Wat is een verzuimverzekering?

Is uw medewerker (langdurig) ziek? Dan heeft u als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Met een verzuimverzekering verzekert u de kosten voor loondoorbetaling. U kunt ook andere kosten verzekeren. Denk aan kosten van begeleiding van uw zieke medewerker en re-integratie. Zo voldoet u eenvoudig aan Wet verbetering poortwachter.
De premie is per dekking inzichtelijk, zo ziet u eenvoudig welk bedrag u waarvoor betaalt.

Kies het pakket dat bij uw bedrijf past

Temperatuurmeter | Interpolis verzuimverzekering

Loondoorbetaling en verzuimmanagement

Verzeker alleen loondoorbetaling of kies voor aanvullende dekking Verzuimmanagement

Met ZekerVoorJePersoneel bepaalt u zelf wat u in eigen hand houdt en wat u bij ons verzekert.

 

Basis: Loondoorbetaling

Dit is de vaste module van ZekerVoorJePersoneel. Hiermee verzekert u de loondoorbetaling voor het 1e en 2e ziektejaar. Als werkgever moet u minimaal 70% van het loon doorbetalen. Dit kan tot 100% zijn als daarover afspraken staan in de cao of de arbeidsovereenkomst. In het 1e ziektejaar moet u minimaal het minimumloon betalen.
Bij ons kiest u zelf welk percentage van het verzekerde loon wij betalen.

Aanvullend: Verzuimmanagement
Met de module Verzuimmanagement krijgt u deskundige hulp en begeleiding voor optimaal herstel van uw zieke medewerker. Onze specialisten helpen u volledig te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

 

U kunt ook kiezen voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Verzeker loondoorbetaling, verzuimmanagement en begeleiding van je zieke werknemer in 1 | Interpolis MKB Verzuim-ontzorgverzekering verzuimverzekering

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Verzeker loondoorbetaling, verzuimmanagement én begeleiding van je zieke medewerker ineen
Met ZekerVoorJePersoneel kunt u ook kiezen om alles uit handen te geven met de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Wij onderhouden dan ook het contact met de zieke werknemer. Hij of zij kan met alle vragen bij ons terecht. Wij geven bijvoorbeeld voorlichting over de (financiële) gevolgen van ziek zijn. Zo is uw medewerker in goede handen en kunt u zich focussen op uw bedrijf.

Loondoorbetaling

 • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • Arbodienst
 • Voldoen aan Wet verbetering poortwachter
 • Begeleiding zieke werknemer
 • Verhaalservice
 • Optioneel
 • Interventievergoeding
 • Preventie
 • Werkgeverslasten

Loondoorbetaling + verzuimmanagement

 • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • Arbodienst
 • Voldoen aan Wet verbetering poortwachter
 • Begeleiding zieke werknemer
 • Verhaalservice
 • Optioneel
 • Interventievergoeding
 • Preventie
 • Werkgeverslasten

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

 • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • Arbodienst
 • Voldoen aan Wet verbetering poortwachter
 • Begeleiding zieke werknemer
 • Verhaalservice
 • Interventievergoeding
 • Preventie
 • Optioneel
 • Werkgeverslasten

Loondoorbetaling

Financiële zekerheid bij (langdurige) ziekte van een medewerker.

 • Wij betalen het loon door als uw medewerker ziek is

  Tot uw medewerker weer beter is of uit dienst gaat. Maximaal 2 jaar.

 • Kies welke percentages van het laatstverdiende loon wij uitkeren

  U kunt per kwartaal een ander percentage kiezen. Zo sluit de verzekering aan bij uw cao.

 • Online cursus preventiemedewerker

  U of uw medewerker leert veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen uw organisatie herkennen. En hoe deze risico’s zijn te voorkomen of beperken. Bekijk de online cursus.

Extra dekking

 • Werkgeverslasten

  U betaalt premies voor de werknemersverzekeringen, werkgeversbijdrage ziektekosten en pensioen. Ook als uw medewerker ziek is. Met de dekking Werkgeverslasten krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Verzuimmanagement

Samen met u en uw medewerker zorgen onze specialisten voor een optimaal herstel van uw zieke medewerker.

 • U kiest zelf 1 van de arbodiensten

  Zorg van de Zaak of Expereans. Bekijk een overzicht van de vestigingen. Bij de MKB Verzuim-ontzorgverzekering is Expereans altijd de arbodienst.

 • Voldoen aan Wet verbetering poortwachter

  Wij helpen u te voldoen aan de eisen van UWV en Wet verbetering poortwachter. Deze is ingesteld om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

 • Wij zoeken naar vervangend werk

  Als uw medewerker niet meer in de oude functie aan de slag kan. Binnen of buiten uw bedrijf.

 • Gezonde en vitale medewerkers

  In overleg met u schakelen wij een deskundige uit ons netwerk in. Zo zorgen wij ervoor dat uw medewerkers gezond en vitaal zijn én blijven. Bijvoorbeeld door bij beginnende rugklachten een rugtraining in te zetten.

Extra dekkingen

 • Interventievergoeding

  Adviseert de bedrijfsarts een interventie aan uw zieke medewerker, dan vergoeden wij hiervan de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u verzekert: 50% of 100%. Bij de MKB Verzuim-ontzorgverzekering is dit altijd 100%.

 • Preventie

  Wij helpen u bij de wettelijke en niet-wettelijke verplichtingen die u hebt om verzuim te voorkomen. Bijvoorbeeld met een Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), een preventief werkplekonderzoek of met de inzet en vergoeding van traumaopvang.

Veelgestelde vragen

Hoe bepaalt Interpolis de premie van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

Elk jaar beoordelen wij wat uw premie in het volgende jaar wordt. We kijken hierbij naar:

 • Uw bedrijfsactiviteit (SBI-code van de Kamer van Koophandel)
 • Verzuimcijfers in Nederland
 • Gegevens van uw medewerkers, bijvoorbeeld salaris, geslacht en leeftijd
 • Verzuimcijfers van uw medewerkers over de laatste 3 jaar. Oudere jaren tellen steeds minder zwaar.

Bij kleinere bedrijven houden wij minder rekening met verzuim van uw medewerkers
Wij vinden het belangrijk dat u niet te maken heeft met grote premiestijgingen, omdat er een paar medewerkers in uw bedrijf ziek waren. Daarom houden wij bij kleinere bedrijven minder rekening met verzuim dan bij grotere bedrijven.

Hoe helpt Interpolis mij voldoen aan Wet verbetering poortwachter?

Wat is Wet verbetering poortwachter?
Als werkgever heeft u wettelijke verplichtingen als het gaat verzuim van uw medewerker. Dit is vastgelegd in Wet verbetering poortwachter. Samen met uw medewerker moet u actief werken aan een snelle re-integratie, door de inzet van een arbodienst of bedrijfsarts. Het doel hiervan is om verzuim voor lange tijd terug te dringen. Dit kan heel wat extra inzet van u als werkgever vragen.

 

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan Wet verbetering poortwachter?
Dan kan het zijn dat het UWV u een maatregel oplegt. Bijvoorbeeld dat u nog een extra jaar het loon moet doorbetalen, in plaats van dat het UWV dit doet.

 

Wij bieden u een Poortwachtergarantie
Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat u geen maatregel of sanctie krijgt van het UWV. Krijgt u toch een sanctie? Dan nemen wij die van u over. Bijvoorbeeld door nog een jaar het loon van uw zieke medewerker te betalen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het opvolgen van de adviezen van onze bedrijfsarts. Een volledig overzicht leest u in de voorwaarden.

Uw personeel ziek of beter melden
Eenvoudig en snel uw medewerker ziek melden via het Online meldloket of via de app VerzuimInzicht.
Wat is niet verzekerd?
 • loondoorbetaling voor medewerkers die voor de ingangsdatum van de verzekering ziek zijn
 • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid
 • loondoorbetaling van directeur-grootaandeelhouders
Inkomensterugval na 2 jaar verzuim voorkomen?
Na 104 weken ziekte kan uw zieke medewerker deels of volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. Met de collectieve WIA-verzekering InkomenVoorElkaar biedt u uw medewerker een aanvulling op de WIA-uitkering van UWV. Zo voorkomt u voor uw medewerker een (grote) inkomensterugval.

Voor medewerkers die deels arbeidsongeschikt worden verklaard (35% tot 80% of boven de 80%, maar niet duurzaam), kunt u WGA-eigenrisicodrager worden. U betaalt dan de eerste 10 jaar de WGA-uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.
Samenwerking Interpolis en Rabobank
Deze verzekering kunt u afsluiten bij de Rabobank. Zo maken wij onze unieke belofte waar; uw financiën en verzekeringen overzichtelijk onder 1 dak.

Lees meer over de samenwerking tussen Interpolis en Rabobank

Ook interessant voor jou?

Bereken uw verzuimkosten

Ziekteverzuim brengt voor u als werkgevers veel kosten met zich mee. Weet u wat ziekteverzuim u kost? En wat de verzuimkosten in uw branche zijn? Met deze tool krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Man zit achter laptop te typen.

Meer over verzuim

Als ondernemer krijgt u te maken met ziekteverzuim van uw medewerkers. Weet u wat zijn de gevolgen van verzuim voor u en uw bedrijf? En hoe u verzuim voorkomt en beperkt? Wij geven u tips en handige preventiemaatregelen.

Foto van tafel met meerdere laptops erop waaraan mensen zitten te werken.

Preventiediensten

Wij bieden oplossingen en diensten waarmee u en uw werknemers tegenslagen voorkomen en gezond blijven. U kiest zelf wat u wilt gebruiken en wanneer. Heeft u een verzuimverzekering bij Interpolis?

Vrouw lacht en kijkt naar pc.

Klantverhaal Scherpthe B.V.

Bij Scherpthe B.V. staat betrouwbaarheid voorop. Het bedrijf investeert in kwaliteit met een verzuimverzekering van Interpolis. Lees het verhaal van eigenaar Jochem Terlunen.

Eigenaar van Scherpte B.V. die op zijn laptop aan het werk is