Wanneer is waterschade wel en niet verzekerd?

Onder waterschade verstaan we schade door regen, sneeuw en hagel, sneeuw- en waterdruk of overstroming door veel regen.

Heeft u waterschade door lekkage? Bekijk dan onze pagina over lekkage.
Aan uw koopwoning
Aan uw spullen in huis
Soort verzekering
Woonhuisverzekering
Inboedelverzekering All-Risk en Uitgebreid
Woning, garage, schuur en andere bijgebouwen
Rolluiken en zonwering
Lichtkoepels en dakramen
Zichtbare schade aan zonnepanelen en laadpalen
Garageboxen op een ander adres voor particulier gebruik
Hagelschade aan pergola's, schuttingen, muren, buitenkeukens, tuinverlichting, jacuzzi's en zwembaden
Stacaravan, recreatiewoning of verhuurde woning
Verlijmde vloerbedekking en laminaat
Hagelschade aan spullen voor in de tuin
Losliggende vloerbedekking en kliklaminaat
Gordijnen
Alle spullen in uw huis die verplaatsbaar zijn
Schotelantennes
Hagelschade aan dakgoten en kozijnen
Schade door onvoldoende onderhoud, slijtage, ouderdom, verrotting en roest
Schade door grondwater
Schade door een openstaand raam, deur, lichtkoepel of luik
Schade door een bouwfout in de woning
Schade aan bomen, struiken, planten
Schade door vocht dat via schoorstenen, raamkozijnen, muren, tegels, muurafwerking, vloeren of vloerafwerking komt
Eigen risico
€ 0,-
Inboedel All-risk € 0,-. Bij Inboedel Uitgebreid keuze uit € 0,-, € 100,- of € 200,-.

Voorbeelden van waterschade door neerslag

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Bekijk uw verzekeringen in Mijn Interpolis

In Mijn Interpolis en de Interpolis App vindt u een overzicht van uw verzekeringen en voorwaarden. Zo weet u precies waarvoor u verzekerd bent. En meld gelijk uw schade, wij zoeken er automatisch uw verzekering bij.
Wat te doen bij waterschade aan mijn woning?
We leggen het graag stap voor stap aan u uit.

Veelgestelde vragen

Is schade aan mijn woning of inboedel door een overstroming verzekerd?

Schade door water dat onvoorzien uw woning is binnengekomen als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is verzekerd. Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater (de zee, grote rivieren en grote meren, zoals het IJsselmeer). Dit is vastgelegd in de Waterwet. Informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vindt u op de website van Helpdesk Water.

Welke schade door overstromingen is niet verzekerd?

  • Schade aan uw tuin.
  • Als de overstroming ontstaat door het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering. Als tegelijkertijd een niet-primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
  • Als water helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee. Als tegelijkertijd een rivier, meer, sloot of kanaal overstroomt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
  • Schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden.
  • Schade door een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.
  • Schade die ontstaat omdat uw woning tussen het water en de dijk (buitendijks) staat.
De waterschade aan mijn woning is niet verzekerd, wat nu?
Heeft u waterschade door constructiefouten, bouwfouten of slecht werk door een bouwbedrijf, aannemer of loodgieter? Dan kunt u dit bedrijf of deze persoon aansprakelijk stellen voor de kosten van herstel en de gevolgschade. Uw rechtsbijstandverzekering kan hierbij helpen of u kunt rechtshulp inschakelen.
Ik heb waterschade aan mijn woning door overstroming van het riool, wat nu?
Door overstroming van het riool kan er behoorlijke waterschade ontstaan. Het water dat vrijkomt is vaak niet schoon en stinkt. In de gevallen dat er blijvend zichtbare schade is schakelen wij een schoonmaakbedrijf voor u in. Zij reinigen de inboedel en plaatsen eventueel apparatuur voor de stank.
Let op! De kosten voor het opsporen van een verstopping in het riool en het oplossen van de verstopping zijn niet verzekerd.
Is een lekkage in mijn dak verzekerd?
De waterschade in huis die het gevolg is van het lek in uw dak is verzekerd. Het herstel van schade aan uw dak door hagel of storm of andere plotselinge gebeurtenissen betalen we ook. Behalve als de schade veroorzaakt is door slecht onderhoud, slijtage, ouderdom, verrotting of roest. Het herstel van de schade aan uw dak door regen (geen hagel of storm) betalen we niet.
Er worden bouwdrogers of heaters gehuurd om mijn woning te drogen, is dit verzekerd?

Als de schade is verzekerd dan betalen wij ook de kosten van het huren van heaters en bouwdrogers die nodig zijn om uw huis droog te krijgen. Gebruikt u extra stroom of energie voor het drogen van uw woning? Dan krijgt u daar ook een vergoeding voor.

Ik wil mijn oude spullen vervangen door duurdere nieuwe spullen, mag dat?

U kunt ervoor kiezen om iets wat beschadigd is te vervangen door iets wat beter is en meer waarde heeft. Dat mag. U ontvangt van ons het bedrag waar u recht op heeft. Daar kunt u zelf het bedrag voor de verbetering bijleggen.