Wanneer is waterschade wel en niet verzekerd?

Onder waterschade verstaan we schade door regen, sneeuw en hagel, sneeuw- en waterdruk of overstroming door veel regen.

Heb je waterschade door lekkage? Bekijk dan onze pagina over lekkage.
Wanneer is waterschade wel en niet verzekerd?
Aan je koopwoning Aan je spullen in huis
Soort verzekering Woonhuisverzekering Inboedelverzekering All-Risk en Uitgebreid
Woning, garage, schuur en andere bijgebouwen
Rolluiken en zonwering
Lichtkoepels en dakramen
Zichtbare schade aan zonnepanelen en laadpalen
Garageboxen op een ander adres voor particulier gebruik
Hagelschade aan pergola's, schuttingen, muren, buitenkeukens, tuinverlichting, jacuzzi's en zwembaden
Stacaravan, recreatiewoning of verhuurde woning
Verlijmde vloerbedekking en laminaat
Hagelschade aan spullen voor in de tuin
Losliggende vloerbedekking en kliklaminaat
Gordijnen
Alle spullen in je huis die verplaatsbaar zijn
Schotelantennes
Hagelschade aan dakgoten en kozijnen
Schade door onvoldoende onderhoud, slijtage, ouderdom, verrotting en roest
Schade door grondwater
Schade door een openstaand raam, deur, lichtkoepel of luik
Schade door een bouwfout in de woning
Schade aan bomen, struiken, planten
Schade door vocht dat via schoorstenen, raamkozijnen, muren, tegels, muurafwerking, vloeren of vloerafwerking komt
Eigen risico € 0,- Inboedel All-Risk € 0,-. Bij Inboedel Uitgebreid keuze uit € 0,-, € 100,- of € 200,-.
Wel verzekerd
 • Door de druk van zware sneeuw stort het dak van je schuur in.
 • Door hagelstenen ontstaat een lekkage aan je plat dak.
 • Door hevige regenval kan de riolering het water niet aan en stroomt je toiletpot over.
Niet verzekerd
 • Hevige regen die tegen de zijkant van je muur slaat zorgt voor vochtplekken in je huis.
 • Jarenlange regenval tast het houtwerk van je huis aan.
 • Door de slechte staat van het hout van je dakraam komt vocht naar binnen en ontstaan kringen op je muur.

Bekijk je verzekeringen in Mijn Interpolis.

In Mijn Interpolis en de Interpolis App vind je een overzicht van je verzekeringen en voorwaarden. Zo weet je precies waarvoor je verzekerd bent. En meld gelijk je schade, wij zoeken er automatisch je verzekering bij.
Wat te doen bij waterschade aan mijn woning?
We leggen het graag stap voor stap aan je uit.

Veelgestelde vragen

Is schade aan mijn woning of inboedel door een overstroming verzekerd?

Schade door water dat onvoorzien je woning is binnengekomen als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is verzekerd. Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater (de zee, grote rivieren en grote meren, zoals het IJsselmeer). Dit is vastgelegd in de Waterwet. Informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vind je op de website van Helpdesk Water.

Welke schade door overstromingen is niet verzekerd?

 • Schade aan je tuin.
 • Als de overstroming ontstaat door het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering. Als tegelijkertijd een niet-primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
 • Als water helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee. Als tegelijkertijd een rivier, meer, sloot of kanaal overstroomt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
 • Schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden.
 • Schade door een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.
 • Schade die ontstaat omdat je woning tussen het water en de dijk (buitendijks) staat.
De waterschade aan mijn woning is niet verzekerd, wat nu?
Heb je waterschade door constructiefouten, bouwfouten of slecht werk door een bouwbedrijf, aannemer of loodgieter? Dan kun je dit bedrijf of deze persoon aansprakelijk stellen voor de kosten van herstel en de gevolgschade. Je rechtsbijstandverzekering kan hierbij helpen of je kunt rechtshulp inschakelen.
Ik heb waterschade aan mijn woning door overstroming van het riool, wat nu?
Door overstroming van het riool kan er behoorlijke waterschade ontstaan. Het water dat vrijkomt is vaak niet schoon en stinkt. In de gevallen dat er blijvend zichtbare schade is schakelen wij een schoonmaakbedrijf voor je in. Zij reinigen de inboedel en plaatsen eventueel apparatuur voor de stank.
Let op! De kosten voor het opsporen van een verstopping in het riool en het oplossen van de verstopping zijn niet verzekerd.
Is een lekkage in mijn dak verzekerd?
De waterschade in huis die het gevolg is van het lek in je dak is verzekerd. Het herstel van schade aan je dak door hagel of storm of andere plotselinge gebeurtenissen betalen we ook. Behalve als de schade veroorzaakt is door slecht onderhoud, slijtage, ouderdom, verrotting of roest. Het herstel van de schade aan je dak door regen (geen hagel of storm) betalen we niet.
Er worden bouwdrogers of heaters gehuurd om mijn woning te drogen, is dit verzekerd?

Als de schade is verzekerd dan betalen wij ook de kosten van het huren van heaters en bouwdrogers die nodig zijn om je huis droog te krijgen. Gebruik je extra stroom of energie voor het drogen van je woning? Dan krijg je daar ook een vergoeding voor.

Ik wil mijn oude spullen vervangen door duurdere nieuwe spullen, mag dat?

Je kunt ervoor kiezen om iets wat beschadigd is te vervangen door iets wat beter is en meer waarde heeft. Dat mag. Je ontvangt van ons het bedrag waar je recht op hebt. Daar kun je zelf het bedrag voor de verbetering bijleggen.

Ik heb vochtplekken in mijn woning door sneeuw op mijn dak, wat nu?
Waarschijnlijk is je dak gelukkig gewoon in orde. Stuifsneeuw komt vaak onder de pannen door naar binnen. Is er wel schade aan je dak? Dan is dit alleen verzekerd als dit door storm komt. Je kunt het beste wachten met schade melden tot de sneeuw volledig weg is. Heb je daarna nog schade in de woning? Meld je schade dan gerust en laat ons weten of je de schade zelf herstelt of dit door een bedrijf laat doen. En geef ons de volgende informatie door:
 • de afmetingen van het plafond/de muur waar de schade zit.
 • foto’s van de schade.
 • een offerte van een bedrijf dat je schade repareert. In de offerte staat:
  • het uurloon
  • de materiaalkosten
  • btw-tarief
  • de werkzaamheden
 • Repareer je de schade zelf? Stuur dan een overzicht van:
  • Het aantal uren dat je bezig was met de reparatie
  • De materiaalkosten
  • De werkzaamheden
Ik heb schade door neerslag aan mijn huurwoning, wat nu?
Neem eerst contact op met je verhuurder. Als de verzekering van de verhuurder de schade niet vergoedt helpen wij je verder. We vragen daarbij wel om een schriftelijke afwijzing van de verzekering van de verhuurder. 
Ik heb schade door vorst, wat nu?

Ondanks maatregelen kan het toch zijn dat je schade ontdekt na een periode vorst. Schade aan je huis en wat eraan vast zit is verzekerd op je woonhuisverzekering.

Bij een lekke leiding door vorst betalen we de kosten voor:

 • Het opsporen van de gesprongen leiding, installatie, sanitair of toestel. 
 • Het verwijderen en weer aanbrengen van isolatie in de kruipruimte om bij de lekkage te komen. 
 • Het leegruimen en inruimen van een zolder om bij de lekkage te komen. 
 • Het hak- en breekwerk en het herstel hiervan. 
 • Het herstel van de leiding of de daarop aangesloten installaties, sanitair en toestellen.

Heb je vorstschade aan bijvoorbeeld een rolluik, airco of zonwering? Dan is het belangrijk dat je kunt aantonen dat de schade alleen ontstaan is door de vorst. Bijvoorbeeld omdat de motor bevroren is of door het uitzetten van bevroren water iets gesprongen is. Brandt een motor door omdat een rolluik of zonwering door ijs of sneeuw niet open of dicht kan, dan is dit niet verzekerd.