Verzuimverzekering ZekerVoorJePersoneel

Verzekerd zijn van loon­doorbetaling bij zieke medewerkers?

Kies dan voor onze verzuimverzekering. Afsluiten doe je eenvoudig via Rabobank. En bij verzuim staan wij voor je klaar.

Daarom kies je voor onze verzuimverzekering:

Stel zelf je verzekering samen.

Standaard verzeker je loondoorbetaling. Je kiest zelf of je verzuimbegeleiding wilt verzekeren.

Voldoe aan wettelijke verplichtingen.

Met de aanvullende dekking Verzuim­management voldoe je aan de Wet verbetering poortwachter.

Hulp bij het voorkomen van verzuim.

We bieden verschillende diensten die je hierbij helpen.

Kies de verzuimverzekering die bij jouw bedrijf past.

Verzeker alleen loondoorbetaling of kies voor een aanvullende dekking Verzuimmanagement of Verzuimmanagement Extra (MKB Verzuim-ontzorgverzekering).

Loondoorbetaling

 • loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • arbodienst
 • voldoen aan Wet verbetering poortwachter
 • verhaalservice
 • begeleiding zieke medewerker
Optioneel
 • interventievergoeding
 • preventie
 • werkgeverslasten

Loondoorbetaling + verzuimmanagement

 • loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • arbodienst
 • voldoen aan Wet verbetering poortwachter
 • verhaalservice
 • begeleiding zieke medewerker
Optioneel
 • interventievergoeding
 • preventie
 • werkgeverslasten

Loondoorbetaling + verzuimmanagement extra

 • loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • arbodienst
 • voldoen aan Wet verbetering poortwachter
 • verhaalservice
 • begeleiding zieke medewerker
 • interventievergoeding
 • preventie
Optioneel
 • werkgeverslasten

Wat is verzekerd met loon­doorbetaling en verzuim­management?

Loondoorbetaling

 • Wij betalen het loon door als je medewerker ziek is.
  Tot je medewerker weer beter is of uit dienst gaat. Maximaal 2 jaar. 
 • Kies welke percentages van het laatstverdiende loon wij uitkeren.
  Per kwartaal kun je een ander percentage kiezen. Zo sluit de verzekering aan bij je cao.
 • Online cursus preventiemedewerker.
  Leer je medewerkers en jezelf hoe je omgaat met veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen je organisatie met onze online cursus. 

Optioneel

 • Werkgeverslasten.
  Vergoeding van kosten voor werknemersverzekeringen, werkgeversbijdrage ziektekosten en pensioen. Ook als je medewerker ziek is.

Verzuimmanagement

 • Voldoen aan Wet verbetering poortwachter.
  Hulp om te voldoen aan de eisen van UWV en Wet verbetering poortwachter.
 • Wij zoeken naar vervangend werk.
  Als je medewerker niet meer in de oude functie aan de slag kan. Binnen of buiten je bedrijf.
 • Gezonde en vitale medewerkers.
  Hulp van een deskundige uit ons netwerk. Bijvoorbeeld door bij beginnende rugklachten een rugtraining in te zetten.

Optioneel

 • Interventievergoeding.
  Vergoeding van een interventie die de bedrijfsarts aan je zieke medewerker adviseert.
 • Preventie.
  Hulp bij de wettelijke en niet-wettelijke verplichtingen die je hebt om verzuim te voorkomen. Bijvoorbeeld met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Zo maken we voor jou het verschil.

 • bepaal zelf welke onderdelen je wel of niet verzekert
 • eenvoudig zien welke premie je per dekking bepaalt
 • wij verhalen de schade als een ander aansprakelijk is voor het verzuim

Ook handig om te weten!

3 mensen wandelen in een park en praten met elkaar.

Voorkom verzuim met onze preventiediensten.

Ga aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Wij bieden oplossingen en diensten waarmee jij en je medewerkers tegenslagen voorkomen en gezond blijven. Heb je een verzuimverzekering bij Interpolis? Dan kun je hier zonder extra kosten gebruik van maken.

4 mensen zitten naast elkaar tijdens een bespreking in een overwegend witte kantoorruimte.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever bij ziekte­verzuim?

En nog 6 veelgestelde vragen en antwoorden over verzuim.
Wat komt er allemaal op je af als een medewerker (langdurig) ziek wordt? Dat vragen meer ondernemers zich af. Daarom zetten wij de 7 veelgestelde vragen - én de antwoorden daarop - op een rij.

Veelgestelde vragen

Wat kost een verzuimverzekering?
De premie voor de verzuimverzekering (loondoorbetalings­verzekering) wordt berekend door de verzekerde loonsom te vermenigvuldigen met het premiepercentage. Het premiepercentage staat voor de mate van risico. Hoe hoger het premiepercentage, hoe groter de kans op verzuim binnen jouw bedrijf is.
Hoe bepaalt Interpolis de premie van Verzuimmanagement Extra (MKB Verzuim-ontzorgverzekering)?

Elk jaar beoordelen wij wat je premie in het volgende jaar wordt. We kijken hierbij naar:

 • Jouw bedrijfsactiviteit (SBI-code van de Kamer van Koophandel)
 • Verzuimcijfers in Nederland
 • Gegevens van je medewerkers, bijvoorbeeld salaris, geslacht en leeftijd
 • Verzuimcijfers van je medewerkers over de laatste 3 jaar. Oudere jaren tellen steeds minder zwaar.

Bij kleinere bedrijven houden wij minder rekening met verzuim van je medewerkers.
Wij vinden het belangrijk dat je niet te maken hebt met grote premiestijgingen, omdat er een paar medewerkers in je bedrijf ziek waren. Daarom houden wij bij kleinere bedrijven minder rekening met verzuim dan bij grotere bedrijven.

Wat is Wet verbetering poortwachter en hoe helpt Interpolis mij hieraan te voldoen?

Als werkgever heb je wettelijke verplichtingen als het gaat verzuim van je medewerker. Dit is vastgelegd in Wet verbetering poortwachter. Samen met je medewerker moet je actief werken aan een snelle re-integratie, door de inzet van een arbodienst of bedrijfsarts. Het doel hiervan is om verzuim voor lange tijd terug te dringen. Dit kan heel wat extra inzet van jou als werkgever vragen. 


Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan Wet verbetering poortwachter?
Dan kan het zijn dat het UWV een maatregel oplegt. Bijvoorbeeld dat je nog een extra jaar het loon moet doorbetalen, in plaats van dat het UWV dit doet. 


Hoe biedt Interpolis Poortwachtergarantie?
Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat je geen maatregel of sanctie krijgt van het UWV. Krijg je toch een sanctie? Dan nemen wij die van je over. Bijvoorbeeld door nog een jaar het loon van je zieke medewerker te betalen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het opvolgen van de adviezen van onze bedrijfsarts. Een volledig overzicht lees je in de voorwaarden.