Interpolis is al jaren actief in de wereld van fysiotherapeuten. Wij beoordelen arbeidsongeschiktheid daarom zuiver, op basis van jouw uit te voeren werk als fysiotherapeut. KNGF koos ons niet voor niets als partner. 

Voordelen

  • Inkomen verzekerbaar tot € 250.000,-
  • Zuivere beroepsverzekering: bij arbeidsongeschiktheid wordt alleen beoordeeld op uit te voeren werk als fysiotherapeut. Mogelijke taakverschuiving binnen het eigen beroep wordt niet meegenomen in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.
  • Kosteloze adviesdiensten van HANDS, 24/7
  • KNGF-leden krijgen 10% korting op de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Voor KNGF-leden geldt bij zwangerschap een wachttijd van slechts 9 maanden.

Voorwaarden en brochures

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijk je eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Na 2026 komt er een verplichte AOV voor zelfstandigen. Nu is het voor jou als ondernemer dus nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheids­verzekering te hebben. Maar het kan wel verstandig zijn. Sluit je nu een AOV af? Dan ben je vrij om je verzekering aan te passen of op te zeggen als de nieuwe regels straks ingaan.

Kan ik de premie van mijn AOV aftrekken van de belasting?
Ben je zelf de verzekeringnemer? Dan mag je de door jou betaalde premie voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan je veel geld besparen. De uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, wordt belast als inkomen.
Betaal ik minder premie als ik een uitkering krijg?
Het 1e jaar niet. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent en een uitkering krijgt betaal je minder premie. Ben je op dat moment bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt, dan betaal je nog 40% premie. Ben je helemaal arbeidsongeschikt, dan betaal je geen premie meer.
Welke mogelijkheden heb ik als ik word afgewezen voor de AOV?

Wij bieden de Basis-AOV aan voor moeilijk verzekerbare ondernemers. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel ondernemers een oplossing om het inkomen te beschermen. Maar helaas is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk. Bij het overheidsbesluit tot afschaffing van de WAZ is daarom bepaald dat verzekeraars een regeling voor moeilijk verzekerbare ondernemers moeten bieden, de zogenaamde vangnetverzekering.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre je door jouw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in je specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen. Als je het niet met ons eens bent, heb je recht op een herbeoordeling (second opinion).

 

Je hebt recht op een uitkering als je voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of je werk kunt doen in een ander beroep (van een voor jou vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.

Ook interessant voor jou?

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid

Interpolis biedt, in combinatie met de verzekering Interpolis InkomensZekerPlan, een aantal preventiediensten aan om je te helpen met een gezonde levensstijl.

Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Inzicht in oorzaken en oplossingen

Lees alles over de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en over wat je allemaal kunt doen om dit te voorkomen.

Drie mensen bij een wand met gekleurde post-its

Klanten aan het woord

Met een AOV vang je inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op. Je ontvangt dan een maandelijkse uitkering. En Interpolis gaat nog een stapje verder. Collega ondernemers vertellen je over de periode dat zij arbeidsongeschikt waren