inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Een overlijdensrisicoverzekering en belastingen

Wij geven u algemene informatie. Laat u goed adviseren vanuit uw persoonlijke situatie. Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl. Of vraag meer informatie aan de adviseur van de Rabobank.

Belasting

Inkomstenbelasting
U betaalt geen inkomstenbelasting over uw overlijdensrisicoverzekering. De premie is niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting. En uw nabestaanden betalen over een uitkering geen inkomstenbelasting.


Erfbelasting
Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dat hangt af van hun persoonlijke situatie. Er gelden vrijstellingen:

 • Vrijstelling van € 638.000,- (2017) voor gehuwden en geregistreerde partners.
 • Vrijstelling van € 20.209,- (2017) voor kinderen en kleinkinderen

U kunt erfbelasting voor uw partner voorkomen

U kunt erfbelasting voor uw partner voorkomen. Uw partner kan de verzekering op uw leven afsluiten in de volgende situaties:
 • U bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. 
 • U hebt een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden. 
 • U woont samen en hebt daarover verder geen afspraken gemaakt.
 • Vaak sluiten partners een overlijdensrisicoverzekering af op het leven van elkaar. U hebt dan allebei een verzekering afgesloten. We noemen dat ‘kruislings afsluiten’.

Sluit u de verzekering wel op uw eigen leven af?

Dan kunt u ook erfbelasting voor uw partner voorkomen. U moet dan 3 dingen regelen:
 • U hebt in de huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden afspraken staan over de premieverschuldigdheid. Dat regel je bij de notaris. 
 • U hebt op uw polis laten zetten dat uw partner de premie betaalt. En u en uw partner hebben hiervoor beide getekend.
 • Wij hebben op het verzekeringsbewijs gezet dat premieverschuldigdheid van toepassing is.

Soms kunt u erfbelasting voor uw partner niet voorkomen

In de volgende situaties telt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering altijd mee voor de erfbelasting:
 • U bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Of u hebt een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen. De belastingdienst gaat er dan vanuit dat de premie door u samen is betaald. De helft van het uitgekeerde bedrag telt mee voor erfbelasting. 
 • U woont samen en hebt daarover verder geen afspraken gemaakt. En u hebt de overlijdensrisicoverzekering niet ‘kruislings afgesloten’. De uitkering telt dan helemaal mee voor de erfbelasting.