Arbeidsconflicten ruim 17 procent gestegen in 2021 vergeleken met voor de pandemie

Van veel thuiswerken, naar geleidelijk weer meer naar kantoor. Van het overeind houden van bedrijven met staatsteun, naar krapte op de arbeidsmarkt. De laatste maanden zijn er een hoop ontwikkelingen gaande die bedrijven raken. Opvallend is dat werkgevers daarbij steeds vaker in de clinch liggen met hun  personeel. Het gemiddelde aantal arbeidsconflicten ligt in 2021 ruim 17 procent hoger dan vóór de pandemie, blijkt uit data van Interpolis.

Arbeidsconflicten nemen toe, ontslagen nemen af

Hoewel het aantal arbeidsconflicten is toegenomen is het gemiddelde aantal ontslagen dit jaar juist afgenomen, met bijna 20 procent ten opzichte van 2019. Meer discussie leidt dus niet automatisch tot meer ontslag. "Een oorzaak kan liggen in de structurele personeelstekorten waar veel sectoren mee kampen, bijvoorbeeld in de horeca. We zien een krapte op de arbeidsmarkt en werknemers gaan daardoor mogelijk sneller de discussie aan met hun werkgever, doordat zij zich gesterkt voelen in hun positie op de arbeidsmarkt en zich minder afhankelijk voelen van de werkgever", zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

Nieuwe manier van werken kan zorgen voor vragen over arbeidsvoorwaarden 

Nu we voorzichtig weer meer naar kantoor gaan, spelen er steeds meer vragen op over hoe we met elkaar de nieuwe manier van werken invullen. Blijven werknemers een aantal dagen per week bijvoorbeeld thuiswerken en krijgen zij hier dan een thuiswerkvergoeding voor? Maar ook, mag je de leaseauto privé gebruiken als je meer thuiswerkt, en wat valt er wel en wat niet in de reiskostenvergoeding? Deze vragen kunnen ervoor zorgen dat werkgevers de arbeidsvoorwaarden voor werknemers bespreekbaar willen maken. En precies dat kan voor meer conflicten leiden tussen werkgever en werknemer. "We zien in de meldingen terug dat er begin 2021, toen we net uit de lockdown kwamen, veel acute meldingen werden gedaan. Hierbij kun je denken aan geschillen over het werken op ‘min-uren’ in periode dat werkgevers minder werk te bieden hadden. Of het inhalen ervan in periode dat er juist weer meer werk was. Maar ook het opnemen van vakantiedagen door ouders waarvan de kinderen naar huis werden gestuurd door school vanwege de lockdown of coronabesmettingen. Er kwamen vragen opzetten waar werkgevers en werknemers nog niet eerder mee te maken hadden gehad en dit leidde tot meer conflicten. Ons advies is dan ook voor zowel werkgevers als werknemers om met elkaar in gesprek te blijven over een manier van werken waar beide partijen zich prettig bij voelen", aldus Voets.
 

Duidelijke afspraken kunnen conflicten voorkomen

Dat het de komende periode belangrijk is om in gesprek te blijven en duidelijke afspraken te maken over het samenwerken, blijkt ook uit de uitkomsten van de Interpolis BedrijvenMonitor, uitgevoerd door Ipsos. 33% van de mkb-ondernemers geeft aan te gaan besparen op kantoor- of bedrijfsruimte. 43 procent van de ondernemers geeft aan het thuiswerken te blijven stimuleren. Mogelijk hangt de toename in conflicten samen met de (gefaseerde) terugkeer naar kantoor en de overgang naar een hybride werkvorm. "We zien dat er veel arbeidsconflicten ontstaan over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden zoals het veranderen van de werkomgeving, het aanpassen van de leaseregeling of het veranderen van roosters. Het is opvallend dat wij de laatste tijd vaak meldingen zien op het moment dat een werknemer en werkgever al in een conflict met elkaar verwikkeld zijn, in plaats van dat zij vooraf bij ons controleren wat er juridisch mag en kan. We raden werkgevers, die hun arbeidsvoorwaarden voor werknemers willen aanpassen, dan ook aan om hierover eerst in gesprek te gaan met hun werknemers en met elkaar tot duidelijke afspraken te komen waar iedereen zich prettig bij voelt. Dit kan vervelende conflicten of zelfs vertrek van een medewerker voorkomen", benadrukt Voets. 

Blijf in gesprek en op de hoogte

Zonder duidelijke afspraken tussen werkgevers en medewerkers krijgen conflicten de kans om te groeien. Medewerkers tevreden houden is altijd belangrijk, maar met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt en de aantrekkende economie is niet alleen het vinden, maar vooral het behouden van personeel hard nodig. "Zorg daarom dat je als ondernemer goed op de hoogte bent van wat juridisch gezien kan, moet en mag", adviseert Voets.

Juridische hulp voor ondernemers

Bekijk antwoorden op de meestgestelde juridische vragen van ondernemers. Deze informatie kan helpen om in gesprek te gaan met medewerkers en eventuele conflicten te voorkomen. Mocht de situatie toch uitlopen op een zakelijk conflict, dan kan de zakelijke rechtsbijstandverzekering mogelijk helpen bij het zoeken naar een oplossing. 

Heb je als ondernemer geen verzekering maar wel juridische hulp nodig? Via de dienst Interpolis Rechtshulp on demand staan gespecialiseerde en onafhankelijke juristen klaar om te helpen.