Jouw overlijdensrisico en verpanding

Jouw verzekering verpanden

  • Je kunt de overlijdensrisicoverzekering verpanden. Een bank of andere geldgever vraagt hier vaak om. Deze geldgever is dan de pandhouder. De geldgever wil er zeker van zijn dat de schuld wordt terugbetaald. Bijvoorbeeld bij een hypotheek.
  • Overlijdt de verzekerde? Dan krijgt de geldgever (een deel van) de uitkering. Blijft er een bedrag over nadat de schuld is terugbetaald? Dan keren wij dat uit aan de begunstigde(n).
  • Is de overlijdensrisicoverzekering verpand? En wil je iets aan de verzekering veranderen? Of wil je de verzekering stoppen? Dat kan alleen met toestemming van de pandhouder.

Soms is een betalingsopdracht handig

  • In een betalingsopdracht staat dat de uitkering naar de 1e begunstigde gaat. En dus niet naar de pandhouder. Uit naam van deze begunstigde maken we het bedrag van de verpanding vervolgens over naar de pandhouder. Deze begunstigde tekent daarvoor de betalingsopdracht. 
  • Een betalingsopdracht wordt vaak gemaakt omdat dit gunstiger is voor erfbelasting. Of een betalingsopdracht zinvol is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Een notaris kan je hierover adviseren.
  • Voor meer informatie kun je contact opnemen met je adviseur van de Rabobank.