Waarom ziekteverzuim voorkomen juist nu belangrijk is

Het ziekteverzuim daalt. Maar wie zich ziek meldt heeft langer nodig om te herstellen en weer terug aan het werk te gaan. Juist daarom is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan het voorkomen van verzuim.

De periode van langdurig ziekteverzuim neemt toe

Het duurt steeds langer voor een medewerker na een ziekmelding weer hersteld is. De gemiddelde verzuimduur lag in het eerste kwartaal van 2021 zelfs 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit data van Interpolis. Het is daarom opvallend dat werkgevers zich minder zorgen maken over het verzuim van hun medewerkers.

Uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van Interpolis, blijkt dat ruim driekwart van de mkb-ondernemers dit jaar minder ziekmeldingen verwacht dan in 2020. Ook zegt zo'n 13% van de ondernemers niet te hebben geïnvesteerd in het voorkomen van verzuim. De hoge kosten voor de investeringen vormen daarbij een drempel. Mkb-ondernemers proberen verzuim nu vooral tegen te gaan door meer aandacht te besteden aan de mentale gezondheid door meer betrokkenheid te tonen en waardering uit te spreken, terwijl zzp'ers meer aandacht besteden aan fysieke gezondheid door gezond te eten en te sporten.

Langdurig zieke medewerkers kunnen leiden tot grote financiële gevolgen voor het bedrijf

'Het is goed om te zien dat mkb-ondernemers positief zijn over de toekomst en minder verzuim onder hun medewerkers verwachten. Toch baart het ons zorgen dat ondernemers niet extra investeren in het voorkomen van verzuim, zeker als zij zich daarbij laten leiden door kosten,' zegt René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis. Langdurig verzuim is vervelend. In de eerste plaats voor de persoon zelf, maar ook voor de werkgever. Loon moet worden doorbetaald en als werkgever heb je ook een rol in de begeleiding van een zieke medewerker. De Verzuimkostentool van Interpolis maakt het mogelijk om eenvoudig de financiële gevolgen van verzuim in te schatten.

Medewerkers zijn hard nodig met einde coronacrisis in zicht

Volgens Voets is het belangrijk dat ondernemers aandacht blijven besteden aan het voorkomen van verzuim. Zeker nu het einde van de coronacrisis in zicht is en de samenleving weer langzaam open gaat. ‘Klanten bezoeken, evenementen organiseren, op kantoor werken of seminars bijwonen. Voor bedrijven wordt er komende maanden steeds meer mogelijk. Juist daarom is het cruciaal dat iedereen binnen een bedrijf gezond is én blijft.’

De kans op verzuim beperken door inzichten en een juiste aanpak

Het beperken van risico’s op langdurig verzuim van personeel begint met het hebben van de juiste inzichten. Een Risico-Inventarisatie (RI&E) kan daarbij helpen. Dit is niet alleen een analyse van de risico’s in jouw organisatie maar levert ook een plan op. Voets: ‘Wij adviseren iedereen om serieus werk te maken van de uitkomsten van de RI&E. Zorg bijvoorbeeld ook echt voor een veilige en gezonde werkplek, met een juiste stoel en bureau, en blijf met medewerkers in gesprek gaan over het tegengaan van verzuim. Persoonlijke aandacht is belangrijk, zeker wanneer mensen signalen geven dat zij dreigen uit te vallen. De RI&E helpt je om hier inzicht in te krijgen.’

Daarnaast kan het aanstellen van een preventiemedewerker binnen je bedrijf helpen. ‘Preventiemedewerkers zetten zich - vaak naast de 'gewone' functie - in om arbeidsrisico's te verminderen en verzuim te helpen voorkomen. Deze persoon is een veilig, toegankelijk en benaderbaar aanspreekpunt met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkvloer.’ In sommige bedrijven worden preventiemedewerkers ook wel 'happiness coaches' genoemd.

Oplossingen voor als je toch te maken krijgt met verzuim

Mocht verzuim binnen jouw organisatie toch voorkomen, dan is het belangrijk dat jij als ondernemer goed voorbereid bent. Het opstellen van een verzuimprotocol helpt om snel en effectief te handelen in geval van ziekte en re-integratie van jouw medewerker. Hierin leg je vast wat de verantwoordelijkheden zijn van jou als ondernemer en van de medewerker en welke stappen en moeten worden gezet.

Krijg je er als ondernemer toch mee te maken? Dan kan een verzuimverzekering helpen met de kosten voor de zieke medewerker. De verzuimverzekering van Interpolis helpt ook met de re-integratie en biedt diensten aan om de kans op verzuim binnen het bedrijf te verkleinen.