Veehouder Gert van Adrichem: ‘Als je werkt met dieren wil je geen brand riskeren.’

Verduurzaming staat in de prioriteiten top-5 van ondernemers, blijkt uit onze maandelijkse BedrijvenMonitor. Ondernemers investeren miljoenen in zonnepanelen en andere vormen van schone energie, maar tegelijkertijd weet twee derde niet welke risico's dat met zich meebrengt. Melkveehouder Gert van Adrichem wel; hij verduurzaamde de afgelopen jaren zijn boerenbedrijf in allerlei opzichten, en liet zich daarbij goed informeren hoe hij dit zo veilig mogelijk kon doen.

Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Je gaat voor een duurzame en gezonde toekomst. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Daar helpt Interpolis je graag bij. In de serie 'Onderneming van betekenis' staan uitdagingen centraal waar jij als ondernemer mee te maken hebt.

Gert van Adrichem praat met Sacha de Boer over de verduurzaming van zijn bedrijf in de nieuwe podcastreeks van Interpolis en NRC: 'Onderneming van Betekenis'.


Een energiefabriek met 2.300 zonnepanelen

Gert van Adrichem heeft de afgelopen jaren zijn veehouderij verduurzaamd. Sinds 2019 heeft Gert zelfs naast zijn veehouderij een 'energiefabriek'. Op zijn stallen en werkplaats liggen 2.300 zonnepanelen die samen 600.000 kWh per jaar leveren, wat meer dan 6 keer het eigen verbruik is. Het overschot levert hij tegen een vergoeding aan de zuivelcoöperatie, die mede daardoor volledig op schone stroom draait. Dankzij de zonnepanelen wist hij de totale CO2-uitstoot van zijn bedrijf per geproduceerde liter melk in 3 jaar met 20 procent te verlagen.

Gert runt een boerenbedrijf in Fijnaart met 280 melkkoeien, 150 stuks jongvee en 200 hectare bedrijfsgebonden grond. Hij werkt zo circulair mogelijk en verbouwt zijn eigen veevoer zoals maïs, gras en klaver. Zijn vee graast zo veel mogelijk buiten. In de stallen filtert een mestverwaardingsinstallatie 70 procent van de ammoniakuitstoot, en maakt daar weer kunstmest van. Ook organiseert Gert regelmatig open dagen en werkt mee aan boerderij-educatie via scholen.

Verduurzaming gaat altijd hand in hand met veiligheid

'Als je werkt met dieren wil je geen brand riskeren', vertelt Gert. Daarom zet hij extra in op veiligheid en bracht hij bij elke verduurzamingsstap de risico's in kaart. 'Veel zonnepanelen betekent veel stroom, dus mogelijk veel inkomsten. Maar veel stroom en oude leidingen betekent ook veel risico op kortsluiting of zelfs brand. Dat wil je niet, dus wil je je zaken technisch goed in orde hebben: betrouwbare componenten, de juiste omvormers, een hoogwaardige transformator, brandwerende voorzieningen en vakkundige installatie - inclusief regelmatige keuringen en inspectie.'

Tijdens het verduurzamingsproces schakelde Gert regelmatig de expertise van Interpolis in. Zo keken onze experts mee naar offertes voor systemen en de technische- en veiligheidseisen voor een zonne-installatie. 'Interpolis denkt mee vanuit hetzelfde belang', stelt Gert. 'Zij willen ook dat het bij mij veilig en betrouwbaar is. Dat heeft me enorm geholpen bij de bewustwording van alle risico's.'

Verder verduurzamen

Gert heeft nog meer energiebesparende maatregelen op de planning staan. Zoals ledverlichting, het slimmer inregelen van de elektromotoren en het toepassen van frequentieregelaars. 'We worden inmiddels ook benaderd of wij op onze akkers meer kunnen doen aan CO2-opslag in de bovenste bodemlaag - zogenoemde koolstofopslag - door met extensieve akkerbouw meer plantenresten in de bodem te laten zitten. En we kijken naar energieopslag: als wij opgewekte energie kunnen opslaan en verkopen zodra de prijs het gunstigst is, zijn we spekkoper. Of we dat met batterijen, waterstof of bijvoorbeeld zoutaccu's willen doen, weet ik nog niet. Maar ook daar geldt: veilig moet het sowieso!'

Tips van de expert

Berry Looijen, technisch specialist bij Interpolis, was betrokken bij onder meer de aanleg en installatie van de zonnepanelen op het bedrijf van Gert. 'Gert is een ondernemer die ook een ander geluid wil horen dan alleen dat van zijn leverancier. Hij wil zijn risico's goed inschatten en afwegen. Gert is deelnemer in de sectorraad veehouderij van Interpolis, en actief in allerlei netwerken. Hij begrijpt het belang van een goed aangelegde en onderhouden technische installatie en de voordelen van preventie. Agrariërs, en zeker veehouders, kunnen zich geen stilstand of brand veroorloven. Dus stelt hij alles in het werk om goede keuzes te maken, door zichzelf en zijn omgeving te bevragen. Om zo te begrijpen wat de impact is van keuzes die hij maakt.'
Gert van Adrichem runt een boerenbedrijf in Fijnaart.
Veehouder Gert van Adrichem runt een boerenbedrijf in Fijnaart.

Elkaar verstaan

Berry werkt graag samen met Gert. 'Hij inspireert mij en mensen in zijn omgeving om bewust met ons vak bezig te zijn. Ik kan hem aanvullen en zaken uitleggen met mijn kennis van agrarische bedrijven en specifieke kennis van technische installaties. Vanuit mijn agrarische roots probeer ik een brug te slaan tussen techniek en risico's op een agrarisch bedrijf. Je moet elkaar verstaan. De technische installatie is ook een soort van kloppend hart, het stuurt de continuïteit van agrarische bedrijfsprocessen aan. Dat is belangrijk, want de koeien van Gert moeten wel 2 keer per dag gemolken worden. En de melk moet koud blijven, anders bederft het.'

Samen maken we de maatschappij duurzamer. Bijvoorbeeld door de kans op brand en storingen te verkleinen. Schade is kostbaar en nooit duurzaam. Berry: ‘Als je installaties toevoegt, zorg dan ook dat ze betrouwbaar en veilig zijn. Gebruik ze op de juiste manier en zorg voor periodiek onderhoud. Hoe mooi is het als je ondernemers hun blinde vlek kan laten zien, zodat ze er zelf beter van worden?'
Veilig duurzaam ondernemen
Als ondernemer wil je van betekenis zijn. Ook als het om een bijdrage aan een duurzame toekomst gaat. Daar helpt Interpolis graag bij. Samen met ondernemers en experts ontwikkelen we oplossingen en diensten voor het inrichten van een veilige en duurzame werkomgeving. Denk aan bouwadvies of een elektrakeuring om problemen voor te zijn.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met XTR branded content.

Fotografie: Dik Nicolai