Wat is een verzuimverzekering?

Is uw medewerker (langdurig) ziek? Dan hebt u als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Met een verzuimverzekering verzekert u de kosten voor loondoorbetaling. U kunt ook andere kosten verzekeren. Denk aan kosten van begeleiding van uw zieke medewerker en re-integratie. De premie is per dekking inzichtelijk, zo ziet u eenvoudig welk bedrag u waarvoor betaalt.

Wat verzekert u met ZekerVoorJePersoneel?

Het werk gaat door, ook als uw medewerker ziek is. U moet het loon doorbetalen, maar u hebt ook kosten voor vervanging. En u begeleidt uw zieke medewerker volgens de Wet verbetering poortwachter. Zodat hij of zij snel re-integreert. Dit is in het belang van u en uw medewerker. Met ZekerVoorJePersoneel bepaalt u zelf wat u in eigen hand houdt en wat u bij ons verzekert.

Basis: Loondoorbetaling
Dit is de vaste module van ZekerVoorJePersoneel. Hiermee verzekert u de loondoorbetaling voor het 1e en 2e ziektejaar. U kiest zelf welk percentage van het verzekerde loon wij betalen.

Aanvullend: Verzuimmanagement
Met de module Verzuimmanagement krijgt u deskundige hulp en begeleiding voor optimaal herstel van uw zieke medewerker. Onze specialisten helpen u volledig te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Basis: Loondoorbetaling

Financiële zekerheid bij (langdurige) ziekte van een medewerker.

 • Wij betalen het loon door als uw medewerker ziek is

  Tot uw medewerker weer beter is of uit dienst gaat. Maximaal 2 jaar.

 • Kies welke percentages van het laatstverdiende loon wij uitkeren

  U kunt per kwartaal een ander percentage kiezen. Zo sluit de verzekering aan bij uw cao.

 • Online cursus preventiemedewerker

  U of uw medewerker leert veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen uw organisatie herkennen. En hoe deze risico’s zijn te voorkomen of beperken. Bekijk de online cursus.

Extra dekking

 • Werkgeverslasten

  U betaalt premies voor de werknemersverzekeringen, werkgeversbijdrage ziektekosten en pensioen. Ook als uw medewerker ziek is. Met de dekking Werkgeverslasten krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Aanvullend: Verzuimmanagement

Samen met u en uw medewerker zorgen onze specialisten voor een optimaal herstel van uw zieke medewerker.

 • U kiest zelf 1 van de arbodiensten

  Zorg van de Zaak of Expereans. Bekijk een overzicht van de vestigingen.

 • Voldoen aan Wet verbetering poortwachter

  Wij helpen u te voldoen aan de eisen van UWV en Wet verbetering poortwachter. Deze is ingesteld om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

 • Wij zoeken naar vervangend werk

  Als uw medewerker niet meer in de oude functie aan de slag kan. Binnen of buiten uw bedrijf.

 • Gezonde en vitale medewerkers

  In overleg met u schakelen wij een deskundige uit ons netwerk in. Zo zorgen wij ervoor dat uw medewerkers gezond en vitaal zijn én blijven. Bijvoorbeeld door bij beginnende rugklachten een rugtraining in te zetten.

Extra dekkingen

 • Interventievergoeding

  Adviseert de bedrijfsarts een interventie aan uw zieke medewerker, dan vergoeden wij hiervan de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u verzekert: 50% of 100%.

 • Preventie

  Wij helpen u bij de wettelijke en niet-wettelijke verplichtingen die u hebt om verzuim te voorkomen. Bijvoorbeeld met een Risico Inventarisatie & Evaluatie, een preventief werkplekonderzoek of met de inzet en vergoeding van traumaopvang.

Informatiedocument
U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in het informatiedocument van ZekerVoorJePersoneel.
Uw personeel ziek of beter melden
Eenvoudig en snel uw medewerker ziek melden via het Online meldloket of via de app VerzuimInzicht.
Wat is niet verzekerd?
 • loondoorbetaling voor medewerkers die voor de ingangsdatum van de verzekering ziek zijn
 • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid
 • loondoorbetaling van directeur-grootaandeelhouders
Inkomensterugval na 2 jaar verzuim voorkomen?
Na 104 weken ziekte kan uw zieke medewerker deels of volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. Met de collectieve WIA-verzekering InkomenVoorElkaar biedt u uw medewerker een aanvulling op de WIA-uitkering van UWV. Zo voorkomt u voor uw medewerker een (grote) inkomensterugval.

Voor medewerkers die deels arbeidsongeschikt worden verklaard (35% tot 80% of boven de 80%, maar niet duurzaam), kunt u WGA-eigenrisicodrager worden. U betaalt dan de eerste 10 jaar de WGA-uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.
Samenwerking Interpolis en Rabobank
Deze verzekering kunt u afsluiten bij de Rabobank. Zo maken wij onze unieke belofte waar; uw financiën en verzekeringen overzichtelijk onder 1 dak.

Lees meer over de samenwerking tussen Interpolis en Rabobank

Ook interessant voor u?

Bereken uw verzuimkosten

Ziekteverzuim brengt voor u als werkgevers veel kosten met zich mee. Weet u wat ziekteverzuim u kost? En wat de verzuimkosten in uw branche zijn? Met deze tool krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Man zit achter laptop te typen.

Meer over verzuim

Als ondernemer krijgt u te maken met ziekteverzuim van uw medewerkers. Weet u wat zijn de gevolgen van verzuim voor u en uw bedrijf? En hoe u verzuim voorkomt en beperkt? Wij geven u tips en handige preventiemaatregelen.

Foto van tafel met meerdere laptops erop waaraan mensen zitten te werken.

Preventiediensten

Wij bieden oplossingen en diensten waarmee u en uw werknemers tegenslagen voorkomen en gezond blijven. U kiest zelf wat u wilt gebruiken en wanneer. Heeft u een verzuimverzekering bij Interpolis?

Vrouw lacht en kijkt naar pc.

Klantverhaal Scherpthe B.V.

Bij Scherpthe B.V. staat betrouwbaarheid voorop. Het bedrijf investeert in kwaliteit met een verzuimverzekering van Interpolis. Lees het verhaal van eigenaar Jochem Terlunen.

Eigenaar van Scherpte B.V. die op zijn laptop aan het werk is