

Voorwaarden, artikel 22 


Voorwaarden ONP-RV-51-211

Aansprakelijkheidsverzekering

Alle wijzigingen op de Aansprakelijkheidsverzekering
Schade door opzet
Schade aan (spullen van) anderen die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 13

Schade door drones
Schade aan (spullen van) anderen die veroorzaakt wordt door een drone, modelvliegtuig of modelraket is verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu geldt voor een drone dat er dekking is als met de drone in de open categorie A1 en A2 gevlogen mag worden en/of waarbij men zich aan de geldende (EU-)wetgeving voor recreatief gebruik van een drone houdt. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 
Eerder was het criterium dat de drone maximaal 25 kilogram woog.  

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden AVP-RV-50-201

Doorlopende Reisverzekering

Personenhulp verlengd op of na 1 november 2020
Reiskosten van en naar een ziekenhuis
Krijgt een verzekerde medische problemen of overlijdt hij op reis? Dan betalen we vanaf nu voor de reiskosten van de meereizende personen van en naar het ziekenhuis maximaal € 250,- per verzekerde per reis. Eerder was dit maximaal € 250,- per reis voor alle meereizende personen samen. 

Voorwaarden, artikel 14

Kosten voor telefoon en internet
Maakt een verzekerde kosten voor telefoon of internet door noodzakelijk contact met andere personen (onze alarmcentrale valt daar niet onder) over een verzekerde gebeurtenis? Dan betalen we vanaf nu maximaal € 300,- per reis. Eerder was dit maximaal € 125,- per reis. 

Voorwaarden, artikel 16
Voorwaarden DRV-RV-50-201
Personenhulp verlengd op of na 2 juni 2021
Reiskosten van en naar een ziekenhuis
Krijgt een verzekerde medische problemen of overlijdt hij op reis? Dan betalen we vanaf nu voor de reiskosten van de meereizende personen van en naar het ziekenhuis maximaal € 250,- per verzekerde per reis. Eerder was dit maximaal € 250,- per reis voor alle meereizende personen samen. 

Voorwaarden, artikel 14

Kosten voor telefoon en internet
Maakt een verzekerde kosten voor telefoon of internet door noodzakelijk contact met andere personen (onze alarmcentrale valt daar niet onder) over een verzekerde gebeurtenis? Dan betalen we vanaf nu maximaal € 300,- per reis. Eerder was dit maximaal € 125,- per reis. 

Voorwaarden, artikel 16

Kosten voor toezenden van medicijnen
Vanaf nu zijn de kosten van het toezenden van medicijnen verzekerd. Eerder was dit niet het geval.

Voorwaarden, artikel 16

Kosten door natuurgeweld
Vanaf nu betalen wij naast de extra terugreiskosten ook de extra verblijfskosten die u hierdoor heeft.

Voorwaarden, artikel 16

Kosten doordat de bagage van u op de heenreis te laat aankomt of zoekraakt
Vanaf nu betalen wij maximaal € 250,- per verzekerde per reis. Eerder was dit maximaal € 150,-.

Voorwaarden, artikel 16

Kosten doordat u uw tent niet meer kan gebruiken
Vanaf nu betalen wij de extra verblijfkosten die u hierdoor heeft zonder maximaal bedrag. Eerder was dit maximaal € 150,- per verzekerde.

Voorwaarden, artikel 16

U reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Maakt u een noodzakelijke reis naar een gebied met kleurcode ‘oranje’? Bijvoorbeeld wanneer u een begrafenis of crematie van een dierbare gaat bijwonen. Dan bent u hiervoor verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor noodzakelijke reizen naar een gebied met kleurcode ‘oranje’. 

Let op: tot 1 januari 2022 bent u wel verzekerd voor schades in een gebied met kleurcode ‘oranje’ die niet te maken hebben met corona. Bijvoorbeeld wanneer u wil terugkeren vanwege het overlijden van een dierbare.

Voorwaarden, artikel 21

U bent op reis in een gebied dat kleurcode ‘oranje’ krijgt
Vanaf nu hoeft u niet meer direct te vertrekken als u al op vakantie bent in een gebied dat kleurcode oranje krijgt. U blijft dan verzekerd. Eerder moest u direct het gebied verlaten om verzekerd te blijven. Wanneer een gebied kleurcode ‘rood’ krijgt moet u wel zo snel mogelijk vertrekken. 

Voorwaarden, artikel 21
Voorwaarden DRV-RV-50-211
Bagage verlengd op of na 1 november 2020
Spullen van een bedrijf
De persoonlijke bezittingen van een verzekerde waar hij eigenaar van is, zijn verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven nu duidelijker dat spullen waarvan een bedrijf eigenaar is, niet verzekerd zijn. Bijvoorbeeld de laptop van de werkgever. Uitzonderingen hierop zijn ski's, skistokken, skischoenen en duikuitrusting die een verzekerde huurt. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 6

Aangifte bij diefstal
Wilt u schade door diefstal tijdens uw vakantie melden? We omschrijven nu duidelijker dat deze kosten verzekerd zijn als u meteen en tijdens uw vakantie aangifte doet bij de (plaatselijke) politie. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 16

Diefstalgevoelige bagage
De lijst met diefstalgevoelige bagage is aangepast. Motorrijtuigen zonder kenteken en navigatieapparatuur vallen niet meer onder diefstalgevoelige bagage. Vanaf nu zien we dit als normale bagage.

Voorwaarden, Begrippen
Voorwaarden DRV-RV-54-201
Bagage verlengd op of na 2 juni 2021
Spullen van een bedrijf
De persoonlijke bezittingen van een verzekerde waar hij eigenaar van is, zijn verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven nu duidelijker dat spullen waarvan een bedrijf eigenaar is, niet verzekerd zijn. Bijvoorbeeld de laptop van de werkgever. Uitzonderingen hierop zijn ski's, skistokken, skischoenen en duikuitrusting die een verzekerde huurt. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 6

Aangifte bij diefstal
Wilt u schade door diefstal tijdens uw vakantie melden? We omschrijven nu duidelijker dat deze kosten verzekerd zijn als u meteen en tijdens uw vakantie aangifte doet bij de (plaatselijke) politie. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 16

Diefstalgevoelige bagage
De lijst met diefstalgevoelige bagage is aangepast. Motorrijtuigen zonder kenteken en navigatieapparatuur vallen niet meer onder diefstalgevoelige bagage. Vanaf nu zien we dit als normale bagage.

Voorwaarden, Begrippen

U reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Maakt u een noodzakelijke reis naar een gebied met kleurcode ‘oranje’? Bijvoorbeeld wanneer u een begrafenis of crematie van een dierbare gaat bijwonen. Dan bent u hiervoor verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor noodzakelijke reizen naar een gebied met kleurcode ‘oranje’. 

Let op: Tot 1 januari 2022 bent u wel verzekerd voor schades in een gebied met kleurcode ‘oranje’ die niet te maken hebben met corona. Bijvoorbeeld wanneer uw bagage gestolen wordt.

Voorwaarden, artikel 13

U bent op reis in een gebied dat kleurcode ‘oranje’ krijgt
Vanaf nu hoeft u niet meer direct te vertrekken als u al op vakantie bent in een gebied dat kleurcode oranje krijgt. U blijft dan verzekerd. Eerder moest u direct het gebied verlaten om verzekerd te blijven. Wanneer een gebied kleurcode ‘rood’ krijgt moet u wel zo snel mogelijk vertrekken. 

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden DRV-RV-54-211
Voertuighulp op reis verlengd op of na 1 november 2020
Deelname aan wedstrijd of rally
Schade die ontstaat als het motorrijtuig meedoet aan een wedstrijd, is niet verzekerd. Dat was al zo. We voegen vanaf nu de carbage run (een rally) toe aan de voorbeelden van een wedstrijd.  

Voorwaarden, artikel 20
Voorwaarden DRV-RV-53-201
Pechhulp en vervangend vervoer verlengd op of na 2 juni 2021
Deelname aan wedstrijd of rally
Schade die ontstaat als het motorrijtuig meedoet aan een wedstrijd, is niet verzekerd. Dat was al zo. We voegen vanaf nu de carbage run (een rally) toe aan de voorbeelden van een wedstrijd.  

Voorwaarden, artikel 20

Noodzakelijke extra verblijfkosten als u geen ander motorrijtuig wil of kan huren
Vanaf nu betalen wij de noodzakelijke extra verblijfskosten tijdens een periode van maximaal 5 werkdagen. De maximale vergoeding is € 75,- per dag. Eerder betaalden wij deze kosten niet.

Voorwaarden, artikel 19

U reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Maakt u een noodzakelijke reis naar een gebied met kleurcode ‘oranje’? Bijvoorbeeld wanneer u een begrafenis of crematie van een dierbare gaat bijwonen. Dan bent u hiervoor verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor noodzakelijke reizen naar een gebied met kleurcode ‘oranje’. 

Let op: tot 1 januari 2022 bent u wel verzekerd voor schades in een gebied met kleurcode ‘oranje’ die niet te maken hebben met corona. Bijvoorbeeld wanneer u een lekke band krijgt met uw auto. 

Voorwaarden, artikel 20

U bent op reis in een gebied dat kleurcode ‘oranje’ krijgt
Vanaf nu hoeft u niet meer direct te vertrekken als u al op vakantie bent in een gebied dat kleurcode oranje krijgt. U blijft dan verzekerd. Eerder moest u direct het gebied verlaten om verzekerd te blijven. Wanneer een gebied kleurcode ‘rood’ krijgt moet u wel zo snel mogelijk vertrekken. 

Voorwaarden, artikel 20
Voorwaarden DRV-RV-53-211
Geneeskundige kosten verlengd op of na 2 juni 2021
Kosten voor noodoplossingen
Vanaf nu betalen wij voor krukken, een rolstoel of een brace maximaal € 250,-. Eerder was dit € 50,-.

Voorwaarden, artikel 11

Kosten bij een tandarts
Vanaf nu betalen wij maximaal € 500,- voor noodzakelijke kosten bij een tandarts. Eerder was dit € 375,-.

Voorwaarden, artikel 12

U reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Maakt u een noodzakelijke reis naar een gebied met kleurcode ‘oranje’? Bijvoorbeeld wanneer u een begrafenis of crematie van een dierbare gaat bijwonen. Dan bent u hiervoor verzekerd. Eerder was u niet verzekerd voor noodzakelijke reizen naar een gebied met kleurcode ‘oranje’. 

Let op: tot 1 januari 2022 bent u wel verzekerd voor schades in een gebied met kleurcode ‘oranje’ die niet te maken hebben met corona. Bijvoorbeeld wanneer u uw been breekt tijdens een bergwandeling.

Voorwaarden, artikel 13

U bent op reis in een gebied dat kleurcode ‘oranje’ krijgt
Vanaf nu hoeft u niet meer direct te vertrekken als u al op vakantie bent in een gebied dat kleurcode oranje krijgt. U blijft dan verzekerd. Eerder moest u direct het gebied verlaten om verzekerd te blijven. Wanneer een gebied kleurcode ‘rood’ krijgt moet u wel zo snel mogelijk vertrekken. 

Voorwaarden, artikel 13
Voorwaarden DRV-RV-51-211
Doorlopende annulering verlengd op of na 1 november 2020
Definitie van schade
We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we met 'schade' bedoelen. Er is pas sprake van schade als de reisorganisatie, verhuurder of vervoersorganisatie de verzekerde geen voucher geeft, niet de volledige reissom terugbetaalt of niet de mogelijkheid biedt de reis om te boeken.

Voorwaarden, artikel 10

Vertraging op heenreis
Heeft u meer dan 8 uur vertraging op de heenreis? Dan is een vergoeding hiervoor vanaf nu alleen verzekerd als de vertraging veroorzaakt wordt door een natuurramp of door een stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsactie. Eerder was de enige vereiste dat de verzekerde, vervoersorganisatie en reisorganisatie niets aan de vertraging konden doen. 

Voorwaarden, artikel 10

Annuleren in verband met visum
Krijgt u onverwacht geen visum of wordt deze ingetrokken? Dan is annulering van de reis verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu is dit niet verzekerd als het visum niet wordt afgegeven of wordt ingetrokken als gevolg van een grootschalige epidemie. Met een grootschalige epidemie bedoelen we dat sprake is van minimaal alarmfase 5 volgens de World Health Organization (WHO). Dat betekent dat hetzelfde virus of besmettelijke ziekte een epidemie veroorzaakt in 2 of meer landen in dezelfde WHO-regio.

Voorwaarden, artikel 12

Annuleren in verband met negatief reisadvies
Raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar uw bestemming af? En gold dit negatieve reisadvies nog niet toen u de reis boekte? Dan is annulering van de reis verzekerd. Dit was al zo. Vanaf nu is dit niet verzekerd als het negatieve reisadvies wordt afgegeven als gevolg van een grootschalige epidemie. Met een grootschalige epidemie bedoelen we dat sprake is van minimaal alarmfase 5 volgens de World Health Organization (WHO). Dat betekent dat hetzelfde virus of besmettelijke ziekte een epidemie veroorzaakt in 2 of meer landen in dezelfde WHO-regio.  

Voorwaarden, artikel 12

Annuleren in verband met scheiden
Gaan scheiden of het stoppen van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract is een geldige reden om uw reis te annuleren. Dat was al zo. Vanaf nu is ook het stoppen van een gezamenlijk huishouden een geldige reden om uw reis te annuleren. Zolang u de reis boekte voordat u het gezamenlijk huishouden stopte. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 12

Annuleren in verband met nieuwbouwwoning
Krijgt u onverwacht een huurwoning toegewezen? Dan is dit een geldige reden om uw reis te annuleren. Dat was al zo. Vanaf nu is annulering ook verzekerd als uw nieuwbouwwoning onverwacht op een ander moment wordt opgeleverd. Voorwaarde is dat u er binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de reis kunt gaan wonen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 12
Voorwaarden DRV-RV-52-202
Doorlopende annulering verlengd op of na 2 juni 2021
Definitie van schade
We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we met 'schade' bedoelen. Er is pas sprake van schade als de reisorganisatie, verhuurder of vervoersorganisatie de verzekerde geen voucher geeft, niet de volledige reissom terugbetaalt of niet de mogelijkheid biedt de reis om te boeken.

Voorwaarden, artikel 10

Vertraging op heenreis
Heeft u meer dan 8 uur vertraging op de heenreis? Dan is een vergoeding hiervoor vanaf nu alleen verzekerd als de vertraging veroorzaakt wordt door een natuurramp of door een stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsactie. Eerder was de enige vereiste dat de verzekerde, vervoersorganisatie en reisorganisatie niets aan de vertraging konden doen. 

Voorwaarden, artikel 10

Annuleren in verband met visum
Krijgt u onverwacht geen visum of wordt deze ingetrokken? Dan is annulering van de reis verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu is dit niet verzekerd als het visum niet wordt afgegeven of wordt ingetrokken als gevolg van een grootschalige epidemie. Met een grootschalige epidemie bedoelen we dat sprake is van minimaal alarmfase 5 volgens de World Health Organization (WHO). Dat betekent dat hetzelfde virus of besmettelijke ziekte een epidemie veroorzaakt in 2 of meer landen in dezelfde WHO-regio.

Voorwaarden, artikel 12

Annuleren in verband met negatief reisadvies
Raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar uw bestemming af? En gold dit negatieve reisadvies nog niet toen u de reis boekte? Dan is annulering van de reis verzekerd. Dit was al zo. Vanaf nu is dit niet verzekerd als het negatieve reisadvies wordt afgegeven als gevolg van een grootschalige epidemie. Met een grootschalige epidemie bedoelen we dat sprake is van minimaal alarmfase 5 volgens de World Health Organization (WHO). Dat betekent dat hetzelfde virus of besmettelijke ziekte een epidemie veroorzaakt in 2 of meer landen in dezelfde WHO-regio.  

Voorwaarden, artikel 12

Annuleren in verband met scheiden
Gaan scheiden of het stoppen van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract is een geldige reden om uw reis te annuleren. Dat was al zo. Vanaf nu is ook het stoppen van een gezamenlijk huishouden een geldige reden om uw reis te annuleren. Zolang u de reis boekte voordat u het gezamenlijk huishouden stopte. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 12

Annuleren in verband met nieuwbouwwoning
Krijgt u onverwacht een huurwoning toegewezen? Dan is dit een geldige reden om uw reis te annuleren. Dat was al zo. Vanaf nu is annulering ook verzekerd als uw nieuwbouwwoning onverwacht op een ander moment wordt opgeleverd. Voorwaarde is dat u er binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de reis kunt gaan wonen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 12
Voorwaarden DRV-RV-52-211

Pleziervaartuigenverzekering

WA
Boot in het buitenland
Heeft uw boot als vaste ligplaats een plek in Nederland? En laat u de boot langer dan een maand achter in het buitenland terwijl u zelf teruggaat naar Nederland? Dan moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 5

Veranderend gebruik van de boot 
We omschrijven nu duidelijker wat we onder veranderend gebruik van de boot verstaan: de boot verhuren, de boot zakelijk gebruiken of op de boot wonen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 5

Noodzakelijke hulp in Nederland
Moet uw boot na een plotselinge gebeurtenis in Nederland naar de dichtstbijzijnde werf of haven gesleept worden, geborgen, gestald of bewaakt worden? Dan is noodzakelijke hulp verzekerd. Dit was al zo. Vanaf nu is deze noodzakelijke hulp alleen verzekerd als u volgens de wet verplicht bent om deze kosten te betalen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 12

Noodzakelijke hulp in het buitenland
Moet uw boot na een plotselinge gebeurtenis in het buitenland naar de dichtstbijzijnde werf of haven gesleept worden, geborgen, gestald of bewaakt worden? Dan is noodzakelijke hulp verzekerd. Dit was al zo. Vanaf nu is deze noodzakelijke hulp alleen verzekerd als u volgens de wet verplicht bent om deze kosten te betalen. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 13

Zinken door slecht onderhoud
Zinkt uw boot door slecht onderhoud? Vanaf nu is schade door de boot en noodzakelijke hulp dan niet verzekerd. Eerder was schade door de boot en noodzakelijke hulp alleen niet verzekerd als de boot lag afgemeerd en zonk door slecht onderhoud. 

Voorwaarden, artikel 16

De boot achterlaten in grote steden
Laat u de boot achter in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht? En gaat u zelf naar huis? Vanaf nu is schade door de boot en noodzakelijke hulp dan niet verzekerd. Behalve als de vaste ligplaats van uw boot in een van deze steden is. Dit staat op uw verzekeringsbewijs. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 16

Geen dekking bij gebruik bedwelmende middelen
Schade door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dat was al zo. Vanaf nu voegen we hier gebruik van bedwelmende stoffen die de vaarvaardigheid kunnen beïnvloeden aan toe. Lachgas is een voorbeeld hiervan. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 16

Schade door opzet
Schade die veroorzaakt is door opzet van (een van) de verzekerde(n) is niet verzekerd. Dat was al zo. We omschrijven vanaf nu duidelijker wat we onder opzet verstaan. De dekking verandert hierdoor niet.   

Voorwaarden, artikel 16
Voorwaarden VRT-RV-50-201
Beperkt Casco
Diefstal van de boot
Heeft u een open toerboot, rubberboot, sloep of vlet? En wordt uw boot gestolen? Dan is dat vanaf nu alleen verzekerd als de boot vast lag met een goedgekeurde ketting en/of kabel en goedgekeurd slot. Kijk op de slotenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voor goedgekeurde sloten. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.
Eerder gold deze eis alleen voor boten kleiner dan 6 meter lang.

Voorwaarden, artikel 39

Goed op de boot passen
Vanaf nu is schade aan de boot niet verzekerd als u niet goed op de boot paste. Bijvoorbeeld als u na slecht weer of sneeuwval niet bij de boot keek. Of als u de boot achterliet op een onveilige plek. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.  

Voorwaarden, artikel 43

De boot achterlaten in grote steden
Laat u de boot achter in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht? En gaat u zelf naar huis? Vanaf nu is schade aan de boot dan niet verzekerd. Behalve als de vaste ligplaats van uw boot in een van deze steden is. Dit staat op uw verzekeringsbewijs. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 43

Aantonen aanschafwaarde boot
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde van de boot.
De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan betalen we de dagwaarde. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 48
Voorwaarden VRT-RV-51-201
Volledig Casco
Diefstal van de boot
Heeft u een open toerboot, rubberboot, sloep of vlet? En wordt uw boot gestolen? Dan is dat vanaf nu alleen verzekerd als de boot vast lag met een goedgekeurde ketting en/of kabel en goedgekeurd slot. Kijk op de slotenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voor goedgekeurde sloten. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.
Eerder gold deze eis alleen voor boten kleiner dan 6 meter lang.

Voorwaarden, artikel 39

Goed op de boot passen
Vanaf nu is schade aan de boot niet verzekerd als u niet goed op de boot paste. Bijvoorbeeld als u na slecht weer of sneeuwval niet bij de boot keek. Of als u de boot achterliet op een onveilige plek. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.  

Voorwaarden, artikel 43

De boot achterlaten in grote steden
Laat u de boot achter in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht? En gaat u zelf naar huis? Vanaf nu is schade aan de boot dan niet verzekerd. Behalve als de vaste ligplaats van uw boot in een van deze steden is. Dit staat op uw verzekeringsbewijs. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 43

Aantonen aanschafwaarde boot
Vanaf nu beschrijven we duidelijker welke eisen we stellen aan het aantonen van de aanschafwaarde van de boot.
De aanschafwaarde toont u aan met de originele aanschafnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan betalen we de dagwaarde. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 50
Voorwaarden VRT-RV-52-201
Opvarendenverzekering
Schade aan personen
Ontstaat er schade aan een opvarende door een onverwachte gebeurtenis? En kan de opvarende niet of minder werken door het ongeval? Vanaf nu kennen we geen maximum percentage meer dat we betalen van wat diegene niet meer kan verdienen of had kunnen verdienen. Eerder was dit maximaal 30%. De maximale uitkering van € 1.000.000,- bij schade aan personen blijft. 

Voorwaarden, artikel 6

Kosten van experts
Dit is een nieuw artikel. Twijfelt u over de vaststelling van de hoogte van de schade? Dan kunt u zelf een expert inschakelen die dat voor u beoordeelt. Wij betalen de kosten van deze expert voor de vaststelling van de schade, voor zover die redelijk zijn.

Voorwaarden, artikel 7

Vaststellen hoogte schade
Dit is een nieuw artikel. We hebben opgenomen wie de hoogte van de schade vaststelt. 

Voorwaarden, artikel 9

Hoogte van de schade
We omschrijven nu duidelijker hoe we de hoogte van de schade vaststellen. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 10
Voorwaarden VRT-RV-53-201

Rechtsbijstandverzekering

Basis
Geschil buiten Europa
Krijgt u een geschil buiten Europa? Dan zijn vanaf nu de extra kosten verzekerd tot maximaal € 10.000,- per voorval. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 
Eerder gold hiervoor een maximum van € 50.000,-. Welke extra kosten verzekerd zijn, leest u in artikel 16.  

Voorwaarden, artikel 17

Eigen risico
Voor sommige situaties heeft u de mogelijkheid een eigen jurist of advocaat te kiezen. Dit gaat altijd in overleg met Stichting Achmea Rechtsbijstand. Kiest u voor een eigen jurist of advocaat? Dan geldt vanaf nu een eigen bijdrage van € 250,-. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden. 

Voorwaarden, artikel 20
Voorwaarden LEX-RV-57-201
Verkeer
Deelplatform
Vanaf nu zijn geschillen die ontstaan over het uitlenen van uw motorrijtuig via een deelplatform verzekerd. Voorwaarde hierbij is dat u hier maximaal € 12.500,- per jaar voor ontvangt. We hebben dit opgenomen in de voorwaarden.

Voorwaarden, artikel 2
Voorwaarden LEX-RV-58-201
Consument & Wonen
Verenigd Koninkrijk
U bent verzekerd in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. We voegden hier het Verenigd Koninkrijk aan toe omdat zij uit de Europese Unie stapten. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 1
Voorwaarden LEX-RV-54-201
Werk & Inkomen
Verenigd Koninkrijk
U bent verzekerd in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. We voegden hier het Verenigd Koninkrijk aan toe omdat zij uit de Europese Unie stapten. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 1
Voorwaarden LEX-RV-55-201
Fiscaal & Vermogen
Verenigd Koninkrijk
U bent verzekerd in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. We voegden hier het Verenigd Koninkrijk aan toe omdat zij uit de Europese Unie stapten. De dekking verandert hierdoor niet. 

Voorwaarden, artikel 2
Voorwaarden LEX-RV-56-201