Schadeformulier

  Schadeformulier

  Bent u met uw auto betrokken bij een ongeval of aanrijding? Dan vult u altijd een schadeformulier in samen met de tegenpartij. U vult het schadeformulier ook in bij schade door een onbekende tegenpartij of door een dier waarvan de eigenaar onbekend is.
  U gebruikt hiervoor in Nederland en in het buitenland het Europees Schadeformulier. Interpolis en de verzekeraar van de tegenpartij hebben deze informatie nodig voor de afhandeling van de schade.
   
  Het invullen en ondertekenen van het schadeformulier betekent niet dat u of de tegenpartij schuld erkent. U geeft alleen de feitelijke situatie aan. 

   

  Download het schadeformulier en print het uit.

  Hebt u schade en geen schadeformulier bij u?

  Vervelend dat u schade hebt. Geen nood, u kunt uw schade direct online melden via www.mobielschademelden.nl. U hebt alleen een telefoon of laptop met internet nodig.

  Tips bij het invullen van een schadeformulier 

  • Vul de voorkant van het schadeformulier samen met de tegenpartij in. U kunt de gegevens van u beiden op 1 formulier kwijt.
  • Lees eerst goed de instructies op het formulier voordat u begint met invullen. Maak ook eerst een proefschets van de situatie voordat u deze invult bij vraag 13.
  • Vul de gegevens (naam en adres) van eventuele getuigen in bij vraag 5 op het formulier. Dit kunnen ook familieleden of passagiers zijn.
  • Controleer of u én de tegenpartij het schadeformulier hebben ondertekend.
  • Nadat alles is ingevuld, inclusief handtekeningen, kunt u het originele formulier in tweeën splitsen. Zo hebt u beiden een eigen exemplaar. Hebt u een geprinte versie? Dan moet u beiden het formulier 2 keer invullen.
  • De vragen op de achterkant kunt u thuis beantwoorden. Deze gegevens heeft uw verzekeraar nodig voor de administratie en voor de schadeafhandeling.
  • Maak een kopie van het formulier voor uw eigen administratie.
  • Stuur het formulier zo snel mogelijk op naar uw verzekeraar.

  Wanneer is een schadeformulier niet nodig?

  Bij schade in de volgende situaties vult u geen schadeformulier in:
  • ruitschade
  • hagel 
  • storm 
  • inbraak 
  • diefstal en joyriding 
  • aanrijdingen met een vast object als de tegenpartij niet bekend is

  Schadeformulier in het buitenland

  Het Europees schadeformulier wordt ook gebruikt in alle EU-lidstaten, Zwitserland en een aantal landen rond de Middellandse Zee. De inhoud van het formulier is gelijk, alleen de taal verschilt. U kunt een buitenlands formulier in het Nederlands invullen. U kunt in het buitenland ook het Nederlandstalige schadeformulier gebruiken.

  Schadeformulier opsturen

  Stuur uw ingevulde en ondertekende schadeformulier per post of per e-mail naar Interpolis: 

  Postadres
  Interpolis Schadeservices  
  Antwoordnummer 396 
  5000 WB Tilburg 
   
  E-mailadres
  Vermeld in het onderwerp uw schadenummer.