Blijven investeren in een goede werkplek is cruciaal voor duurzame inzetbaarheid personeel

Een kwart van de mkb-ondernemers wil in de toekomst besparen op kantoor- of bedrijfsruimte, blijkt uit de Bedrijvenmonitor van Interpolis. Intussen ondersteunen werkgevers hun medewerkers steeds minder bij het thuiswerken. In maart gaf 24% van de ondervraagde ondernemers aan geen ondersteuning bij het inrichten van de werkplek te bieden. In mei is dit opgelopen tot 34%. Dit terwijl een goede thuiswerkplek juist bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Zo'n 15 maanden nadat 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan' de norm werd, mogen we weer naar kantoor. Ook voordat het kabinet dit bekend maakte, stimuleerden werkgevers het thuiswerken al minder. Gaf in maart nog 46% van de werkgevers aan dit te doen, in mei was dit 38%. ‘Hoewel door versoepelingen van de coronamaatregelen er meer mogelijk wordt op kantoor, neemt dat niet weg dat er een vorm van thuiswerken blijft. Je ziet dat veel mkb-ondernemers nu aangeven dat zij niet van hun medewerkers verwachten dat zij weer massaal achter hun oude bureau plaatsnemen’, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.  

Mkb-ondernemers willen bezuinigen op kantoor- en bedrijfsruimte

Dat het niet volledig teruggaan naar kantoor zorgt voor veranderingen op de werkplek komt duidelijk naar voren in de Interpolis Bedrijvenmonitor. Een kwart van de ondervraagde mkb-ondernemers geeft aan in de toekomst te willen bezuinigen op kantoor- en bedrijfsruimte. Bijna 4 op de 10 wil bezuinigen op de inrichting en faciliteiten van de werkplek. Minder mensen op kantoor betekent ook dat er minder catering nodig is en minder kosten voor elektra, verwarming en inrichting. 33% van de ondernemers die wil bezuinigen geeft aan vooral te willen besparen op het aantal vierkante meters dat wordt gebruikt. 24% van de ondernemers die willen bezuinigen geeft aan dit te doen door te verhuizen naar een kleiner pand. 15% geeft zelfs aan vestigingen te sluiten. 

Aandacht voor werkplek, is aandacht voor behoud personeel

Door het minder ondersteunen van het thuiswerken laten ondernemers kansen liggen om voldoende personeel beschikbaar te hebben. ‘We weten dat 60% van de mkb-ondernemers zich zorgen maakt over het vinden en behouden van personeel. Het ondersteunen van thuiswerken biedt juist kansen voor werkgevers voor het behoud van hun personeel. Uit diverse studies blijkt dat thuiswerkers een groter risico lopen op (fysieke) klachten, doordat ze faciliteiten missen of te weinig ondersteuning krijgen vanuit hun werkgever. Uitval van personeel en arbeidsongeschiktheid liggen dan op de loer. Dat de helft van de ondervraagde ondernemers aangeeft niks te doen om burn-outs te voorkomen vinden we daarom zorgelijk. Juist nu we weten dat het thuiswerken blijft is het een uitdaging om in verbinding te blijven met je medewerkers. Er zou juist meer moeten gebeuren om de vinger aan de pols te houden om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid van je personeel’, vertelt Voets.

Besteed aandacht aan een veilig en gezonde (thuis)werkplek

Een van de belangrijkste zaken die je als werkgever verplicht bent te regelen is een veilige en gezonde werkplek die voldoet aan de Arbowet. ‘Hierbij zijn vooral een goede stoel en bureau belangrijk. Het kan helpen een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren en met de uitkomsten van het plan aan de slag te gaan.’ 

Daarnaast is het belangrijk om aandacht voor de verbinding tussen medewerkers onderling en medewerker en werkgever te simuleren. ‘Zo blijft iedereen betrokken bij het bedrijf en is het makkelijk om de vinger aan de pols te houden. Thuis is de scheiding tussen werk en privé minder duidelijk. Dit kan leiden tot stress en burn-outs. Het is heel belangrijk om regelmatig contact met je medewerkers te houden en alert te blijven op de fysieke en mentale weerbaarheid van medewerkers.