InbraakBarometer: Inbrekers weer op pad nu versoepelingen zich aandienen

In mei en juni zullen inbrekers weer vaker toeslaan als we weer meer van huis gaan richting terrassen en winkels. De Interpolis InbraakBarometer voorspelt een verdubbeling van het aantal inbraken als coronamaatregelen versoepeld worden. Gebruik deze preventietips om veilig van huis te gaan.

Tijdens de lockdowns in 2020 en ook in de eerste maanden van 2021 was het aantal inbraken 30 à 40% lager dan in voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van de InbraakBarometer van Interpolis. We bleven meer thuis en dat hield inbrekers weg.

In 2021 is het aantal van 5.777 inbraken tot nu toe 42% lager dan in dezelfde periode in 2020. Dat verschil komt vooral door januari en februari toen er in het voorgaande jaar nog geen lockdown van kracht was. Inmiddels is het inbraakniveau voor het eerst sinds oktober weer even hoog als in het voorgaande jaar.

Verdubbeling aantal inbraken aanstaande

De Interpolis InbraakBarometer voorspelt dat landelijk het aantal woninginbraken van ongeveer 300 per week nu sterk zal oplopen in de maanden mei en juni tot een niveau dat we ook in jaren zonder corona zagen van ongeveer 600 inbraken per week, een verdubbeling dus. Ook vorig jaar liep het aantal inbraken snel op in mei en juni toen er versoepelingen werden aangekondigd. “Als de avondklok wordt geschrapt, we weer naar terras en winkels kunnen en je vaker op bezoek mag, ben je minder thuis. Dat biedt kansen voor inbrekers”, zegt Youri van der Avoird, senior manager Marktmanagement Particulieren bij Interpolis.

Vooral in de Randstedelijke provincies, Gelderland, Overijssel en Limburg kan het aantal inbraken snel toenemen, voorspelt de InbraakBarometer. Dit is een zelflerend algoritme dat het inbraakrisico per buurt voorspelt op basis van data van de politie en andere cijfers over de buurt en de bewoners.

Grote daling in Maastricht en Flevoland, stijging in Ede 

Er zijn in de afgelopen maanden duidelijke regionale verschillen te zien in de ontwikkeling van het aantal inbraken (zie ook tabellen hieronder). Bij de 25 grootste gemeenten valt op dat alleen in Ede het aantal inbraken in 2021 tot nu toe is gestegen (29%). In Tilburg was er met minus 9% maar een kleine daling te zien. Andere gemeenten laten een flinke daling zien. Zo nam het aantal inbraken in Maastricht en Leiden met 66% af.

Wat betreft provincies neemt het aantal inbraken in 2021 het sterkst af in Flevoland (-49%) en het minst sterk in Groningen (-24%). Opvallend is dat alleen in Overijssel het inbraakniveau al enkele weken hoger is dan in dezelfde periode in 2020 en dat het niveau van 2019 al wordt benaderd.

Inbraken voorkomen

Als mensen weer meer van huis gaan, neemt het risico op inbraak toe. Maar er zijn manieren om inbrekers te weren, vertelt Van der Avoird. “Bekijk het inbraakrisico in je buurt via InbraakBarometer.nl , overweeg een alarmsysteem, controleer of de sloten écht inbraakveilig zijn en sluit ramen en deuren goed af, ook als je maar even kort boodschappen gaat doen. Het klinkt simpel, maar mogelijk zijn mensen dit ontwent door al dat thuisblijven.”

Schuurtjes populair bij inbrekers

Waar in 2020 het aantal woninginbraken extreem laag was doordat de coronacrisis mensen thuishield, werd er juist 15% meer ingebroken in schuurtjes om het huis. Ervaringsdeskundige Vera deelt hier haar preventietips.

Pers

Voor meer informatie: neem contact op met Thijs Rösken, th.rosken@interpolis.nl, 0630622249