Meer ondernemers investeren in welzijn personeel vanwege belang goed werkgeverschap

Een kwart van de ondernemers geeft aan meer te zijn gaan investeren in het welzijn van personeel. 57% van deze ondernemers geeft in het eerste kwartaal van 2021 aan dat zij dit doen omdat zij goed werkgeverschap belangrijk vinden. Eind 2020 was dit nog 44%. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van Interpolis. 23% van de ondernemers zegt daarbij het een uitdaging te vinden om komend jaar personeel te vinden en behouden. Zij spelen hierop in door te investeren in het welzijn van de medewerkers en het zijn van een goede werkgever. Maar wanneer ben je een goede werkgever?

Als ondernemer ben je volgens de wet verplicht om een goede werkgever te zijn. Maar wat dit precies inhoudt is lastiger te definiëren. ‘Voor een belangrijk deel bestaat goed werkgeverschap uit het aandacht hebben als werkgever voor de mentale en fysieke weerbaarheid van je personeel. Dan kan je denken aan het zorgen voor een werkplek die veilig is en waar personeel haar werk zonder veel afleiding kan doen, maar ook aan het verdelen van de werkdruk om bijvoorbeeld burn-outklachten te voorkomen’, vertelt René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis. 

Belang van aandacht voor fysieke en mentale weerbaarheid 

Waar het in het begin van de crisis - in maart 2020 - vooral draaide om snel schakelen en creatief zijn op het gebied van bedrijfsvoering, kwam er rond de tweede lockdown - in december 2020 - meer oog voor de mentale aspecten van de situatie voor medewerkers. Personeel ervaarde bijvoorbeeld veel stress door het thuiswerken, of voelde zich eenzaam door het beperkt sociaal contact.

Aandacht hebben als ondernemer voor de fysieke en mentale weerbaarheid van je personeel draagt bij aan een hogere productiviteit, een betere werk-privébalans en minder uitval, blijkt uit onderzoek van Interpolis. ‘Doordat we sinds de coronacrisis veel meer thuis zijn gaan werken is een goede werk-privébalans extra belangrijk geworden. Daarnaast hebben veel ondernemers momenteel moeite met het vinden van personeel en zien wij in onze data dat de verzuimduur van huidig personeel oploopt. Wil je als ondernemer voldoende personeel beschikbaar hebben dan is het noodzakelijk dat je de uitval van personeel tegengaat en dus investeert in de weerbaarheid van je mensen’.  

Zo draag je bij aan het welzijn van je personeel

Interpolis biedt verschillende (preventie)diensten aan om ondernemers te helpen met aandacht hebben voor de fysieke en mentale weerbaarheid van medewerkers. ‘Voor ondernemers is het belangrijk om in gesprek te blijven met hun personeel. Neem regelmatig de tijd om te horen hoe het met medewerkers gaat en probeer daarbij vooral goed te luisteren en mee te denken. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers meer betrokkenheid zijn gaan tonen bij het werk van medewerkers. Dit is een goede manier om je waardering richting medewerkers te laten zien’.

Met de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) krijg je inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkvloer. Behalve een analyse levert de RI&E ook een plan op. Zo zijn er tal van maatregelen die je kunt treffen om zowel jouw medewerkers als het bedrijf veilig, gezond en succesvol te houden.