Verzuimverzekering

Verzeker loondoorbetaling en begeleiding bij verzuim

Als een medewerker door ziekte of een ongeval langere tijd niet kan werken, moet u als werkgever het loon doorbetalen. Met onze verzuimverzekeringen verzekert u de kosten van loondoorbetaling. Ook verzuimmanagement (begeleiding en re-integratie) kunt u verzekeren.

Zakelijke verzekeringen van Interpolis zijn verkrijgbaar via de Rabobank.
Samenwerking tussen Interpolis en Rabobank
Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking

Verzuimverzekeringen van Interpolis

Loondoorbetaling en verzuimmanagement verzekert u bij Interpolis. De Verzuimverzekering ZekerVanJeZaak kunt u zelf online afsluiten. ZekerVanJeZaak is een totaalpakket voor bedrijfsverzekeringen en bevat ook een verzuimverzekering. Wilt u advies en afsluiten via een adviseur? Dan kiest u voor ZekerVoorJePersoneel.

Online afsluiten

De Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak® is een vast pakket voor loondoorbetaling en verzuimmanagement. Snel en gemakkelijk online af te sluiten.

Afsluiten via adviseur

Interpolis ZekerVoorJePersoneel® biedt keuzevrijheid. Samen met uw Rabobank-adviseur bepaalt u welke risico’s u zelf wilt dragen en wat u wilt verzekeren.

Loondoorbetaling
Is één van uw medewerkers (langdurig) ziek of kan hij langere tijd niet werken door een ongeval? Dan bent u als werkgever verplicht om minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon door te betalen. Dit voor een periode van maximaal 2 jaar. In uw cao staat welk percentage van het loon u moet doorbetalen voor het 1e en 2e ziektejaar. Met een verzuimverzekering verzekert u de kosten van loondoorbetaling.

Verzuimmanagement
Naast het doorbetalen van loon, moet u als werkgever voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Samen met uw medewerker werkt u aan re-integratie. Met de module Verzuimmanagement helpt Interpolis u in dit proces. Zodat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan en u voldoet aan de eisen van UWV.

Onze verzuimverzekeringen

Bekijk de mogelijkheden van Verzuim op ZekerVanJeZaak en ZekerVoorJePersoneel en bepaal wat het beste bij u past. 

Loondoorbetaling
Loondoorbetaling als uw medewerker ziek is. Maximaal 2 jaar.
Vergoeding van werkgeverslasten: de premies die u betaalt voor de werknemersverzekeringen en andere kosten.

Optioneel

Optioneel

Online cursus preventiemedewerker (gratis).
Verzuimmanagement
Deskundige hulp en begeleiding voor optimaal herstel van uw zieke medewerker.

Optioneel

Vergoeding voor door een bedrijfsarts geadviseerde interventies.

Optioneel

Op advies van de bedrijfsarts: hulp bij wettelijke en niet-wettelijke verplichtingen om verzuim te voorkomen. 

Optioneel

Grote inkomensterugval na 2 jaar verzuim voorkomen?
Na 104 weken ziekte kan uw zieke medewerker deels of volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. Met de collectieve WIA-verzekering InkomenVoorElkaar biedt u uw medewerker een aanvulling op de WIA-uitkering van UWV. Zo voorkomt u voor uw medewerker een grote inkomensterugval.

Voor medewerkers die deels arbeidsongeschikt worden verklaard (35% tot 80% of boven de 80%, maar niet duurzaam), kunt u WGA-eigenrisicodrager worden. U betaalt dan 10 jaar lang de WGA-uitkering terug aan het UWV. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.
Online cursus preventiemedewerker
U of uw medewerker leert veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen uw organisatie herkennen. En hoe deze risico’s zijn te voorkomen of beperken.
Bekijk de online cursus
Meer over verzuim?
Wat zijn de gevolgen van ziekteverzuim voor u en uw bedrijf? Hoe voorkomt en beperkt u verzuim? Wij geven u graag tips en handige preventiemaatregelen.
Lees meer over verzuim
Samenwerking Interpolis en Rabobank
Deze verzekering kunt u afsluiten bij de Rabobank. Zo maken wij onze unieke belofte waar; uw financiën en verzekeringen overzichtelijk onder 1 dak.
Onze samenwerking
Bereken uw verzuimkosten
Wat kost ziekteverzuim u? En wat zijn de verzuimkosten in uw branche? Met deze tool krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim.
Bereken uw verzuimkosten